1397/09/01
10:22 ق.ظ
تور فلزی 4 میل با چشمی 2*2 به ابعاد2*1 به مقدار 70 ورق
سيستان و بلوچستان 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/27
11:38 ق.ظ
تجهیزات شبکه مراقبت و پیش اگاهی شامل توری فولادی گالوانیزه
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
سیم خاردار حلقوی و افقی
سیم خاردار حلقوی و افقی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:45 ب.ظ
تهیه و خرید سنگ قوطی و فنس زمین چمن
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:31 ب.ظ
توری فولادی گالوانیزه سرد
توری فولادی گالوانیزه سرد... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:06 ب.ظ
فنس مفتول 3 میل شبکه 7 راتفاع 2/5 متر 220 متر طول -سپری5 اهن- قوطی
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:09 ب.ظ
فنس مفتول 3 میل شبکه 7 ارتفاع 2/5 متر 220 متر طول
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:17 ق.ظ
توری فنس فلزی به ابعاد 1*2 متر ابعاد خانه های فنس 4*4 نمره مفتول 45 میلیمتر
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:46 ق.ظ
توری فنس و قلم جوش
توری فنس و قلم جوش... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:38 ق.ظ
توری فولادی حصاری با روکش گالوانیزه گرم استیل
خراسان جنوبي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:52 ق.ظ
سیم خاردار رشته ای و حلقوی دیواری
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:47 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:19 ق.ظ
ساخت و نصب 4 عدد درب توری
ساخت و نصب 4 عدد درب توری... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:29 ب.ظ
فنس توری حصاری
فنس توری حصاری... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:05 ب.ظ
توری فولادی حصاری گالوانیزه
توری فولادی حصاری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:23 ب.ظ
فنس توری حصار گالوانیزه گرم چشمه 5*5
اردبيل 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:33 ب.ظ
توری حصاری قطر 2/1 متر مربع چشمه 5 سانتی متر
کردستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:17 ب.ظ
1000 کیلو گرم فنس چشمه 5 سانت با
فارس 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:51 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/24
13:01 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:53 ب.ظ
سیم خاردار رشته ای دسته دوم
سیم خاردار رشته ای دسته دوم... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/11
13:10 ب.ظ
طوری مرغی
طوری مرغی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/03
13:21 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/29
15:18 ب.ظ
سیم خاردار فولادی دولا تابیده گالوانیزه
همدان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/17
14:38 ب.ظ
پانل فولادی با هسته پلی یورتان به ضخامت
بوشهر 1397/4/17 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
28 مترمربع گرتینگ با گالوانیزه گرم
مازندران 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/14
16:23 ب.ظ
توری فولادی حصار گالوانیزه به مقدار 7 متر مربع
خراسان شمالي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/10
13:54 ب.ظ
تامین فنس و پایه تحویل در منطقه
خراسان جنوبي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/09
11:03 ق.ظ
خرید فنس با مفتول
خرید فنس با مفتول... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
15:12 ب.ظ
فنس پرسی فلزی 3 میل به
فنس پرسی فلزی 3 میل به... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/05
14:45 ب.ظ
فنی پرس فلزی 5 میل به ابعاد 50*50 به مقدار 6666 کیلوگرم
خراسان شمالي 1397/4/5 تاریخ گذشته
01:21 ق.ظ
تامین فنس و پایه تحویل در محل منطقه
خراسان جنوبي 1397/4/4 تاریخ گذشته
00:48 ق.ظ
ورق توری رابیتس نوع سنگین و گالوانیزه
تهران 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:55 ق.ظ
تهیه و نصب فنس-تجهیز چاه اب
تهیه و نصب فنس-تجهیز چاه اب... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/4/4 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید اقلام: توری مرغی - ورق سیاه - لولا - قوطی
فارس 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:39 ب.ظ
نصب توری الومینویومی پنجره های پستهای انتقال و فوق توزیع
زنجان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/31
13:05 ب.ظ
مقدار 650 عددپایه فنس
مقدار 650 عددپایه فنس... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/17
13:42 ب.ظ
مقدار 14 عدد قفسه بایگانی 4طبقه فلزی ابعاد 75 سانتی
آذربايجان غربي 1397/3/15 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید فنس و پایه و عملیات نصب 504 مترمربع شهرک صنعتی
مازندران 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/13
14:19 ب.ظ
سیم خادار سیم خاردار ساده
سیم خادار سیم خاردار ساده... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/02/31
23:00 ب.ظ
فنس از نوع گالوانیزه گرم در
فنس از نوع گالوانیزه گرم در... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/2/31 تاریخ گذشته