1398/06/25
14:23 ب.ظ
تهیه و ساخت صندوق صدقات متوسط ام دی اف
تهیه و ساخت صندوق صدقات متوسط ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/16
19:02 ب.ظ
دستمزد ساخت 330 صندوق صدقاتmfd
دستمزد ساخت 330 صندوق صدقاتmfd... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:10 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:20 ب.ظ
ساخت صندوقف صدقات کوچک  جهت مراکز  نیکوکاری
ساخت صندوقف صدقات کوچک جهت مراکز نیکوکاری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
11:03 ق.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:31 ب.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
درپوش چوبی مخروطی
درپوش چوبی مخروطی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:54 ق.ظ
پالت و درب پالت  چوبی با ابعاد 75*110 سانتی متراژ هر کدام 200 عدد
مازندران 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/03/05
18:47 ب.ظ
صندوق دیواری پیشنهادات و انتقادات پلکسی گلاس
صندوق دیواری پیشنهادات و انتقادات پلکسی گلاس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:45 ب.ظ
ساخت 100 عدد صندوق صدقات ام دی اف
ساخت 100 عدد صندوق صدقات ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:01 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:13 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1397/12/18
13:46 ب.ظ
صندوق صدقات کوچک چوبی
صندوق صدقات کوچک چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:39 ق.ظ
صندوق صدقات  اماکن عمومی سایز 20*110*85 سانتی متر
صندوق صدقات اماکن عمومی سایز 20*110*85 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:13 ق.ظ
پالت و درب پالت چوبی
پالت و درب پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:45 ب.ظ
تهیه و تولید صندوق ام دی اف اماکن  صندوق صدقات
تهیه و تولید صندوق ام دی اف اماکن صندوق صدقات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:11 ب.ظ
پالت و درب پالت جنس چوب مورد استفاده از نوع نراد روسی تخته زیر و روی درب
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید صندوق صدقات پایه استیل ام دی اف و پلی کربنات
خرید صندوق صدقات پایه استیل ام دی اف و پلی کربنات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قم 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:34 ق.ظ
ویترین چوبی با نمای شیشه
ویترین چوبی با نمای شیشه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:51 ق.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:47 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:44 ب.ظ
تهیه و تولید 200 عدد صندوق صدقات ام دی اف و پی وی سی و پلکسی
البرز 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:19 ق.ظ
تهیه و ساخت صندوق چوبی کلبه ای ویژه دانش اموزان در جشن نیکوکاری
قزوين 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:30 ق.ظ
بازسازی  چهار جعبه انتن موجود در چوکا
بازسازی چهار جعبه انتن موجود در چوکا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:48 ق.ظ
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:10 ق.ظ
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:58 ق.ظ
ساخت دیوار کوب و کمد بایگانی و پاراون چوبی
ساخت دیوار کوب و کمد بایگانی و پاراون چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/01
10:37 ق.ظ
پالت چوبی مقاوم
پالت چوبی مقاوم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:05 ب.ظ
پالت 71*96 تعداد 120 عدد - درب پالت
پالت 71*96 تعداد 120 عدد - درب پالت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:03 ب.ظ
جعبه نگهداری  اشیای تاریخی
جعبه نگهداری اشیای تاریخی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/20
13:08 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:59 ب.ظ
پالت چوبی 112*78 تعداد 200 عدد
پالت چوبی 112*78 تعداد 200 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/01
08:48 ق.ظ
ساخت صندوق MDF
ساخت صندوق MDF... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/6/1 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ساخت صندوق صدقات چوبی 3 لایه
ساخت صندوق صدقات چوبی 3 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:37 ب.ظ
ساخت و نصب  کتابخانه  تمام
ساخت و نصب کتابخانه تمام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/06
16:19 ب.ظ
ساخت صندوق صدقات متوسط MDF
ساخت صندوق صدقات متوسط MDF... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/03/17
16:31 ب.ظ
مقدار 500 عدد پالت چوبی
مقدار 500 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/3/17 تاریخ گذشته