1397/05/03
16:51 ب.ظ
تفلون کیلویی 5 سانتی متر
تفلون کیلویی 5 سانتی متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:37 ب.ظ
نوارتیپ146  حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو
نوارتیپ146 حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/31
08:53 ق.ظ
نوار  تیپ زبیدار با مشخصات  دریبر  10 سانتیمتر و قطر
نوار تیپ زبیدار با مشخصات دریبر 10 سانتیمتر و قطر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/3/30 تاریخ گذشته