1398/09/17
13:13 ب.ظ
حذف سایبان های معابر سطح شهر
حذف سایبان های معابر سطح شهر... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
11:12 ق.ظ
سایبان چتری با پارچه ضد اب و افتاب در محوطه دانشگاه
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
11:04 ق.ظ
سایبان محوطه با سازه چادری
سایبان محوطه با سازه چادری... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/14
12:44 ب.ظ
احداث سایبان پارکنیگ خودرو و کفسازی و  بازسازی درب ورودی پست امام
سيستان و بلوچستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
11:02 ق.ظ
سایبان متحرک گرد فلز و پارچه  با پایه وسط با ارتفاع
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:38 ب.ظ
سایه بان اورژانس بیمارستانی
سایه بان اورژانس بیمارستانی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:06 ب.ظ
سازه چادری به فرم خیمه
سازه چادری به فرم خیمه... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:03 ب.ظ
ایستگاه اتوبوس جنس فلزی با نما کامپوزیت
بوشهر 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:05 ب.ظ
اجرای سایبان خودرو جهت پست تله سیاه و محوطه سازی و روشنایی
سيستان و بلوچستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:17 ق.ظ
ایستگاه اتوبوس جنس فلزی با نمای کامپوزیت الوباند
بوشهر 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
احداث سایه بان برای پارکینگ 80 متر طول برای 50 ماشین سواری
زنجان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:20 ق.ظ
سایبان چادری
سایبان چادری... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/30
10:59 ق.ظ
اجرای 2 عدد ایستگاه اتوبوس
اجرای 2 عدد ایستگاه اتوبوس... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:54 ب.ظ
اجرای سایبان پارکینگ خودرو جهت پستهای
سيستان و بلوچستان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:01 ب.ظ
خرید قطعات اجرا و نصب سایبان
خرید قطعات اجرا و نصب سایبان... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:39 ب.ظ
سایبان جهت 6 دستگاه خودرو شامل 3 سری جهت پوشش هریک 2 دستگاه
تهران 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
18:16 ب.ظ
سایبان دو خیمه ای 6*6
سایبان دو خیمه ای 6*6... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:21 ب.ظ
ساخت و نصب پارکینگ 50 متر طول
ساخت و نصب پارکینگ 50 متر طول... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
10:48 ق.ظ
خرید تجهیزات و اجرای سایبان
خرید تجهیزات و اجرای سایبان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:24 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای سایبان
خرید تجهیزات و اجرای سایبان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:01 ب.ظ
سایبان چادری برزنتی گونی
سایبان چادری برزنتی گونی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:19 ق.ظ
ساخت و نصب سایبان جهت 17 عدد کولر ابی 7000
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
10:39 ق.ظ
سایبان چادری از نوع برزنت گونی
فارس 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/28
12:27 ب.ظ
ساخت و نصب سقف و سایبان ژنراتور
همدان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:17 ب.ظ
اجرای سایبان
اجرای سایبان... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
14:54 ب.ظ
سایبان پارکینگ اتووبیل جنس برزنتی
فارس 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/17
13:03 ب.ظ
طراحی تجهیز نصب سایبان در  3باغ انار سیب زردالو در
اصفهان 1398/6/17 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
طراحی تجهیز نصب سایبان در  3باغ انار سیب زردالو در
يزد 1398/6/17 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
طراحی تجهیز نصب سایبان در  3باغ انار سیب زردالو در
سمنان 1398/6/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
طراحی تجهیز نصب سایبان در  3باغ انار سیب زردالو در
البرز 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:40 ب.ظ
ایستگاه اتوبوس با ارتفاع صندلی 45 سانتی متر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:43 ب.ظ
طراحی تجهیز نصب سایبان
طراحی تجهیز نصب سایبان... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:32 ب.ظ
1398/06/07
18:22 ب.ظ
سایبان برزنتی سفید رنگ ضد اب برای پایانه مرزی
کرمانشاه 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/05/31
18:12 ب.ظ
سایه بان جهت خودپردار بانک توسعه تعاون با لگوی و ارم بانک
لرستان 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/28
10:02 ق.ظ
ساخت سایه بان فلزی با سقف شیروانی جهت استفاده به عنوان پارکینگ
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:00 ب.ظ
احداث سایبان خودرو دانشگاه
احداث سایبان خودرو دانشگاه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/17
08:37 ق.ظ
اجرای کامل و درجه یک 70 متر سایه بان فلزی پارکینگ خودرو
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:13 ب.ظ
سایبان چتری تبلیغاتی
سایبان چتری تبلیغاتی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:40 ق.ظ
اجرا و نصب سازه  و پوشش سایبان
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:08 ب.ظ
چتر سایبان
چتر سایبان... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
11:11 ق.ظ
اجرای سایبان فلزی با مصالح
اجرای سایبان فلزی با مصالح... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:42 ب.ظ
سایبان
سایبان... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
خرید سایبان شید گلخانه
خرید سایبان شید گلخانه... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
ساخت سایه بان پارکینگ ساختمان اداری
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:26 ب.ظ
ساخت سایه بان پارکینگ ساختمان اداری
کرمانشاه 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:29 ب.ظ
ساخت و نصب سه دستگاه ایستگاه
ساخت و نصب سه دستگاه ایستگاه... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
خرید ورق گالوانیزه با لوازم نصب جهت سایبان پارکینگ ماشین الات
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید سایبان
خرید سایبان... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته