1398/11/03
18:56 ب.ظ
خرید مقدار3500 کیلو قوطی اهن2.2
خرید مقدار3500 کیلو قوطی اهن2.2... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/11/3 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
قوطی  و پلیت و فنس
قوطی و پلیت و فنس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/3 مهلت دار
12:11 ب.ظ
قوطی پروفیلی
قوطی پروفیلی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/10/23
12:59 ب.ظ
نبشی و قوطی
نبشی و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
12:11 ب.ظ
ورق و قوطی
ورق و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
قوطی و سپری
قوطی و سپری... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
12:01 ب.ظ
ورق و قوطی
ورق و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/17
19:34 ب.ظ
قوطی 4*8 و 2*2 و 4*4
قوطی 4*8 و 2*2 و 4*4... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/15
15:12 ب.ظ
ورق و قوطی
ورق و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:06 ق.ظ
1800 کیلو گرم پروفیل چهار
1800 کیلو گرم پروفیل چهار... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
14:09 ب.ظ
شاخه قوطی و توری و ریل
شاخه قوطی و توری و ریل... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/08
09:03 ق.ظ
کم درب پروفیل فرانسوی
کم درب پروفیل فرانسوی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/04
18:47 ب.ظ
قوطی 80*80 ضخامت 2 ورق 3 6 مترمربع
البرز 1398/10/4 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید قوطی پروفیل ورق و نبشی
خرید قوطی پروفیل ورق و نبشی... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/10/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
توری فولادی قوطی و نبشی
توری فولادی قوطی و نبشی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
09:26 ق.ظ
قوطی - تسمه  - نبشی
قوطی - تسمه - نبشی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/09/30
15:28 ب.ظ
قوطی اهن ورق کرکره ای
قوطی اهن ورق کرکره ای... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/21
12:58 ب.ظ
قوطی 2*1 آهن 60 شاخه/ قوطی 2*2 آهن 40 شاخه
خوزستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
تهیه قوطی فولادی فلزی 2*3 سیم جوش نمره 3 و تهیه اجرای رنگ تمام پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:06 ب.ظ
وسایل ساختمان سازی -- قوطی نبشی ماسک دستی و کلاهی و ..
کرمان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
11:12 ق.ظ
قوطی 3*3 و  4*8
قوطی 3*3 و 4*8... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
نبشی و پروفیل
نبشی و پروفیل... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:14 ب.ظ
قوطی اهنی - ورق گالوانیزه ساده فولادی گرم نورد شده
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
اهن الات قوطی 4*4 و نبشی 3 و تسمه 2
يزد 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:02 ب.ظ
خرید تعدادی پروفیل تو خالی قوطی روغنی
کردستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:38 ق.ظ
خرید تعدادی پروفیل تو خالی فولادی قوطی روغنی
کردستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
قوطی 2*2 و 4*4
قوطی 2*2 و 4*4... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:06 ب.ظ
قوطی اهن
قوطی اهن... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
نبشی و قوطی فولادی
نبشی و قوطی فولادی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
قوطی 4*6 سنگین 30 شاخه
قوطی 4*6 سنگین 30 شاخه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:22 ب.ظ
قوطی اهنی کاربرد بسته بندی ظرفیت 400 میلیمتر
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:07 ب.ظ
قوطی پروفیل
قوطی پروفیل... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
قوطی و  ورق
قوطی و ورق... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
ناودانی نمره 10 ضخامت 4/5 م م و قوطی 40*40
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
قوطی و ورق
قوطی و ورق... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:09 ب.ظ
قوطی
قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:51 ب.ظ
قوطی 6×6(11 شاخه) قوطی3×5 (40 شاخه)
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
قوطی 40*40
قوطی 40*40... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:53 ب.ظ
خرید 180 متر طول قوطی استیل 10*10 میلیمتر
همدان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:50 ق.ظ
قوطی و اهن الات
قوطی و اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:36 ب.ظ
لوله و اتصالات مانسمان رده 40 اهواز و پروفیل قوطی اهنی
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:31 ب.ظ
قوطی 60*30 سپاهان سنگین وزن30 شاخه 6 متری- قوطی 20*30 سپاهان سنگین
خراسان رضوي 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/08
19:08 ب.ظ
نبشی میلگرد و قوطی
نبشی میلگرد و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/01
10:40 ق.ظ
قوطی 30*30- ورق موجدار گالوانیزه- صفحه ستون - حفاظ کفشور
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:31 ب.ظ
نبشی
نبشی... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:11 ب.ظ
قوطی اهنی 2*2 شاخه 6 متری
قوطی اهنی 2*2 شاخه 6 متری... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
قوطی پروفیلی سبک 6*2
قوطی پروفیلی سبک 6*2... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/18
12:30 ب.ظ
قوطی 8*4 سی و سه شاخه - قوطی 9*9  نه شاخه ورق 7 متری
کرمانشاه 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
11:00 ق.ظ
خرید تعدادی اقلام : قوطی 10*10 7 شاخه - قوطی 6*4 به تعداد 46 شاخه - قوطی 3*3 5 شاخه
کرمانشاه 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:09 ب.ظ
قوطی اهنی و غیره
قوطی اهنی و غیره... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/7/16 تاریخ گذشته