1398/11/02
12:19 ب.ظ
خرید کانکس ساندویچ پانل
خرید کانکس ساندویچ پانل... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/11/2 مهلت دار
00:11 ق.ظ
تهیه ساخت نصب 1 عدد کانکس
تهیه ساخت نصب 1 عدد کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
1398/11/01
22:01 ب.ظ
تعمیر کف کانکس
تعمیر کف کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
22:01 ب.ظ
تعمیر کف کانکس
تعمیر کف کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
20:35 ب.ظ
5 کانکس کلرزنی و برق
5 کانکس کلرزنی و برق... فلزات و قطعات فلزی
قزوين 1398/11/1 مهلت دار
14:32 ب.ظ
تهیه و نصب کانکس 3 دستگاه
تهیه و نصب کانکس 3 دستگاه... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
1398/10/30
11:52 ق.ظ
کانتینر فلزی 40 فوت
کانتینر فلزی 40 فوت... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
21:43 ب.ظ
ساخت کانکس جهت اوپراتور موتور خانه
البرز 1398/10/29 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
کانکس موتورخانه
کانکس موتورخانه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/29 مهلت دار
08:12 ق.ظ
5 کانکس هیدرو کلریناتور
5 کانکس هیدرو کلریناتور... فلزات و قطعات فلزی
قزوين 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
7 کانکس کلر زنی و برق
7 کانکس کلر زنی و برق... فلزات و قطعات فلزی
قزوين 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/26
18:25 ب.ظ
کانکس نگهبانی دو درب
کانکس نگهبانی دو درب... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:49 ب.ظ
کانکس نگهبانی
کانکس نگهبانی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
19:49 ب.ظ
تعمیرات کف کانکس پایگاه
تعمیرات کف کانکس پایگاه... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
خرید نصب کانتینر لوازم وتجهیزات مورد نیاز
البرز 1398/10/24 مهلت دار
12:57 ب.ظ
تعمیر کف کانکس
تعمیر کف کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
10:40 ق.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
کانکس 3*4 جهت کلرزنی و تابلو برق
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
07:19 ق.ظ
کانکس به ابعاد 4.5*9 با استاندارد فنی
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
22:13 ب.ظ
7 کانکس کلرزنی و برق و 5 کانکس هیدروکلربناتور
قزوين 1398/10/21 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
کانکس مطبوعاتی
کانکس مطبوعاتی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:38 ب.ظ
کانکس مطبوعاتی
کانکس مطبوعاتی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
21:11 ب.ظ
کانکس 1 دستگاه
کانکس 1 دستگاه... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1398/10/18 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
20:17 ب.ظ
خرید کانکس
خرید کانکس... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/10/18 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:36 ب.ظ
کانکس پست برق
کانکس پست برق... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
ساخت و نصب کانکس با زیرسازی و تجهیزات
زنجان 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
کانکس فلزی درجه یک
کانکس فلزی درجه یک... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ساخت و نصب اتاقک الومینیومی
ساخت و نصب اتاقک الومینیومی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/15
13:35 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب 2 دستگاه سرویس بهداشتی
مركزي 1398/10/15 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تعمیر کف کانکس
تعمیر کف کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
کانکس اهنی 1/5*1/5
کانکس اهنی 1/5*1/5... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
20:43 ب.ظ
کانکس 4*3 جهت کلر زنی و تابلو برق
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
تهیه و نصب اتاقک نگهبانی پیش ساخته متحرک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/14 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
کانکس کلرزن و حذف ارسنیک 3 دستگاه
قزوين 1398/10/14 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
کانکس اتاقک هیدرو2*2
کانکس اتاقک هیدرو2*2... فلزات و قطعات فلزی
قزوين 1398/10/14 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کانکس مونتاژ شده
کانکس مونتاژ شده... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
کانکس کلرزن و حذف ارسنیک 3 دستگاه
قزوين 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
22:07 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/11 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
کانکس نگهبانی2/40*5
کانکس نگهبانی2/40*5... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
کانکس تابلو برق
کانکس تابلو برق... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
14:04 ب.ظ
تهیه نصب اتاقک نگهبانی پیش ساخته
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:19 ق.ظ
خرید نصب کانتینر لوازم تجهیزات موردنیاز در شرایط اضطراری
البرز 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
23:56 ب.ظ
بازسازی کانکس استراحت و سرویس بهداشتی  کانکس تجهیزات پست
سيستان و بلوچستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
سه دستگاه کانکس باتری خانه ابعاد 3*4 و 1 دستگاه کانکس نگهداری مواد ابعاد 3*3
کرمان 1398/10/9 تاریخ گذشته
00:45 ق.ظ
تعمیر کف کانکس
تعمیر کف کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/8 تاریخ گذشته