1398/05/28
10:02 ق.ظ
ساخت سایه بان فلزی با سقف شیروانی جهت استفاده به عنوان پارکینگ
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
15:00 ب.ظ
احداث سایبان خودرو دانشگاه
احداث سایبان خودرو دانشگاه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/17
08:37 ق.ظ
اجرای کامل و درجه یک 70 متر سایه بان فلزی پارکینگ خودرو
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:13 ب.ظ
سایبان چتری تبلیغاتی
سایبان چتری تبلیغاتی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:40 ق.ظ
اجرا و نصب سازه  و پوشش سایبان
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:08 ب.ظ
چتر سایبان
چتر سایبان... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
11:11 ق.ظ
اجرای سایبان فلزی با مصالح
اجرای سایبان فلزی با مصالح... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:42 ب.ظ
سایبان
سایبان... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
خرید سایبان شید گلخانه
خرید سایبان شید گلخانه... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
ساخت سایه بان پارکینگ ساختمان اداری
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:26 ب.ظ
ساخت سایه بان پارکینگ ساختمان اداری
کرمانشاه 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:29 ب.ظ
ساخت و نصب سه دستگاه ایستگاه
ساخت و نصب سه دستگاه ایستگاه... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
خرید ورق گالوانیزه با لوازم نصب جهت سایبان پارکینگ ماشین الات
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید سایبان
خرید سایبان... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:51 ب.ظ
سایه بان چتری
سایه بان چتری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
20:02 ب.ظ
خرید و نصب سایبان خودرو
خرید و نصب سایبان خودرو... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
نصب سایبان جهت کندانسورهای اتاق سرور
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:34 ب.ظ
چینکو سایبان
چینکو سایبان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:41 ب.ظ
احداث سایبان پایه دار
احداث سایبان پایه دار... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/4/26 تاریخ گذشته
21:21 ب.ظ
نصب سایبان جهت کولرهای ساختمان
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:47 ب.ظ
ساخت و نصب سایبان تهیه و تامین مصالح
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:13 ق.ظ
تهیه و نصب سایبان در جلوی اتاق گالری و اتاق باطری
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:15 ب.ظ
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:32 ب.ظ
برشکاری جمع اوری سایبان فلزی
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:31 ق.ظ
ساخت و نصب سایبان جهت تاسیسات کولر پشت بام
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
10:58 ق.ظ
سایبان پارکینگ اتومبیل جنس برزنتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:09 ب.ظ
پارکینگ
پارکینگ... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:49 ب.ظ
ساخت و نصب 70 مترمربع سایبان متحرک با تجیهزات برقی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:16 ب.ظ
تهیه و اجرای سایبان متحرک برقی به ابعاد حدودی 7*10
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:51 ب.ظ
سایبان پارکینگ اتومبیل جنس upvc
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
اجرای 56 متر سایبان در حیاط ساختمان اداره - فیروزاباد
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/03
20:01 ب.ظ
طراحی ساخت و اجرای سایبان خودرو
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/28
09:26 ق.ظ
ورق رنگی ذوزنقه ای 5/5 م م جهت سایبان گلزار شهدا
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:20 ق.ظ
تهیه و نصب و اجرای سایه بان اداره
کرمانشاه 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:37 ب.ظ
خرید پایه بتنی 4گوش 6متری و سایبان توری جهت پوشش باغ اجرای طرح افزایش تولیدات باغی
خراسان رضوي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:18 ب.ظ
تهیه حمل ساخت نصب پارکینگ سایبان دارای اسکلت فولادی
يزد 1398/3/25 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
اجرای سایبان  ابعاد 10*16.5
اجرای سایبان ابعاد 10*16.5... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
18:22 ب.ظ
سایه بان و پایه بتنی و سیم بکسل جهت اجرا طرح  سایبان باغ انگور
خراسان رضوي 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
19:37 ب.ظ
تامین سایبان و پایه بتنی و سیم بکسل جهت اجرای طرح سایبان باغ انگور
خراسان رضوي 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:35 ب.ظ
تجیهزات سازه ای گلخانه 1000 مترمربع -
خراسان شمالي 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:27 ق.ظ
سایبان پیش ساخته و پایه برق بتنی و بذر ریحان شربتی
خراسان رضوي 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
09:03 ق.ظ
احداث سایبان جنب پارکینگ مدیران
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
12:38 ب.ظ
خرید و اجرای سایبان 470 مترمربع
فارس 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
07:48 ق.ظ
سایبان پارکینگ مدل منحنی پروفیل
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:52 ب.ظ
خرید و اجرای سایبان فلزی 470 مترمربع
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:44 ب.ظ
سایبان  پارکینگی با اجرای فونداسیون
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:12 ب.ظ
خرید حمل بارگیری و تحویل سازه و لوازم سایبان جهت باغات موز
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:05 ب.ظ
نصب سایبان کولرهای اداره و نصب ایزوبام مدارس شهر و روستای
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
تهیه ساخت و نصب سایه بان فلزی با جوشکاری برشکاری و ساییدن
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته