1397/08/24
13:02 ب.ظ
خرید صندوق 2 جداره فوم دار 100 لیتری حمل ماهی
خرید صندوق 2 جداره فوم دار 100 لیتری حمل ماهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/09
10:40 ق.ظ
پالت پلاستیکی  نو و یکرنگ در ابعاد 120 در 100
پالت پلاستیکی نو و یکرنگ در ابعاد 120 در 100... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
1200 عدد پالت ابی رنگ از جنس hdpe
1200 عدد پالت ابی رنگ از جنس hdpe... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/01
10:37 ق.ظ
پالت پلاستیکی  در ابعاد 110 در 120 جنس مرغوب  و مقاوم
پالت پلاستیکی در ابعاد 110 در 120 جنس مرغوب و مقاوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:39 ق.ظ
1200 عد پالت ابی رنگ  از جنس
1200 عد پالت ابی رنگ از جنس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:51 ب.ظ
1200 عدد پالت ابی رنگ از جنس HDPE
1200 عدد پالت ابی رنگ از جنس HDPE... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:15 ب.ظ
70 مترمربع پالت پلاستیکی جهت استفاده در سردخانه زیرصفر
کرمانشاه 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/02/23
17:47 ب.ظ
استعلام نیاز به پالت اروپایی
استعلام نیاز به پالت اروپایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/2/22 تاریخ گذشته