1398/05/30
18:39 ب.ظ
موتور 1.5 کیلووات 1500 دور -روغن بهران بندر 50 بیست لیتری
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
14:03 ب.ظ
روغن و باطری دیزل و فیلتر روغن
روغن و باطری دیزل و فیلتر روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
15:26 ب.ظ
خرید انواع روغن ماشین الات و تجهیز راهداری
خرید انواع روغن ماشین الات و تجهیز راهداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
روغن موتور 40-20  قوطی فلزی
روغن موتور 40-20 قوطی فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
روغن دیزل
روغن دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
14:21 ب.ظ
روغن هیدرولیک
روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
روغن ارین کمپرسور 32
روغن ارین کمپرسور 32... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:44 ق.ظ
روغن گاز تهویه
روغن گاز تهویه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:49 ب.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
روغن سربسته بهران پیشتاز سوپر 4 لیتری
روغن سربسته بهران پیشتاز سوپر 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:23 ب.ظ
خرید روغن جهت گیربکس گریدر
خرید روغن جهت گیربکس گریدر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:55 ب.ظ
خریدروغن ماشین الات نیمه سنگین و سنگین
خریدروغن ماشین الات نیمه سنگین و سنگین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:22 ب.ظ
روغن چندمنظوره ولوو
روغن چندمنظوره ولوو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:54 ق.ظ
خرید روغن موتور بهران 50 - روغن هیدرولیک 638 بهران
خرید روغن موتور بهران 50 - روغن هیدرولیک 638 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:12 ب.ظ
روغن بشکه ای نمره 50
روغن بشکه ای نمره 50... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:20 ق.ظ
خرید گریس LG 200R3 پایه لیتیم 54 کیلو گرم
خرید گریس LG 200R3 پایه لیتیم 54 کیلو گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید روغن موتور
خرید روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:22 ب.ظ
گریس پایه لیتیوم یا کلسیم شماره 3
گریس پایه لیتیوم یا کلسیم شماره 3... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:08 ب.ظ
روغن خودرو
روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید 90 بشکه روغن ایرانول
خرید 90 بشکه روغن ایرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید 10 بشکه روغن موتور
خرید 10 بشکه روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:47 ب.ظ
گریس پایه لیتیوم یا کلیسیم شماره 3 150 بسته
گریس پایه لیتیوم یا کلیسیم شماره 3 150 بسته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
21:38 ب.ظ
50 بشکه روغن موتور 15W40- سی بسکه روغن موتور SAE30
50 بشکه روغن موتور 15W40- سی بسکه روغن موتور SAE30... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:00 ب.ظ
عینکی پمپ و بلبرینگ و گریس
عینکی پمپ و بلبرینگ و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:18 ب.ظ
خرید روغن15w40 توربو دیزل-روغن هیدرولیک زرد 68 -روغن موتور 20w50
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
روغن جهت ماشین الات اداره کل
روغن جهت ماشین الات اداره کل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/19 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
خرید 7 بشکه 208  لیتری روغن توربو دیزل
خرید 7 بشکه 208 لیتری روغن توربو دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
20:43 ب.ظ
خرید انواع مواد روغنی مورد مصرف در ماشین الات
خرید انواع مواد روغنی مورد مصرف در ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:38 ب.ظ
روغن موتور ایرانول
روغن موتور ایرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
روغن W40-15بهران توربو به مقدار 400 لیتر
روغن W40-15بهران توربو به مقدار 400 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
روغن موتور پاری پایا4 لیتری300 گالن - روغن موتور دیزلی 20لیتری
کرمان 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
روغن موتوربهران توربو دیزل
روغن موتوربهران توربو دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
13:07 ب.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:33 ق.ظ
خرید روغن
خرید روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1398/4/13 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
روغن جهت ماشین الات اداره کل
روغن جهت ماشین الات اداره کل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
13:25 ب.ظ
روغن موتور بهران پیشتاز50*20 قوطی فلزی4 لیتری
روغن موتور بهران پیشتاز50*20 قوطی فلزی4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/12 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:16 ب.ظ
روغن 15 40  و روغن هیدرولیک زرد و روغن موتور
روغن 15 40 و روغن هیدرولیک زرد و روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انواع روغنهای سبک سنگین نیمه سنگین
انواع روغنهای سبک سنگین نیمه سنگین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:54 ق.ظ
خرید روغن موتور
خرید روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
14:50 ب.ظ
روغن موتور بهران پیشتاز
روغن موتور بهران پیشتاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
10:54 ق.ظ
روغن اتومات 9000
روغن اتومات 9000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:09 ب.ظ
روغن موتور بنزینی و دیزلی
روغن موتور بنزینی و دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/5 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
روغن موتور اتوبوس اسکانیا و شهری بنز
روغن موتور اتوبوس اسکانیا و شهری بنز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/03
20:07 ب.ظ
200 لیتر روغن دستگاه ایکس ری
200 لیتر روغن دستگاه ایکس ری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته