1397/08/23
20:34 ب.ظ
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:01 ق.ظ
خرید 240 اصله پایه چوبی
خرید 240 اصله پایه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:54 ق.ظ
خرید 240 اصله  پایه چوبی
خرید 240 اصله پایه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:28 ق.ظ
2 عدد چوب پرچ 400kv + سیم ارث دو کلاف
2 عدد چوب پرچ 400kv + سیم ارث دو کلاف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:12 ب.ظ
چوب قیم
چوب قیم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:48 ب.ظ
خرید تیرچوبی 14 متری
خرید تیرچوبی 14 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/4/12 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
25 عدد  پایه  برق چوبی  اشباع
25 عدد پایه برق چوبی اشباع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/03/19
08:54 ق.ظ
ساخت و نصب  نرده های چوبی
ساخت و نصب نرده های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/14
12:49 ب.ظ
تهیه  4 عدد تیر چوبی 9 متری و 4 دد کراس آرم 6متری سایز 14 و ...
تهیه 4 عدد تیر چوبی 9 متری و 4 دد کراس آرم 6متری سایز 14 و ...... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/02
15:02 ب.ظ
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9متری
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/3/2 تاریخ گذشته
1397/02/30
15:38 ب.ظ
خرید 25 اصله پایه چوبی برق  9 متری
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/28
23:50 ب.ظ
خرید پایه چوبی -  تعداد 7 متر مکعب پایه برق  چوبی
خرید پایه چوبی - تعداد 7 متر مکعب پایه برق چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/2/27 تاریخ گذشته