1398/09/11
13:14 ب.ظ
فوم سقفی پلی استایرن
فوم سقفی پلی استایرن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:09 ب.ظ
ورق پلی استارین ضد اتش
ورق پلی استارین ضد اتش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:22 ب.ظ
فوم میله ای 5/4
فوم میله ای 5/4... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:10 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمعکب مقاومت
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمعکب مقاومت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
10:33 ق.ظ
پلاستوفوم دانسیته 20
پلاستوفوم دانسیته 20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:58 ب.ظ
فوم سرد مبل سایز6 سانت تعداد10 عدد
فوم سرد مبل سایز6 سانت تعداد10 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:05 ب.ظ
عایق فوم دیوار و کف
عایق فوم دیوار و کف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/7/28 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/17
11:15 ق.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلو گرم  بر متر مکعب مقاومت و وزن 2.5 کیلو گرم
هرمزگان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
10:52 ق.ظ
فوم 20
فوم 20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:51 ب.ظ
فوم فول پروتئینی 2000 لیتر
فوم فول پروتئینی 2000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/08
10:47 ق.ظ
فوم 65 سانت فشرده
فوم 65 سانت فشرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
18:05 ب.ظ
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:29 ب.ظ
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/7/1 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12-13 کیلوگرم بر متر مکعب
بلوک های با دانسیته 12-13 کیلوگرم بر متر مکعب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:27 ب.ظ
ورق پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/23 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تیرچه و فوم سقفی و اجرای دستمزدی اسکلت بتنی در 1 طبقه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
13:47 ب.ظ
خرید بلوکهای سقفی پلاستفوم جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
17:52 ب.ظ
ورق  پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
ورق پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:02 ب.ظ
فوم سقفی یونولیت
فوم سقفی یونولیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/03
13:25 ب.ظ
فوم 30 سانتی
فوم 30 سانتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
14:16 ب.ظ
ورق پلی فوم مشب5 میلیمتری کاتالوگ
ورق پلی فوم مشب5 میلیمتری کاتالوگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:07 ب.ظ
خرید بلوکهای سقفی پلاستفوم جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:57 ق.ظ
یونولیت سقفی 50*25 نسوز
یونولیت سقفی 50*25 نسوز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:24 ب.ظ
یونولیت سقفی 25×50 تراکم 15 به مقذار 300 متر
یونولیت سقفی 25×50 تراکم 15 به مقذار 300 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:48 ب.ظ
ورق پلی استایرن پلاستوفوم
ورق پلی استایرن پلاستوفوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
خرید بلوکی سقفی پروژه ساختمان در حال احداث
خرید بلوکی سقفی پروژه ساختمان در حال احداث... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:14 ب.ظ
50 متر مربع ورق ارتالون ضد سایش پلی امید PPبا ضخامت 10 میلیمتر
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:39 ق.ظ
تهیه خرید حمل و بارگیری یونولیت سقفی
تهیه خرید حمل و بارگیری یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
16:08 ب.ظ
فوم عایق بندی الاستومتری 9 میل 5 رول
فوم عایق بندی الاستومتری 9 میل 5 رول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:20 ب.ظ
فوم یک سانتی با لایه متالایز با دانتیه 25 به مقدار 2500 متر مربع
سيستان و بلوچستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/09
10:24 ق.ظ
فوم یک سانتی با لایه متالایز با دانتیه 25 به مقدار 2500 متر مربع
سيستان و بلوچستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:08 ب.ظ
فوم یک سانتی با لایه متالایز دانیته 25
فوم یک سانتی با لایه متالایز دانیته 25... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:17 ب.ظ
فوم یک سانتی بالا یه متالایر بادانیته 25 به مقدار 2500 متر مربع
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:09 ب.ظ
بالشتک نئوپرن پل و سازه
بالشتک نئوپرن پل و سازه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:15 ق.ظ
ساندویچ پانل سقفی ضخامت 5 سانتی و بافوم تزریقی و 9*1
ساندویچ پانل سقفی ضخامت 5 سانتی و بافوم تزریقی و 9*1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:30 ب.ظ
ورق گالوانیزه نارنجی ذوزنقه ای فولاد مبارکه به ضخامت 0/5 میل 520 متر و فوم پلی اتیلن سبک
کردستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:06 ب.ظ
پانل فایبر سمنت و فوم پلی اتیلن و پشم سنگ
پانل فایبر سمنت و فوم پلی اتیلن و پشم سنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:17 ق.ظ
پانل سیمانی سقفی با فوم پلی استایرن
پانل سیمانی سقفی با فوم پلی استایرن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
پانل سیمانی سقفی با فوم  پلی استایرن ابعاد 50*200 سانتی متر
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
13:30 ب.ظ
فوم سقفی 2*0/5 *0/3 باچگالی 15
فوم سقفی 2*0/5 *0/3 باچگالی 15... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:04 ق.ظ
ورق پلی فوم 5 میل
ورق پلی فوم 5 میل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
20:24 ب.ظ
خرید مصالح ساختمان شامل ایزوگام ، سفال ، سیمان و فوم
گيلان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:24 ب.ظ
خرید فوم بلوک سقفی از نوع پلی استایرن استاندارد کند سوزبا چگالی
کرمانشاه 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
15:15 ب.ظ
پانل سیمانی سقفی پلی استایرن
پانل سیمانی سقفی پلی استایرن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:16 ب.ظ
فم تشکی پلی اتیلن در ابعاد 183*80 بال قطر 10 CM
فم تشکی پلی اتیلن در ابعاد 183*80 بال قطر 10 CM... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:32 ب.ظ
فوم پلی اتیلن فشرده 5 سانتی 70 متر روکش
فوم پلی اتیلن فشرده 5 سانتی 70 متر روکش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/26
12:43 ب.ظ
پانل تری 3Dدیواری پلی استایرنی ابعاد 100*300 سانتی متر ضخامت 10 سانتی متر
لرستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/12
08:57 ق.ظ
پانل تری 3Dدیواری پلی استایرنی ابعاد 100*300 سانتی متر ضخامت 10 سانتی متر
لرستان 1397/10/12 تاریخ گذشته