1398/01/28
13:34 ب.ظ
ساخت سایبان جهت ده دستگاه خودرو
تهران 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/20
14:40 ب.ظ
تهیه نصب و اجرای سایه بان
تهیه نصب و اجرای سایه بان... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:09 ق.ظ
احداث سایبان خودرویی در پاسگاه
خراسان جنوبي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:41 ق.ظ
مرمت سایبان  ایستگاه راه اهن
مرمت سایبان ایستگاه راه اهن... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
18:57 ب.ظ
انجام عملیات احداث سایبان خودرویی و انجام عملیات محوطه سازی
خراسان جنوبي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:58 ق.ظ
تهیه مصالح ، ساخت و نصب سایبان جهت 10 واحد پارکینگ
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
تهیه مصالح ، ساخت و نصب سایبا جهت 10 واحد پارکینگ در محوطه ساختمان مرکزی
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت و نصب سایبان جهت واحد پارکینگ در محوطه
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:04 ب.ظ
احداث و تکمیل سایه بان بارانداز فرودگاه
همدان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
11:42 ق.ظ
سایه بان خودپرداز
سایه بان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:16 ق.ظ
احداث سایبان خودرویی سبک و سنگین و انجام
خراسان جنوبي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:59 ب.ظ
ساخت 30 متر مربع  سایه بان فلزی
کرمان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/02
12:10 ب.ظ
خرید پروفیل و اجرای سایه بان
خرید پروفیل و اجرای سایه بان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/12/2 اعلام نشده
1397/12/01
16:03 ب.ظ
خرید پروفیل و اجرای سایه بان
خرید پروفیل و اجرای سایه بان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/12/1 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان رمپ زیرگذر
زنجان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/28
13:24 ب.ظ
اجرای سایبان انبار مرکزی
اجرای سایبان انبار مرکزی... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:03 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان  رمپ زیرگذر ایستگاه راه اهن
زنجان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:23 ب.ظ
ساخت و نصب 10 عدد سایه بان کولر
قم 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
07:44 ق.ظ
سایه بان خودپرداز
سایه بان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:40 ب.ظ
ساخت سایه بان در پست 63 خزر
ساخت سایه بان در پست 63 خزر... فلزات و قطعات فلزی
قزوين 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:26 ب.ظ
ساخت و نصب پارکینگ خودرو گمرک
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/03
11:55 ق.ظ
تهیه مصالح و ساخت و نصب سایبان جهت 10 باب پارکینگ در محوطه ساختمان مرکزی
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
21:14 ب.ظ
مرمت سایبان  ایستگاه راه اهن
مرمت سایبان ایستگاه راه اهن... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
احداث سایبان سنگین راهدارخانه
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:07 ب.ظ
تهیه سایبان خودپرداز
تهیه سایبان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید و نصب توری و سایبان در باغات 1000 مرترمبع
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
خرید و نصب توری و سایبان در باغات 1000 مترمرربع
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام عملیات خرید و نصب توری و سایبان درباغات در سطح 1000 مترمربع
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
انجام عملیات  خریدو نصب و سایبان در باغات در سطح 1000 متر ربع
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
سایه بان ترابری
سایه بان ترابری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:48 ب.ظ
1397/10/23
22:44 ب.ظ
اجرای سایبان های انبار
اجرای سایبان های انبار... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:14 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیج
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:01 ب.ظ
نصب سایبان فلزی + رنگ امیزی
نصب سایبان فلزی + رنگ امیزی... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:42 ق.ظ
ساخت 50 عدد پارکینگ خودرو
ساخت 50 عدد پارکینگ خودرو... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
20:01 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی
ساخت سایه بان و مقاوم سازی... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان رمپ زیرگذر ایستگاه
زنجان 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید سایبان خودپرداز
خرید سایبان خودپرداز... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
19:10 ب.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیج
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
اجرای سایه بان در محوطه ساختمان ستاد
لرستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تامین مصالح و لوازم جهت ساخت سایبان برای 10 دستگاه خودرو
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:53 ب.ظ
پروژه نصب سایه بان رمپ زیرگذر ایستگاه
زنجان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:01 ق.ظ
ساخت سایه بان و مقاوم سازی پکیچ
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:56 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه ساخت نصب پارکینگ سایبان یکطرفه
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه ساخت و نصب پارکینگ سایبان طرح نایک
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:41 ب.ظ
ساخت و نصب سقف پارکینگ 1200 متر
قم 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:48 ب.ظ
اجرای سقف پارکینگ شیروانی فقط خرپا و پوشش گالوانیزه
قم 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:37 ب.ظ
محاسبه طراحی تهیه تا نصب پارکینگ سایبان طرح نایک برای 24 دستگاه خودرو
فارس 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:08 ق.ظ
سایه بان پارکینگ ترابری سبک
سایه بان پارکینگ ترابری سبک... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:51 ب.ظ
خرید اقلام شامل : ایزوگام- سایه بان - سیمان - گچ ایینه -منبع اب 600 لیتری
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته