1398/05/30
14:03 ب.ظ
توری الومینیومی پلیسه دار پنجره 40 متر
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:54 ب.ظ
خرید فنس و سیم خاردار
خرید فنس و سیم خاردار... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:56 ق.ظ
مقدار1000 کیلوگرم گریتینگ
مقدار1000 کیلوگرم گریتینگ... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:49 ب.ظ
فنس
فنس... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:52 ب.ظ
فنس و سیم خاردار
فنس و سیم خاردار... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:03 ب.ظ
توری فولادی فنس
توری فولادی فنس... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
09:10 ق.ظ
حرید پایه فنس
حرید پایه فنس... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
خرید فنس و پایه فنس استادیوم
خرید فنس و پایه فنس استادیوم... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:52 ب.ظ
خرید و نصب توری پنجره الومینیومی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید 9400 کیلو استراکچر و فنس
خرید 9400 کیلو استراکچر و فنس... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/31
09:39 ق.ظ
فنس توری فولادی 2.5*2.5
فنس توری فولادی 2.5*2.5... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:23 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی سوزنی
سیم خاردار حلقوی سوزنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
13:11 ب.ظ
توری پرسی 3/5 م م
توری پرسی 3/5 م م... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:25 ب.ظ
خرید 21 تن گابیون
خرید 21 تن گابیون... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:28 ب.ظ
سیم خاردار 2500 متر
سیم خاردار 2500 متر... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
توری فولادی حصار گالوانیزه و لوله فولادی گالوانیزه
آذربايجان غربي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
10:34 ق.ظ
تهیه فنس توری با روکش گالوانیزه و سیم خاردار فولادی خطی یا مفتول 3 میلیمتر
آذربايجان شرقي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
20:00 ب.ظ
خرید گایبون
خرید گایبون... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
توری فولادی فنس
توری فولادی فنس... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:52 ب.ظ
توری پنجره های الومینیومی 40 متر با نصب داربست
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن و گایبون جهت اصلاح و احیاء ابرسانی به
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:13 ب.ظ
تامین اقلام فنس کشی بند صیادی بابلسر
مازندران 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
توری فولادی گابیون گالوانیزه- لوله ابرسانی پلی اتیلن
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:00 ب.ظ
قاب توری پنجره الومینیومی
قاب توری پنجره الومینیومی... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
توری حصاری سیم 32 و چشمه 5 جهت حصارکشی بیمارستان
فارس 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
19:44 ب.ظ
فنس فلزی
فنس فلزی... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
سیم خاردار وتوری فولادی فنس
سیم خاردار وتوری فولادی فنس... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:43 ب.ظ
رنگ - سیم خاردار - توری فولادی و الترود جوشکاری
کردستان 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
توری فنس با چشمه 5/5 با مفتول 2/6 ارتفاع 2 متر به میزان 2400 متر مربع-1200 متر طول
زنجان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:30 ب.ظ
سیم خاردار حلقوی تیری
سیم خاردار حلقوی تیری... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
توری فولادی گالوانیزه
توری فولادی گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:24 ب.ظ
توری پنجره الومینیوم 36 متر با اجرت نصب جهت بخش
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
گریتینگ گالوانیزه با چشمی 30*30 میل تسمه در تسمه قطاع 2*1 متر:10 عدد
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
توری جهت سقف امنیتی زندان مرکزی
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
توری فنس با چشمه5/5 با مفتول2/6 ارتفاع 2 متر به میزان 2400 مترمربع -1200مترطول
زنجان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:20 ب.ظ
توری استیل 316
توری استیل 316... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
خرید توری سیمی گالوانیزه
خرید توری سیمی گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
13:46 ب.ظ
نبشی فولادی و فنس توری
نبشی فولادی و فنس توری... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
09:36 ق.ظ
مساعدت در احداث باغ پوششی متراکم
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
19:07 ب.ظ
خرید تورمرغی و قوطی و پیچ سرعته جهت اجرای پروژه  پرورش کرم ابریشم
خراسان شمالي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:39 ب.ظ
20 متر توری پنجره ی الیومنیومی پلیسه ای
تهران 1398/3/28 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
توری گایبون به صورت سبدی
توری گایبون به صورت سبدی... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:56 ب.ظ
خرید توری فولادی زنگ نزن- پروفیل نبشی اهنی- پروفیل اهنی
خراسان شمالي 1398/3/25 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
ورق گالوانیزه و پشم شیشه و توری فولادی
خراسان شمالي 1398/3/25 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید ابزار الات کشاورزی 1000 کیلو
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
توری فولادی فنس شبکه بهداشت
توری فولادی فنس شبکه بهداشت... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/3/25 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
ملزومات کشاورزی سیم خاردار
ملزومات کشاورزی سیم خاردار... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
19:08 ب.ظ
خرید فنس و پایه فنس
خرید فنس و پایه فنس... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:49 ب.ظ