1397/10/26
10:20 ق.ظ
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:09 ب.ظ
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برچسب امنیتی پی وی سی
برچسب امنیتی پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:04 ب.ظ
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:04 ب.ظ
نوار چسب مخصوص  دسته چک
نوار چسب مخصوص دسته چک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:34 ب.ظ
هولوگرام امنیتی
هولوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:03 ق.ظ
رول برچسب دارویی زرد رنگ
رول برچسب دارویی زرد رنگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:48 ق.ظ
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:52 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:11 ب.ظ
برچسب pvc ریبون
برچسب pvc ریبون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:20 ق.ظ
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:57 ب.ظ
برچسب PVC
برچسب PVC... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:19 ب.ظ
لیبل 10*10 با چسبندگی قوی جهت نصب روی کیسه خون با قابلیت دوام
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:54 ب.ظ
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی 15 متر
برچسب پنجره ایمنی 15 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:56 ب.ظ
چسب حرارتی  لیبل  به سایز 25*35 برچسب  به تعداد 18000
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:49 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی
برچسب پنجره ایمنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:54 ق.ظ
لیبل  داروخانه 45*15 300 رول
لیبل داروخانه 45*15 300 رول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
بر چسب rfid شخصی سازی شده  به همراه چاپ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده
برچسب RFID شخصی سازی شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:30 ق.ظ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:52 ب.ظ
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/14
10:49 ق.ظ
10000 عدد لیبل به ابعاد 60*20
10000 عدد لیبل به ابعاد 60*20... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:03 ق.ظ
لیبل برچسب اموال خرد شونده
لیبل برچسب اموال خرد شونده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:12 ب.ظ
ته بند دسته پک در تیراژ 50/000 برگ
ته بند دسته پک در تیراژ 50/000 برگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/3/19 تاریخ گذشته