1397/11/01
21:14 ب.ظ
مرمت سایبان ایستگاه راه اهن
مرمت سایبان ایستگاه راه اهن... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
15:13 ب.ظ
احداث سایبان سنگین راهدارخانه
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
20:07 ب.ظ
تهیه سایبان خودپرداز
تهیه سایبان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید و نصب توری و سایبان در باغات 1000 مرترمبع
خراسان رضوي 1397/10/29 مهلت دار
13:20 ب.ظ
خرید و نصب توری و سایبان در باغات 1000 مترمرربع
خراسان رضوي 1397/10/29 مهلت دار
13:20 ب.ظ
انجام عملیات خرید و نصب توری و سایبان درباغات در سطح 1000 مترمربع
خراسان رضوي 1397/10/29 مهلت دار
13:15 ب.ظ
انجام عملیات خریدو نصب و سایبان در باغات در سطح 1000 متر ربع
خراسان رضوي 1397/10/29 مهلت دار
13:13 ب.ظ
سایه بان ترابری
سایه بان ترابری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/25
16:48 ب.ظ
1397/10/23
22:44 ب.ظ
اجرای سایبان های انبار
اجرای سایبان های انبار... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:14 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیج
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:01 ب.ظ
نصب سایبان فلزی + رنگ امیزی
نصب سایبان فلزی + رنگ امیزی... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:42 ق.ظ
ساخت 50 عدد پارکینگ خودرو
ساخت 50 عدد پارکینگ خودرو... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
20:01 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی
ساخت سایه بان و مقاوم سازی... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان رمپ زیرگذر ایستگاه
زنجان 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید سایبان خودپرداز
خرید سایبان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
19:10 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیج
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
اجرای سایه بان در محوطه ساختمان ستاد
لرستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تامین مصالح و لوازم جهت ساخت سایبان برای 10 دستگاه خودرو
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:53 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان رمپ زیرگذر ایستگاه
زنجان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:01 ق.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیچ
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:56 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه ساخت نصب پارکینگ سایبان یکطرفه
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه ساخت و نصب پارکینگ سایبان طرح نایک
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:41 ب.ظ
ساخت و نصب سقف پارکینگ 1200 متر
قم 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:48 ب.ظ
اجرای سقف پارکینگ شیروانی فقط خرپا و پوشش گالوانیزه
قم 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:37 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه تا نصب پارکینگ سایبان طرح نایک برای 24 دستگاه خودرو
فارس 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:08 ق.ظ
سایه بان پارکینگ ترابری سبک
سایه بان پارکینگ ترابری سبک... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:51 ب.ظ
خرید اقلام شامل : ایزوگام- سایه بان - سیمان - گچ ایینه -منبع اب 600 لیتری
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
07:51 ق.ظ
نصب ابسردکن و کولر و ساخت و نصب سایبان جهت پایانه امیرکبیر
اصفهان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
13:04 ب.ظ
اجرای پارکینگ مسقف فلزی در ابعاد 16.5*5/80 متر
مركزي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:50 ب.ظ
احداث پارکینگ فلزی شبکه دامپزشکی
چهارمحال بختياري 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:06 ب.ظ
ایجاد سایبان باغ با کاربرد ضد تابش و تگرگ و باد طرح افزایش تولید
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:53 ب.ظ
اجرای سایه بان در محوطه ساختمان
لرستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:49 ب.ظ
احداث سایبان باغبانی
احداث سایبان باغبانی... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:44 ق.ظ
خرید تعداد 15 دستگاه سایبان ایستگاه اتوبوس موردنیاز
اصفهان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
09:40 ق.ظ
محاسبه طراحی تهیه ساخت نصب پارکینگ طرح نایک
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:59 ب.ظ
سایبان فلزی پارکینگ کلانتری غرب هیدروپونیک
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرای سایه بان در محوطه ساختمان ستاد
لرستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
طرح نوسازی و تجهیز مرکز جهاد کشاورزی
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:38 ب.ظ
احداث سایبان کشاورزی در شهرستان های
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای سایه بان .....
اجرای سایه بان ........ فلزات و قطعات فلزی
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تهیه و اجرای سایبان جایگاه سوخت
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:24 ب.ظ
خرید و نصب تور سایبان باغات انار و خرید و توزیع بوته الوئه ورا
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:38 ب.ظ
ساخت سایبان فلزی - تعمیر اتاق مدیریت - بتن ریزی- حفر چاه فاضلاب
کرمان 1397/9/5 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
تهیه و نصب 8 عدد سایبان پلیس راه
خراسان شمالي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:40 ب.ظ
اجرای سایبان پارکینگ نقلیه
اجرای سایبان پارکینگ نقلیه... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید تا نصب شیروانی جهت ساخت سایه بان
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
ایجاد سایبان جهت کاهش و تعدیل دمای هوا و خاک و جلوگیری از تبخیر
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
اجرای سایه بان پارکینگ
اجرای سایه بان پارکینگ... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته