1397/08/02
13:05 ب.ظ
بطری  پت  جهت  بسته بندی  اب معدنی  و اب اشامیدنی ظرفیت 1/5 لیت
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/04/25
08:02 ق.ظ
بطری ابخوری 500 میلی  متری  شفاف و
بطری ابخوری 500 میلی متری شفاف و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/03/30
09:18 ق.ظ
خرید صندوق صدقات PVC
خرید صندوق صدقات PVC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/3/29 تاریخ گذشته