1397/10/27
12:24 ب.ظ
ساخت و نصب توری پنجره + فریم
ساخت و نصب توری پنجره + فریم... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:25 ب.ظ
سیم خاردار فولادی رشته ای گالوانیزه قطر مفتول 2/5 متر مربع
کرمانشاه 1397/10/23 تاریخ گذشته
22:42 ب.ظ
کالا شامل :توری فولادی حصاری با روکش گالوانیزه -لوله داربست - سیم خاردار
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:51 ب.ظ
150 متر توری گالوانیزه با نوار فلزی 450 متر طول همراه با
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:34 ق.ظ
توری پنجره بهمراه فریم الومینیوم
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:44 ب.ظ
ساخت سازه فنس واقع در پارک
ساخت سازه فنس واقع در پارک... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
08:55 ق.ظ
توری فولادی حصاری قطر مفتول 2/5 متر مربع ابعاد 2*20
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
08:43 ق.ظ
توری حصاری گالوانیزه با روکش pvc
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:41 ق.ظ
بوم فنس هوشمند جهت کنترل الودگی های نفتی دریا
بوشهر 1397/10/9 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
بوم فنس سری P کاربرد کنترل الودگی های نفتی دریا به صورت دائمی
بوشهر 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:18 ب.ظ
ساخت سبد توری استیل حوضچه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:00 ب.ظ
ساخت سازه فنس در پارک ملی
ساخت سازه فنس در پارک ملی... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:25 ب.ظ
خرید فنس گالوانیزه جهت پلات فرمهای محوطه
کرمانشاه 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:11 ق.ظ
خرید توری گابیون گالوانیزه و مفتول گالوانیزه
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:18 ق.ظ
سیم خاردار حلقوی فولادی گالوانیزه
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:49 ق.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:35 ب.ظ
فنس فلزی + مفتول گالوانیزه
فنس فلزی + مفتول گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:47 ب.ظ
لوله گالوانیزه قوطی 2*2 سیم خاردار خطی سیم خاردار حلقوی تبری
سمنان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:33 ب.ظ
ساخت پلاتفرم فلز و فنس
ساخت پلاتفرم فلز و فنس... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:05 ب.ظ
فنس جهت حصارکشی دور زمین
فنس جهت حصارکشی دور زمین... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
خرید فنس و سیم جوش
خرید فنس و سیم جوش... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
توری فولادی حصاری گالوانیزه قطر مفتول 2/9 متر مربع عرض متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:34 ب.ظ
خرید 3000 متر طول فنس گالوانیزه جهت پلات فرمهای محوطه انبارهای مرکزی شرکت
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:40 ب.ظ
نقاشی و توری الومینیومی و..
نقاشی و توری الومینیومی و..... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:22 ق.ظ
تور فلزی 4 میل با چشمی 2*2 به ابعاد2*1 به مقدار 70 ورق
سيستان و بلوچستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:38 ق.ظ
تجهیزات شبکه مراقبت و پیش اگاهی شامل توری فولادی گالوانیزه
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
سیم خاردار حلقوی و افقی
سیم خاردار حلقوی و افقی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:45 ب.ظ
تهیه و خرید سنگ قوطی و فنس زمین چمن
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:31 ب.ظ
توری فولادی گالوانیزه سرد
توری فولادی گالوانیزه سرد... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:06 ب.ظ
فنس مفتول 3 میل شبکه 7 راتفاع 2/5 متر 220 متر طول -سپری5 اهن- قوطی
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:09 ب.ظ
فنس مفتول 3 میل شبکه 7 ارتفاع 2/5 متر 220 متر طول
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:17 ق.ظ
توری فنس فلزی به ابعاد 1*2 متر ابعاد خانه های فنس 4*4 نمره مفتول 45 میلیمتر
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:46 ق.ظ
توری فنس و قلم جوش
توری فنس و قلم جوش... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:38 ق.ظ
توری فولادی حصاری با روکش گالوانیزه گرم استیل
خراسان جنوبي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:52 ق.ظ
سیم خاردار رشته ای و حلقوی دیواری
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:47 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:19 ق.ظ
ساخت و نصب 4 عدد درب توری
ساخت و نصب 4 عدد درب توری... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:29 ب.ظ
فنس توری حصاری
فنس توری حصاری... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:05 ب.ظ
توری فولادی حصاری گالوانیزه
توری فولادی حصاری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:23 ب.ظ
فنس توری حصار گالوانیزه گرم چشمه 5*5
اردبيل 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:33 ب.ظ
توری حصاری قطر 2/1 متر مربع چشمه 5 سانتی متر
کردستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:17 ب.ظ
1000 کیلو گرم فنس چشمه 5 سانت با
فارس 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:51 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/24
13:01 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:53 ب.ظ
سیم خاردار رشته ای دسته دوم
سیم خاردار رشته ای دسته دوم... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/11
13:10 ب.ظ
طوری مرغی
طوری مرغی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/03
13:21 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/29
15:18 ب.ظ
سیم خاردار فولادی دولا تابیده گالوانیزه
همدان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/17
14:38 ب.ظ
پانل فولادی با هسته پلی یورتان به ضخامت
بوشهر 1397/4/17 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
28 مترمربع گرتینگ با گالوانیزه گرم
مازندران 1397/4/17 تاریخ گذشته