1397/08/02
14:04 ب.ظ
الومینویم 3 میل 50*1
الومینویم 3 میل 50*1... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:03 ب.ظ
خرید شمش الومینیوم 99/8%
خرید شمش الومینیوم 99/8%... فلزات و قطعات فلزی
يزد 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:01 ب.ظ
ورق الومینیومی
ورق الومینیومی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
19:48 ب.ظ
ورق الومینیومی کامپوزیت
ورق الومینیومی کامپوزیت... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/05/08
16:57 ب.ظ
ورق الومینیومی
ورق الومینیومی... فلزات و قطعات فلزی
اردبيل 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:20 ب.ظ
حفاظ الومینیوم
حفاظ الومینیوم... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:24 ب.ظ
تعدادی فویل الومینیومی  ساده  در سه ردیف
خراسان جنوبي 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/06
14:09 ب.ظ
ورق الومینیوم به همراه  نگهدارنده
اردبيل 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/03
16:01 ب.ظ
خرید تعدادی اقلام : الومینیوم گرانوله - بلوک - نیکل متال
خراسان شمالي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/02/24
20:18 ب.ظ
استعلام - مقدار 200 کیلو گرم  تهیه
آذربايجان شرقي 1397/2/23 تاریخ گذشته