1398/09/16
15:04 ب.ظ
ورق فیبر مرغوب
ورق فیبر مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:36 ب.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:47 ب.ظ
ورق ام دی اف سفید سوزنی
ورق ام دی اف سفید سوزنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
چوب ام دی اف
چوب ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:47 ق.ظ
خرید و نصب کابینت 70 متر طول
خرید و نصب کابینت 70 متر طول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
کابینت زمینی و هوایی
کابینت زمینی و هوایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:29 ب.ظ
خرید ام دی اف به طول و عرض 4*10 و 4*14 جمعا به مساحت تقریبا 96
خرید ام دی اف به طول و عرض 4*10 و 4*14 جمعا به مساحت تقریبا 96... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:13 ق.ظ
خرید کالای صنایع چوب
خرید کالای صنایع چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:58 ب.ظ
شالبند 16 MDF میل دو طرف PVC-قرنیز 7 سانتPVC توپر 288متر
شالبند 16 MDF میل دو طرف PVC-قرنیز 7 سانتPVC توپر 288متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
11:51 ق.ظ
ام دی اف
ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/13
15:00 ب.ظ
خرید کالای صنایع چوب
خرید کالای صنایع چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
ورق ام دی اف سفید مات
ورق ام دی اف سفید مات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:45 ب.ظ
خرید  و نصب غرفه های چوبی 8 عدد
خرید و نصب غرفه های چوبی 8 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
11:38 ق.ظ
تخته نئوپان
تخته نئوپان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:35 ب.ظ
ورق نئوپان جهت تختخواب 80*180
ورق نئوپان جهت تختخواب 80*180... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
ورق نئوپان
ورق نئوپان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
15:29 ب.ظ
خرید ورق ام دی اف رنگی مرغوب
خرید ورق ام دی اف رنگی مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ام دی اف
ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:52 ب.ظ
ام دی اف و لوازم جانبی
ام دی اف و لوازم جانبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:34 ب.ظ
چوب معرق شمشاد 800 کیلوگرم
چوب معرق شمشاد 800 کیلوگرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:54 ب.ظ
mdf و لوازم جانبی
mdf و لوازم جانبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:41 ب.ظ
چوب روسی
چوب روسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:15 ب.ظ
بلوک چوبی بلوط سفید
بلوک چوبی بلوط سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
ام دی اف و لوازم جانبی
ام دی اف و لوازم جانبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
چوب روسی
چوب روسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:41 ب.ظ
بلوک چوبی بلوط سفید
بلوک چوبی بلوط سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
ام دی اف و چوب
ام دی اف و چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:38 ب.ظ
ام دی اف خام درجه 1 با برش و مهار روی تخت خواب 1 نفره
ام دی اف خام درجه 1 با برش و مهار روی تخت خواب 1 نفره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/7/16 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
ورق نئوپان ملامینه لوازم  چوبی خانگی
ورق نئوپان ملامینه لوازم چوبی خانگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تخته بنایی
تخته بنایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:18 ب.ظ
بلوک چوبی بلوط سفید
بلوک چوبی بلوط سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/08
15:26 ب.ظ
ام دی اف
ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:47 ب.ظ
ورق ام دی اف سفید برش خورده
ورق ام دی اف سفید برش خورده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/27
13:48 ب.ظ
ام دی اف
ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:38 ب.ظ
شکستن بلوک چوبی زیر درین پلاک 2 عدد
شکستن بلوک چوبی زیر درین پلاک 2 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تخته زیرسازی با ابعاد 500-300-1000 میلمیتر
تخته زیرسازی با ابعاد 500-300-1000 میلمیتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
14:02 ب.ظ
چوب و یراق
چوب و یراق... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:30 ب.ظ
تخته زیر سازی با ابعاد 1000*3000*50 میلیمتر
تخته زیر سازی با ابعاد 1000*3000*50 میلیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/11
19:22 ب.ظ
تهیه و نصب ام دی اف اتاق پزشکان و کتابخانه
تهیه و نصب ام دی اف اتاق پزشکان و کتابخانه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:08 ب.ظ
ورق ام دی اف 16 میل
ورق ام دی اف 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
کارهای چوبی شعبه فناوری های برتر
کارهای چوبی شعبه فناوری های برتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:41 ب.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:19 ب.ظ
ورق ام دی اف خام
ورق ام دی اف خام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
ورق MDF 16 م م
ورق MDF 16 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:04 ب.ظ
خدمات پیمانکاری نجاری
خدمات پیمانکاری نجاری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
ورق چوب 6 میل
ورق چوب 6 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:21 ب.ظ
خدمات برش  MDF , PVC
خدمات برش MDF , PVC... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:30 ق.ظ
تخته نئوپان درجه 1 جهت تختخواب 1 نفره
تخته نئوپان درجه 1 جهت تختخواب 1 نفره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/5/2 تاریخ گذشته