1398/05/30
19:02 ب.ظ
یک عدد سیلوی ذخیره سیمان 30 تنی با ورق 5 میلیمتر و یک عدد باکس
خراسان جنوبي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/26
18:59 ب.ظ
خرید منبع سه لایه 2000لیتری یک عدد-پمپ 1.5 اسب یک عدد
کرمان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
120 عدد صندوق صدقات
120 عدد صندوق صدقات... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:40 ب.ظ
مخزن اب شرب 5 لایه پیش ساخته به ظرفییت 50 متر مکعب
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
منبع فلزی ذخیره قیر با ورق سیاه
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:44 ق.ظ
احداث دو منبه فلزی 30000 متر معکبی در اراضی دانشکده
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:44 ب.ظ
منبع 3 لایه 2000 لیتری 1 عدد پمپ
منبع 3 لایه 2000 لیتری 1 عدد پمپ... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:53 ب.ظ
خرید و حمل و تحویل 10 عد تانکر ثابت 5000 لیتری در روستای
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:17 ب.ظ
کوییل مخزن اب گرم
کوییل مخزن اب گرم... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
مخزن اب شرب 5 لایه پیش ساخته
مخزن اب شرب 5 لایه پیش ساخته... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
11:18 ق.ظ
ساخت نصب منبع هوایی 45000 لیتری با روق گالوانیزع نمره 8
گلستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:16 ب.ظ
مخزن20000 لیتری
مخزن20000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
صندوق اماکن متوسط
صندوق اماکن متوسط... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:13 ب.ظ
صندوق صدقات ویژه اماکن
صندوق صدقات ویژه اماکن... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید 4 دستگاه تانکر ثابت 3000 لیتری ورق گالوانیزه
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:45 ب.ظ
تانکر 13000 لیتری وبا ورق گالوانیزه
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:05 ب.ظ
احداث مخزن هوایی فلزی 50 مترمکعبی
خوزستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید ابشخور 4 متری گالوانیزه
خرید ابشخور 4 متری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تانکر 13000 لیتری با ورق گالوانیزه
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:56 ب.ظ
خرید 80 دستگاه ابشخور فلزی
خرید 80 دستگاه ابشخور فلزی... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
100 عدد صندوق بزرگ اماکن
100 عدد صندوق بزرگ اماکن... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:35 ب.ظ
ساخت 35 عدد صندوق صدقات اماکن اداری
کرمانشاه 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:23 ب.ظ
مخزن فلزی هوایی 20 مترمکعبی
مخزن فلزی هوایی 20 مترمکعبی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:14 ب.ظ
صندوق صدقات ویژه اماکن
صندوق صدقات ویژه اماکن... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:26 ب.ظ
تهیه و ساخت و نصب منبع ذخیره اب مصرفی
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
مخزن کوئلی به ظرفیت 2000 لیتر
مخزن کوئلی به ظرفیت 2000 لیتر... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:57 ب.ظ
ساخت و نصب منبع هوایی 45000  لیتری با ورق  نمره4
گلستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
باکس استیل مخزن مکعبی
باکس استیل مخزن مکعبی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:47 ب.ظ
ساخت منبع هوایی 45000 لیتری با ورق نمره 4 سفید
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
12:10 ب.ظ
80 دستگاه ابشخور فلزی گالوانیزه
گلستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:20 ب.ظ
ساخت صندوقف صدقات کوچک  جهت مراکز  نیکوکاری
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
ساخت و نصب تانکر فلزی هوایی به قطر 3 متر و ارتفاع 2.5 متر
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:37 ب.ظ
15:08 ب.ظ
تهیه و اجرای ساخت مخزن فلزی12000 لیتری
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
مخزن فلزی 20000 لیاری سوخت و اندازه گیری دیپ و جداول دیپ گیری
خراسان شمالي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:43 ب.ظ
10 عدد تانکر گالوانیزه 10000 لیتری
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
خرید و نصب مخزن زمینی گالوانیزه در محل چاه ناحیه
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
ساخت  و نصب تانکر فلزی هوایی به قطر3 متر و ارتفاع 2.5 متر در40 حمل و نقل
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:06 ب.ظ
خرید ابشخور دامی
خرید ابشخور دامی... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساخت و نصب منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
خرید 10 عدد تانکر با ورق گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:32 ق.ظ
ساخت و نصب تانکر فلزی هوایی قطر 3 متر و نصب در 40 کیلومتری جاده
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:13 ب.ظ
ساخت و نصب 1 عدد منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:36 ب.ظ
تانک سوخت 300 لیتری
تانک سوخت 300 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
خرید ابشخور دامی
خرید ابشخور دامی... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/4/15 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
مخزن ذخیره گازوئیل 16000 و 3000 لیتری فلزی
سمنان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:54 ب.ظ
خرید50 دستگاه تانکر
خرید50 دستگاه تانکر... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/4/12 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
ساخت و نصب مخزن با ورق گالوانیزه جهت نگهداری ملاس 12 مترمکعب
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته