1397/10/24
18:12 ب.ظ
تهیه و ساخت و حمل حفاظ با سازه فلزی هراه با نصب و
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:41 ب.ظ
ساخت نرده های فلزی اردوگاه گردشگری
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:18 ب.ظ
تهیه نصب و رنگ امیزی حفاظ فلزی درب و پنجره مرکز
لرستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرا و ساخت نرده پنجره مرکز دوین همراه با تامین مصالح
خراسان شمالي 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ساخت پلکان فلزی مستقل -نصب پلکان
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
نرده استیل بانکی
نرده استیل بانکی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
تیهه تا نصب سازه حفاظ فلزی
تیهه تا نصب سازه حفاظ فلزی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:16 ب.ظ
تهیه ونصب حفاظ فلزی بر روی دیوار بتنی پست 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظت فلزی بر روی دیوار بتنی پست 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:11 ب.ظ
فرفورژه شاخ گوزنی 234 متر و 3 شاخ 126 متر
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:59 ق.ظ
ساخت و نصب حفاظ فلزی با پروفیل
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
11:48 ق.ظ
نرده استیل 304
نرده استیل 304... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:04 ب.ظ
تهیه ساخت و نصب حفاظ و تخلیه نخاله
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:42 ق.ظ
نرده ساده الومینیومی طول متری
اردبيل 1397/10/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
ساخت و نصب حفاظهای استیل و فلزی
البرز 1397/10/8 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
نرده اهنی ابعاد 100*300 سانتی متر مدل ساده
اصفهان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:20 ب.ظ
تهیه و نصب نرده تمام استیل پله های گردان
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:18 ب.ظ
نرده استیل اصل 304 با ضخامت 0/7- استارت ساده
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
نرده استیل 201 سه خط با 12 عدد استارت
البرز 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
09:52 ق.ظ
تهیه و ساخت حفاظ اهنی ایمنی با قوطی 40*40
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
نرده استیل 201 سه خط با 12 عدد استارت به مقدار حدود 20 متر با متعلقات
البرز 1397/10/3 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
نرده حفاظ تراس چدن و فولاد ابعاد80*250 سانتی متر
اصفهان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:04 ق.ظ
تهیه و ساخت و نصب پله اهنی
تهیه و ساخت و نصب پله اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:40 ب.ظ
140 متر حفاظ طرح شاه گوزنی 80 سانتی متری
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه و ساخت و نصب پله اهنی
تهیه و ساخت و نصب پله اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
حفاظ فلزی پنجره با پروفیل قوطی طرحدار
اصفهان 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
تهیه و نصب نرده استیل
تهیه و نصب نرده استیل... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:42 ق.ظ
نرده فرفورژه با پروفیل ساده رنگ امیزی شده
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:34 ب.ظ
نرده فرفوژه باگل ثامن با پروفیل ساده رنگ امیزی شده
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
ساخت نصب و رنگ امیزی نرده فلزی حفاظتی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:07 ق.ظ
6 عدد حفاظ پنجره ابعاد 3*3 و..
6 عدد حفاظ پنجره ابعاد 3*3 و..... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
16:46 ب.ظ
6عدد حفاظ پنجره به ابعاد3*3 یک عدد 1/5*1/5 سه عدد 1/5*70 دو
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
ساخت حمل و نصب نرده فلزی متشکل از پروفیل قوطی
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
نرده رمپ اهنی
نرده رمپ اهنی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:35 ب.ظ
تهیه و نصب نرده استیل
تهیه و نصب نرده استیل... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
نرده رمپ اهنی
نرده رمپ اهنی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:36 ب.ظ
حفاظ استیل الیاژی ضخامت 1 جهت شعب بانک
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:32 ب.ظ
نرده و رمپ استیل ساختمان اداری
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
نرده و رمپ از جنس استیل گرید304 با ضخامت 0/9 از نوع 4 خط بهمراه اجرت
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:45 ب.ظ
ساخت در و حفاظ فلزی و جا کولری
خراسان جنوبي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:09 ب.ظ
تهیه حمل و نصب نرده استیل مرغوب
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
14:29 ب.ظ
خرید نرده استیل مدل 304 به طول 37 متر
گلستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:37 ب.ظ
حفاظ استیل الیاژ304 ضخامت 1 جهت شعب
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
ساخت نرده حفاظ دیوار و رنگ امیزی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
12:32 ب.ظ
ساخت نرده فلزی با پروفیل فلزی و رنگ امیزی و نصب بر روی دیوار
آذربايجان غربي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:45 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن
تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1397/9/5 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
ساخت نصب و رنگ کاری نرده های محافظ سکوی
خراسان جنوبي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:55 ب.ظ
خرید نرده استیل 304
خرید نرده استیل 304... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:57 ب.ظ
خرید جاروبرقی استخر و نردبان استخر
گيلان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
نرده ساده استیل طول متری عرض
نرده ساده استیل طول متری عرض... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1397/9/1 تاریخ گذشته