1397/08/23
13:17 ب.ظ
روغن AISIN140
روغن AISIN140... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/8/23 مهلت دار
13:12 ب.ظ
روغن گریس بشکه ای و واسکازین
روغن گریس بشکه ای و واسکازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:20 ب.ظ
خرید گریس مولیکوت چسب مزدا پارچه نسوز فویل دار الومینیوم 2 میلیمتر
سيستان و بلوچستان 1397/8/22 مهلت دار
09:01 ق.ظ
خرید روغن هیدرولیک h46 بهران
خرید روغن هیدرولیک h46 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:20 ب.ظ
ضد یخ و روغن موتور و روغن دنده واسکازین
ضد یخ و روغن موتور و روغن دنده واسکازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
روغن موتور خودرو 20W50 قوطی 4 لیتری ایرانول
روغن موتور خودرو 20W50 قوطی 4 لیتری ایرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید روغن دستگاه GHP
خرید روغن دستگاه GHP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:21 ب.ظ
روغن موتور خودرو قوطی 4 لیتری
روغن موتور خودرو قوطی 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:06 ب.ظ
خرید چند ردیف روغن موتور
خرید چند ردیف روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید روغن با سطح کیفی API و گرانروی SAE
خرید روغن با سطح کیفی API و گرانروی SAE... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید روغن هیدرولیک
خرید روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید روغن دیزلی با سطح کیفی API
خرید روغن دیزلی با سطح کیفی API... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید روغن 30 با سطح کیفی API
خرید روغن 30 با سطح کیفی API... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:12 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری 50 20w
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری 50 20w... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
روغن گیربکس و دیفرانسیل و هیدرولیک برند بهران
روغن گیربکس و دیفرانسیل و هیدرولیک برند بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:40 ب.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی 4 لیتری
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:27 ق.ظ
خرید روغن موتور دیزلی 15W40به مقدار 50 بشکه
خرید روغن موتور دیزلی 15W40به مقدار 50 بشکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:27 ق.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید روغن توربو دیزل 20w50 بهران
خرید روغن توربو دیزل 20w50 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:42 ب.ظ
خرید روغن ولک
خرید روغن ولک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
روغن هیدرولیک 48و46- گریس نسوز بهران یاقوت
روغن هیدرولیک 48و46- گریس نسوز بهران یاقوت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
60 بشکه یا 600 چلبک 20 لیتری روغن بهران توربو دیزل 50-15w40بشکه
آذربايجان شرقي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:58 ب.ظ
روغن موتور 15w40 نوربودیزل
روغن موتور 15w40 نوربودیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
رنگ روغن و تینر روغنی
رنگ روغن و تینر روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
گریس و پاک کننده داخل والوهای گاز
گریس و پاک کننده داخل والوهای گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:00 ب.ظ
25 بشکه روغن ترانسفورماتور
25 بشکه روغن ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
300 لیتر روغن موتور توربو شارژ 15W40 بهران
300 لیتر روغن موتور توربو شارژ 15W40 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/6 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
روغن تگو سولفو 1 تگو پرن 5863
روغن تگو سولفو 1 تگو پرن 5863... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:15 ب.ظ
روغن ترمز و گریس نسوز و گریس شاسی
روغن ترمز و گریس نسوز و گریس شاسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/8/5 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
روغن شل کلاوس 209 لیتری مدل 68 گرم
روغن شل کلاوس 209 لیتری مدل 68 گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:25 ب.ظ
روغن ترمز و گریس نسوز و گریس شاسی
روغن ترمز و گریس نسوز و گریس شاسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:45 ب.ظ
روغن پایه شفاف تانکر لیتری
روغن پایه شفاف تانکر لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:52 ب.ظ
روغن رنولین cip 150
روغن رنولین cip 150... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/7/22 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
روغن سوپر پیشتاز و ضد یخ
روغن سوپر پیشتاز و ضد یخ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:19 ب.ظ
روغن dh3021
روغن dh3021... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:08 ب.ظ
روغن کمپرسور 100 P شش بشکه - روغن کمپرسور
روغن کمپرسور 100 P شش بشکه - روغن کمپرسور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:25 ب.ظ
گریس نسوز ومعمولی و اسید
گریس نسوز ومعمولی و اسید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:27 ب.ظ
گریس نسوز و معمولی و اسید دیسکلر و هیدرولاکس
گریس نسوز و معمولی و اسید دیسکلر و هیدرولاکس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:31 ب.ظ
روغن ایرانول توربین
روغن ایرانول توربین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
15:13 ب.ظ
خرید روغن و گریس
خرید روغن و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:33 ب.ظ
روغن و روانکارهای مصرفی ماشین الات مکانیزه و درزین ها
خراسان رضوي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/26
09:33 ق.ظ
خرید روغن نمره 50 حجم 208 لیتر بشکه فلزی
خرید روغن نمره 50 حجم 208 لیتر بشکه فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:44 ب.ظ
روغن گیبرکس ایرانول و گریس
روغن گیبرکس ایرانول و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
12:46 ب.ظ
روغن ماشین الات
روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/6/21 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید 4 ردیف کالا شامل: روغن دنده و صنعتی و توربین
خرید 4 ردیف کالا شامل: روغن دنده و صنعتی و توربین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
12:35 ب.ظ
روغن نمره 50 حجم 208 لیتری بشکه فلزی
روغن نمره 50 حجم 208 لیتری بشکه فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
روغن توربین 32 به مقدار 100 بشکه و روغن بهران بردبار 68 به مقدار پنچ بشکه
آذربايجان شرقي 1397/6/20 تاریخ گذشته