1398/01/29
13:04 ب.ظ
اندیکاتور بخار و پلاسما و بیولوژیک لیبل و لیبل زن
اندیکاتور بخار و پلاسما و بیولوژیک لیبل و لیبل زن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/26
11:33 ق.ظ
برچسب هولوگرام - پاک نامه ارم حراست A5- پاکت نامه ارم حراست A3
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
تگ کتاب
تگ کتاب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/1/26 مهلت دار
08:53 ق.ظ
برچسب و ریبون
برچسب و ریبون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
07:35 ق.ظ
لیبل داروخانه بدون فراژ
لیبل داروخانه بدون فراژ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
لیبل PC در سردخانه منفی 30 درجه  وددر دمای مثبت 60 درجه
لیبل PC در سردخانه منفی 30 درجه وددر دمای مثبت 60 درجه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
20:56 ب.ظ
لیبل pvc مقاوم در سردخانه منفی 30 درجه و در دمای مثبت 60 درجه
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
200 حلقه لیبل خام 55*50 و 60 حلقه ریبون 6 سانت
200 حلقه لیبل خام 55*50 و 60 حلقه ریبون 6 سانت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:15 ب.ظ
لیبل خام 50*55
لیبل خام 50*55... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/1/17 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
برچسب  پی وی سی
برچسب پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:43 ب.ظ
برچسب PVC
برچسب PVC... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/22
11:52 ق.ظ
برچسب هولوگرام ورقه ای سایز 15*10 متر مربع
برچسب هولوگرام ورقه ای سایز 15*10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
12:29 ب.ظ
برچسب هولوگرام ورقه ای 15*10 م م
برچسب هولوگرام ورقه ای 15*10 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
18:05 ب.ظ
برچسب هولوگرام ورقه ای سایز 15*10 کارتن کیلوگرمی
برچسب هولوگرام ورقه ای سایز 15*10 کارتن کیلوگرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:38 ق.ظ
برچسب هولگرام چاپ شده سایز 30*15 متر مربع
برچسب هولگرام چاپ شده سایز 30*15 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
08:50 ق.ظ
برچسب هولوگران  ورقه ای سایز 15*10 متر مربع کارتن کیلوگرمی
برچسب هولوگران ورقه ای سایز 15*10 متر مربع کارتن کیلوگرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
12:36 ب.ظ
هولوگرام متالیک 3*1 تخریب شونده طلائی
هولوگرام متالیک 3*1 تخریب شونده طلائی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
12:54 ب.ظ
بر چسب لیبل 90*60
بر چسب لیبل 90*60... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/04
15:02 ب.ظ
چاپ برچسب سایز8*4 به تعداد5200 عدد
چاپ برچسب سایز8*4 به تعداد5200 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
14:44 ب.ظ
هولوگرام 3*3
هولوگرام 3*3... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:51 ب.ظ
لیبل اهدا خون صدفی
لیبل اهدا خون صدفی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:14 ب.ظ
لیبل و رول کارینی اموال
لیبل و رول کارینی اموال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
14:32 ب.ظ
خرید و تکثیر و چاپ برچسب DVD
خرید و تکثیر و چاپ برچسب DVD... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/21
11:46 ق.ظ
برچسب rfid شخصی سازی شده
برچسب rfid شخصی سازی شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:23 ب.ظ
نوار چسب BOPPشفاف سایز 48متر مربع بسته رولی
نوار چسب BOPPشفاف سایز 48متر مربع بسته رولی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/03
15:04 ب.ظ
چاپ لیبل ازمایشگاه 500 برگ
چاپ لیبل ازمایشگاه 500 برگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/11/3 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
برچسب هولوگرام
برچسب هولوگرام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/26
10:20 ق.ظ
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:09 ب.ظ
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برچسب امنیتی پی وی سی
برچسب امنیتی پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:04 ب.ظ
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:04 ب.ظ
نوار چسب مخصوص  دسته چک
نوار چسب مخصوص دسته چک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:34 ب.ظ
هولوگرام امنیتی
هولوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:03 ق.ظ
رول برچسب دارویی زرد رنگ
رول برچسب دارویی زرد رنگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:48 ق.ظ
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:52 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:11 ب.ظ
برچسب pvc ریبون
برچسب pvc ریبون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:20 ق.ظ
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:57 ب.ظ
برچسب PVC
برچسب PVC... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:19 ب.ظ
لیبل 10*10 با چسبندگی قوی جهت نصب روی کیسه خون با قابلیت دوام
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:54 ب.ظ
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی 15 متر
برچسب پنجره ایمنی 15 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:56 ب.ظ
چسب حرارتی  لیبل  به سایز 25*35 برچسب  به تعداد 18000
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:49 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی
برچسب پنجره ایمنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:54 ق.ظ
لیبل  داروخانه 45*15 300 رول
لیبل داروخانه 45*15 300 رول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
بر چسب rfid شخصی سازی شده  به همراه چاپ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده
برچسب RFID شخصی سازی شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:30 ق.ظ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:52 ب.ظ
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته