1398/07/01
19:33 ب.ظ
ورق سرب
ورق سرب... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:22 ب.ظ
ورق سربی 2 میل
ورق سربی 2 میل... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:44 ب.ظ
خرید 500 کیلو گرم
خرید 500 کیلو گرم... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/4/27 تاریخ گذشته