1397/11/01
14:52 ب.ظ
تعمیر مخازن هوایی روستاهای
تعمیر مخازن هوایی روستاهای... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1397/11/1 مهلت دار
12:49 ب.ظ
تانکر گالوانیزه 10000 لیتری خودرو 6 چرخ بنز
اردبيل 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
13:19 ب.ظ
تانکر اب ظرفیت 200 LIT مدل BASE 1050
تانکر اب ظرفیت 200 LIT مدل BASE 1050... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:14 ب.ظ
ساخت ماردون و بونکر فضولات
ساخت ماردون و بونکر فضولات... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1397/10/29 مهلت دار
13:54 ب.ظ
ازت مایع 3000 لیتر
ازت مایع 3000 لیتر... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
صندوق انتشقادات و پیشنهادات مدل کلبه ای
تهران 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ساخت تعداد 200 عدد صندوق صدقات اماکن
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
تعویض تانکر منبع هوایی سیلوی
آذربايجان غربي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:49 ب.ظ
احداث ساختمان نگهداری مخازن  اب شرب به همراه
سمنان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:52 ب.ظ
صندوق صدقات اماکن عمومی 20 سانتی متر
قزوين 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
صندوق صدقات اماکن عمومی
صندوق صدقات اماکن عمومی... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی روستای
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
مخزن ذخیره اب سه لایه افقی 400 لیتری
خوزستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:38 ق.ظ
تانکر ثابت 5000 لیتری فلزی با ورق گالوانیزه
کرمان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
15 دستگاه تانکر ثابت گالوانیزه 2000 لیتری
کرمان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:39 ب.ظ
تانکر ثابت 5000 لیتری فلزی با ورق گالوانیزه 2
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
ساخت ایستگاه مخزن نگهداری اب شرب
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
ترمیم و بازسازی منبع فلزی هوایی ناحیه صنعتی امامزاده
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
ساخت تانکر اب گرم فلزی
ساخت تانکر اب گرم فلزی... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:50 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت مخزن هوایی فلزی 50 3 متر  روستای
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:01 ب.ظ
به کارگیری تانکر اب 12000 لیتری مجتمع
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:00 ب.ظ
تهیه و ساخت تعداد 1000 عدد صندوق صدقات
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:06 ق.ظ
صندوق صدقات اماکن عمومی عمق 20 سانتی متر - صندوق صدقات اماکن عمومی
لرستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
عملیات اجرایی ساخت مخزن هوایی فلزی 20 3 متر روستای
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
ساخت صندوق صدقات اماکن عمومی
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:54 ق.ظ
تهیه و حمل  و نصب تانکر نفت از جنس گالوانیزه  جهت ایستگاه
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:31 ب.ظ
خرید و حمل 25 دستگاه تانکر ثابت
کرمان 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت مخزن هوایی فلزی 20 3 متر روستای
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:25 ب.ظ
ساخت تانکر اب گرم فلزی ورق 6 میل با رنگ اپوکسی
لرستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:23 ب.ظ
مخزن شن و نمک 600 لیتری
مخزن شن و نمک 600 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:45 ق.ظ
خرید تانکر افقی 1500 لیتری مایعات
سمنان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:38 ق.ظ
ساخت مخزن چهل لیتری
ساخت مخزن چهل لیتری... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
تانکر2000 لیتری سه لایه ضد جلبک استاندارد تاییدیه غذا و دارو
سيستان و بلوچستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تانکر حمل مایعات گالوانیزه ظرفیت 1000LIT
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:25 ب.ظ
تانکر 2000 لیتری 3 لایه ضد جلبک
تانکر 2000 لیتری 3 لایه ضد جلبک... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید دو دستگاه تانکر ذخیره آب 12000 لیتری همراه با شیر خروجی
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:40 ب.ظ
ساخت مخزن اب گرم
ساخت مخزن اب گرم... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تانکر حمل مایعات ظرفیت 5000lit مدل spa-lft5000فاقد نام تجارتی
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تعمیر منبع هوایی 16 هزار لیتری
مازندران 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید ابشخور فلزی 2 متری
خرید ابشخور فلزی 2 متری... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:22 ب.ظ
ساخت مخزن چهل لیتری
ساخت مخزن چهل لیتری... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:08 ق.ظ
تانکر اب 14000 لیتری با ورق 5 میل
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید دو دستگاه تانکر 6 هزار لیتری فلزی
کرمان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:21 ب.ظ
خرید دو دستگاه تانکر 6 هزار لیتری فلزی جهت اب
کرمان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید 2 دستگاه تانکر ذخیره اب 12000 لیتری گالوانیزه
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:38 ب.ظ
ساخت مخزن 1000 متر مکعبی
ساخت مخزن 1000 متر مکعبی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:51 ق.ظ
خرید مخزن اب
خرید مخزن اب... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:22 ب.ظ
مخزن ذخیره گازوئیل
مخزن ذخیره گازوئیل... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اب بندی مخزن فلزی هوایی روستای
کرمان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:44 ب.ظ
تانکر چرخدار 2000لیتری با ورق گالوانیزه  دو میلی متر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/14 تاریخ گذشته