1398/05/12
15:37 ب.ظ
پودر هاردنر بتن سخت رنگ  طوسی با بارگیری و حمل و تخلیه مقدار1000 کیلوگرم
چهارمحال بختياري 1398/5/12 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:22 ق.ظ
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4lit
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4lit... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:51 ب.ظ
خرید مصالح اب بندسازی زیرگذر ایستگاه
خرید مصالح اب بندسازی زیرگذر ایستگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:34 ق.ظ
خرید مصالح اب بند سازی زیرگذر
خرید مصالح اب بند سازی زیرگذر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
08:34 ق.ظ
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4 لایت
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4 لایت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:45 ب.ظ
خرید مصالح آب بندسازی
خرید مصالح آب بندسازی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/06/26
15:18 ب.ظ
ترمیم کننده ویژه بتن
ترمیم کننده ویژه بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:17 ب.ظ
ترمیم کننده بتن پلیمری پودری- عایق حرارتی الاستومری
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته