1397/10/24
18:12 ب.ظ
خریداری و حمل و نصب قاب چهار چوب دربهای چوبی
خریداری و حمل و نصب قاب چهار چوب دربهای چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:46 ب.ظ
ورق روکش PVC کاربرد روکش کردن ام دی اف خام
ورق روکش PVC کاربرد روکش کردن ام دی اف خام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
14:43 ب.ظ
ورق PVC جهت روکش MDF
ورق PVC جهت روکش MDF... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:18 ب.ظ
فنس ام دی اف بانقوش و رنگ امیزی 180 سانت 3 ویترین شیشه ای با قاپ 4 باکس
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:49 ب.ظ
تخته نراد روسی ضخامت 5 سانتی متر عرض 30 سانتی متر
تخته نراد روسی ضخامت 5 سانتی متر عرض 30 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:53 ب.ظ
ورق ام دی اف و وایت برد چرخ دار
ورق ام دی اف و وایت برد چرخ دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:42 ق.ظ
تهیه و اجرای سکوی یکطرفه زمینی به همراه فن و هود
تهیه و اجرای سکوی یکطرفه زمینی به همراه فن و هود... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:18 ب.ظ
تخته روسی و ام دی اف و نئوپان
تخته روسی و ام دی اف و نئوپان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:32 ق.ظ
تجهیز اتاق کنفرانس با ورق ام دی اف صنعتی ضخامت 16 م م
تجهیز اتاق کنفرانس با ورق ام دی اف صنعتی ضخامت 16 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:51 ق.ظ
انواع ورق ام دی اف خام بدون روکش
انواع ورق ام دی اف خام بدون روکش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:13 ب.ظ
ام دی اف 16 میل
ام دی اف 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:00 ب.ظ
ورق 16میل ام دی اف رنگ انتیک تیره
ورق 16میل ام دی اف رنگ انتیک تیره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:30 ب.ظ
چوب نراد روسی 32 عدد
چوب نراد روسی 32 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:32 ب.ظ
ورق ام دی اف و نوار پی وی سی
ورق ام دی اف و نوار پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:37 ب.ظ
ورق ام دی اف خام ساده ضخامت 16 متر مربع
ورق ام دی اف خام ساده ضخامت 16 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید مصالح پروژه سیگارودی شامل تخته چوب یولکا
خرید مصالح پروژه سیگارودی شامل تخته چوب یولکا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
الوار کاج جهت پروژه
الوار کاج جهت پروژه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:01 ب.ظ
تخته 60 متر مربع
تخته 60 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:48 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:22 ق.ظ
ام دی اف کاری به طول 350 متر
ام دی اف کاری به طول 350 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:00 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:12 ب.ظ
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:53 ب.ظ
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:31 ب.ظ
ورق MDF شانزده میلیمتر
ورق MDF شانزده میلیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:55 ق.ظ
ام دی اف سفید پویا برفی به ابعاد 183*3.66 و ضخامت 16 میل
ام دی اف سفید پویا برفی به ابعاد 183*3.66 و ضخامت 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قم 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:11 ق.ظ
خرید الوار چوبی جهت نیمکت های الاچیق
خرید الوار چوبی جهت نیمکت های الاچیق... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:44 ب.ظ
ورق نئوپان خام درجه
ورق نئوپان خام درجه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:46 ب.ظ
ورق ام دی اف 16 میل 10 متر جهت
ورق ام دی اف 16 میل 10 متر جهت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:52 ب.ظ
12 ورق کوچک ام دی اف 16 میلیمتری طرح کاج روشن
12 ورق کوچک ام دی اف 16 میلیمتری طرح کاج روشن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:01 ب.ظ
تخته روسی 600*20*2 سانتیمتر و رنگ سفید قوطی
تخته روسی 600*20*2 سانتیمتر و رنگ سفید قوطی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:01 ب.ظ
ورق MDF به ضخامت 25 میل خام جهت کف سازی (نصب روی پروفیل)
ورق MDF به ضخامت 25 میل خام جهت کف سازی (نصب روی پروفیل)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/22
12:40 ب.ظ
خرید نئوپان تخت دانشجویی
خرید نئوپان تخت دانشجویی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
خرید نئوپان تخت د
خرید نئوپان تخت د... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:41 ب.ظ
خرید ورق MDF  شانزده میلیمتری
خرید ورق MDF شانزده میلیمتری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:51 ب.ظ
چوب سخت ممرز ابعاد 100*20*20 س م
چوب سخت ممرز ابعاد 100*20*20 س م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
ورق ام دی اف فرامید 16 میل
ورق ام دی اف فرامید 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:06 ب.ظ
خرید چوب نراد موزه میراث روستایی
خرید چوب نراد موزه میراث روستایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/11
11:51 ق.ظ
ورق روکش نئوپان عرض 1860 متر مربع نوع
ورق روکش نئوپان عرض 1860 متر مربع نوع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/24
12:13 ب.ظ
ورق ام دی اف 16 میلی متری
ورق ام دی اف 16 میلی متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
11:52 ق.ظ
ورق نئوپان شرکت گنبد با ابعاد
ورق نئوپان شرکت گنبد با ابعاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/4/20 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
تعدادی اقلام به شرح : نوار لبه جنس پی وی سی
تعدادی اقلام به شرح : نوار لبه جنس پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/14
12:21 ب.ظ
تهیه و نصب کمد بایگانی mdf
تهیه و نصب کمد بایگانی mdf... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:23 ق.ظ
چوب نراد 6 متر مکعب به طول های
چوب نراد 6 متر مکعب به طول های... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/09
10:43 ق.ظ
تخته روسی 2*20*600 سانتی متر و
تخته روسی 2*20*600 سانتی متر و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:31 ب.ظ
تهیه و نصب ورق ام دی اف 16 میلیمتر به صورت دیوار کوب
تهیه و نصب ورق ام دی اف 16 میلیمتر به صورت دیوار کوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/4/7 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خرید کالا چوب جنگلی موزه میراث
خرید کالا چوب جنگلی موزه میراث... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:49 ب.ظ
ورق ام دی اف 16 میل سایز 366*183
ورق ام دی اف 16 میل سایز 366*183... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
چوب روسی با اندار 6cm*20cm*6m
چوب روسی با اندار 6cm*20cm*6m... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/31
10:07 ق.ظ
ورق ام دی اف جهت ساخت میز
ورق ام دی اف جهت ساخت میز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/3/30 تاریخ گذشته