1397/10/26
13:43 ب.ظ
خرید روغن
خرید روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:21 ب.ظ
روغن بهران  پیشتاز 1600 لیتر
روغن بهران پیشتاز 1600 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:26 ب.ظ
100 کیلوگرم گریس EP2
100 کیلوگرم گریس EP2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
09:52 ق.ظ
روغن BSE170
روغن BSE170... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
روغن BSE-32
روغن BSE-32... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
روغن BSE-32
روغن BSE-32... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:52 ب.ظ
ضد یخ جهت برجهای خنک کننده دیتا سنتر
ضد یخ جهت برجهای خنک کننده دیتا سنتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:19 ب.ظ
روغن موتور 20w50کیفیت
روغن موتور 20w50کیفیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:18 ب.ظ
روغن بهران توان و فیلتر روغن گازوئیل
روغن بهران توان و فیلتر روغن گازوئیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:53 ب.ظ
500 لیتر روغن موتور زیکما
500 لیتر روغن موتور زیکما... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
ضد یخ جهت برجهای خنک کننده دیتا مستقر در پشت بام
ضد یخ جهت برجهای خنک کننده دیتا مستقر در پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
ادیلو- روغن گیربکس - روغن دیفرانسیل - روغن موتور - ضد یخ
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:00 ب.ظ
17 عد گیج روغنی 3/8 -  47 عدد گیج روغنی 1/2
17 عد گیج روغنی 3/8 - 47 عدد گیج روغنی 1/2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
گاز اسکون و روغن 4GS و اسید دی اسکلر و کوردرایر فیلتر
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:54 ب.ظ
روغن موتور 20 لیتری و روغن هیدرولیک و ضد یخ
روغن موتور 20 لیتری و روغن هیدرولیک و ضد یخ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:30 ب.ظ
ضد یخ بتن گالن 20 لیتری
ضد یخ بتن گالن 20 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
روغن بهران اتوماتیک سمند ویژه بهران گردان 10w30
روغن بهران اتوماتیک سمند ویژه بهران گردان 10w30... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
روغن موتور 20W50بهران
روغن موتور 20W50بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:15 ب.ظ
روغن کمپرسور 4GS  گالن 4 لیتری پاسخ های بدون پیش فاکتور بررسی نمیگردد
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:11 ب.ظ
روغن هیدرولیک و روغن موتور توربو دیزل
روغن هیدرولیک و روغن موتور توربو دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
روغن گریس و واسکازین
روغن گریس و واسکازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید روغن موتور دیزل ژنراتور  بیست لیتری 10 گالن و
خرید روغن موتور دیزل ژنراتور بیست لیتری 10 گالن و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:06 ق.ظ
روغن موتور و فیلتر روغن و هواکش و...
روغن موتور و فیلتر روغن و هواکش و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:27 ب.ظ
گریس پارس ماهان سطلی گرید 2
گریس پارس ماهان سطلی گرید 2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
15:07 ب.ظ
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک معمولی پارس
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک معمولی پارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
روغن موتور 50 حجم 20LIT ظرف پلاستیکی تکران 50
روغن موتور 50 حجم 20LIT ظرف پلاستیکی تکران 50... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
اب رادیاتور 3 لیتری- ضدیخ 4 لیتری
اب رادیاتور 3 لیتری- ضدیخ 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
روغن موتور 20W50 بهران اذرخش ویژه -روغن بهران هیدرولیک 68
خراسان جنوبي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:39 ب.ظ
روغن دنده خودرو دیزلی
روغن دنده خودرو دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
روغن موتور 50 وات 20 بهران اذرخش ویژه
روغن موتور 50 وات 20 بهران اذرخش ویژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:25 ق.ظ
روغن خودرو
روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
ضد یخ بهران دی به تعداد 30 گالن
ضد یخ بهران دی به تعداد 30 گالن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:11 ب.ظ
روغن کمپرسور p100 بشکه فلزی 209lit نام تجارتی
روغن کمپرسور p100 بشکه فلزی 209lit نام تجارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
روغن موتور و روغن هیدرولیک
روغن موتور و روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فیلتر گازوئیل و روغن کاسترول و...
فیلتر گازوئیل و روغن کاسترول و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:50 ب.ظ
روغن کاسترول و شیشه شوی اتومبیل
روغن کاسترول و شیشه شوی اتومبیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
روغن پایه SN 150
روغن پایه SN 150... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:34 ب.ظ
روغن ولک حاوی حداقل 80 درصد پارافین
روغن ولک حاوی حداقل 80 درصد پارافین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
روغن موتور مخصوص دیزل
روغن موتور مخصوص دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:16 ب.ظ
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید روغن موتور
خرید روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:18 ب.ظ
خرید روغن موتور در ظرف 4 لیتری
خرید روغن موتور در ظرف 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
ضد یخ کاسپین به مقدار 440 لیتر داخل گالن 4 لیتری ...
ضد یخ کاسپین به مقدار 440 لیتر داخل گالن 4 لیتری ...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:17 ق.ظ
روغن موتور دیزلی و فیلتر روغن و فیلتر هوا
روغن موتور دیزلی و فیلتر روغن و فیلتر هوا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:16 ب.ظ
روغن موتور و ضد یخ و روغن دنده و..
روغن موتور و ضد یخ و روغن دنده و..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:55 ق.ظ
روغن موتور و گریس و روغن هیدرولیک
روغن موتور و گریس و روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:04 ق.ظ
روغن موتور بحران صحرا 50 حجم 20 لیتری
روغن موتور بحران صحرا 50 حجم 20 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:16 ب.ظ
خرید روغن خودرو
خرید روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
ضد یخ  سوپر  گالن پلاستیکی 4 کیلو گرم نام تجارتی
ضد یخ سوپر گالن پلاستیکی 4 کیلو گرم نام تجارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/30 تاریخ گذشته