1397/08/19
18:41 ب.ظ
دستگاه  تریلر قابلیت  حمل  با وانت به همراه
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:33 ب.ظ
دستگاه تریلر قابلیت حمل با وانت
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:05 ق.ظ
کامیون کمپرسی 2 دیفرانسیل 40 تنی
قم 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:12 ق.ظ
کفی تریلی تراکترو چهار چرخ 5 تن-تخلیه کمپرسی
تهران 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/03/31
14:46 ب.ظ
خرید یک دستگاه  ایسوزو ه
خوزستان 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/24
14:55 ب.ظ
استعلام خودروی کامیونت 6 تن با حمل زباله مکانیزه
زنجان 1397/3/24 تاریخ گذشته
1397/02/25
12:47 ب.ظ
کامیونت ایسوزو
کامیونت ایسوزو... صنعت خودرو
بوشهر 1397/2/24 تاریخ گذشته