1397/08/21
11:01 ق.ظ
خرید رنگ های صنعتی
خرید رنگ های صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
رنگ روغنی ماهوتی
رنگ روغنی ماهوتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:04 ق.ظ
خرید رزین سختی گیر 400 لیتر
خرید رزین سختی گیر 400 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:44 ق.ظ
خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه گلاسبید و حلال رنگ
خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه گلاسبید و حلال رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:57 ب.ظ
خرید روغن و پلاستیک
خرید روغن و پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
خرید 250 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی
خرید 250 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:21 ب.ظ
رنگ روغنی وتینر روغنی
رنگ روغنی وتینر روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:13 ق.ظ
رنگ پلاستیک
رنگ پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:38 ق.ظ
رنگ اکریلیک جوتاشیلد سفید نمای سیمانی
رنگ اکریلیک جوتاشیلد سفید نمای سیمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:47 ب.ظ
رزین 2000 کیلو گرم - سیلیس
رزین 2000 کیلو گرم - سیلیس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:54 ق.ظ
خرید 96 عد اسپری ضد زنگ
خرید 96 عد اسپری ضد زنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:03 ب.ظ
رنگ اکریلیک جوتاشیلد جهت نمای سیمانی ساختمان
رنگ اکریلیک جوتاشیلد جهت نمای سیمانی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:32 ب.ظ
رنگ روغن سفید
رنگ روغن سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:26 ب.ظ
رنگ ساختمان
رنگ ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:09 ب.ظ
رنگ و ضد زنگ اپوکسی شیمی لاک یا روناس یا پامچال
رنگ و ضد زنگ اپوکسی شیمی لاک یا روناس یا پامچال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
12:40 ب.ظ
رنگ و ضد زنگ اپوکسی با شیمی لاک
رنگ و ضد زنگ اپوکسی با شیمی لاک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/22
12:03 ب.ظ
خرید رنگ پوششی گالوانیزه
خرید رنگ پوششی گالوانیزه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:01 ب.ظ
رنگ و ضد زنگ اپوکسی روناس
رنگ و ضد زنگ اپوکسی روناس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
17:37 ب.ظ
رنگ نیم پلاستیک رایکا دبه ای- رنگ روغن براق گالنی رایکا
آذربايجان غربي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
19:47 ب.ظ
رنگ و ضد زنگ اپوکسی روناس
رنگ و ضد زنگ اپوکسی روناس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:55 ب.ظ
اپوکسی با حلال مخصوص اب اشامیدنی
اپوکسی با حلال مخصوص اب اشامیدنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/03
14:49 ب.ظ
رنگ اکریلیک سفید 400 کیلو رنگ اکرایلیک قرمز 15 کیلو رنگ اکرایلیک ابی 15 کیلو
مركزي 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
15:44 ب.ظ
خرید رنگ تمام پلاستیکی 5 کیلویی
خرید رنگ تمام پلاستیکی 5 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:44 ب.ظ
3 قلم مصالح ساختمانی شامل سرامیک و
3 قلم مصالح ساختمانی شامل سرامیک و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/24 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
چسب شیشه ای عرض 5 سانت به تعداد 1000 عدد
چسب شیشه ای عرض 5 سانت به تعداد 1000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/21
14:22 ب.ظ
رنگ پلاستیک و روغنی مات و براق
رنگ پلاستیک و روغنی مات و براق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/5/21 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
رنگ اپوکسی طوسی به همراه تینر
رنگ اپوکسی طوسی به همراه تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/5/21 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید روغن مات و تینر و سمباده و ماستیک
خرید روغن مات و تینر و سمباده و ماستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:51 ب.ظ
رنگ نیمه پلاستیک 25 کیلویی درجه 1
رنگ نیمه پلاستیک 25 کیلویی درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
16:59 ب.ظ
خرید رنگ زینگا
خرید رنگ زینگا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
13:09 ب.ظ
رنگ زینکا 100 کیلوگرم -حلال رنگ زینکا 200 لیتر
رنگ زینکا 100 کیلوگرم -حلال رنگ زینکا 200 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/09
14:04 ب.ظ
رنگ نقاشی ساختمان
رنگ نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/02
10:33 ق.ظ
چسب گرم صحافی زیر غطف از برند چسب گرما ذوب
چسب گرم صحافی زیر غطف از برند چسب گرما ذوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/30
19:46 ب.ظ
رنگ روغنی مات و تینر و
رنگ روغنی مات و تینر و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/26
23:43 ب.ظ
چسب کورفیکس 21
چسب کورفیکس 21... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
21:27 ب.ظ
رنگ تکس اولترا گالن 18
رنگ تکس اولترا گالن 18... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/4/26 تاریخ گذشته
21:27 ب.ظ
پرایمر الکالی در گالن 18 لیتری
پرایمر الکالی در گالن 18 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:15 ب.ظ
رنگ مخصوص سابلیمیشن
رنگ مخصوص سابلیمیشن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/05
14:36 ب.ظ
رنگ اکریلیکی ترموپلاست مقدار 650 کیلو رنگ ترافیک سفید
خراسان جنوبي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/31
13:49 ب.ظ
خرید رنگ و لوازم ساختمانی
خرید رنگ و لوازم ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:44 ب.ظ
650 کیلو (26 حلب) رنگ ترافیک سفید (سرد)
650 کیلو (26 حلب) رنگ ترافیک سفید (سرد)... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
12:48 ب.ظ
درخواست رنگ ترافیکی
درخواست رنگ ترافیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/11
15:15 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی حمل و نقل
خرید رنگ ترافیکی حمل و نقل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/3/11 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:40 ق.ظ
خرید رنگ روغن و پلاستیک
خرید رنگ روغن و پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:00 ق.ظ
تامین 10000 عدد کارتن بسته بندی سموم گرانوله سطلی سفید رنگ 5 لایه
البرز 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/30
13:47 ب.ظ
خرید چسب انکر بولت های
خرید چسب انکر بولت های... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/2/30 اعلام نشده