1397/10/24
10:25 ق.ظ
کالا شامل :پشم شیشه بدون روکش کاربرد عایق حرارتی ساختمانی
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:48 ب.ظ
پشم شیشه بدون روکش کاربرد عایق حرارتی ساختمانی
پشم شیشه بدون روکش کاربرد عایق حرارتی ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:43 ب.ظ
سیمان - ماسه - پیچ خودکار - الکترود - پشم شیشه و...9 ردیف
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
پشم شیشه با روکش فویل مسلح کاربرد عایق حرارتی ساختمانی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:40 ب.ظ
پشم شیشه 22 متر سرامیک کف 4 متری - روشویی 1 عدد
پشم شیشه 22 متر سرامیک کف 4 متری - روشویی 1 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:24 ب.ظ
خرید لوازم :تیراهن - توری - سیم الماتور - پشم شیشه ای
مركزي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:27 ب.ظ
سیمان و ورق و توری سقف و ماسه و سنگ مارون و پشم شیشه
مركزي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:59 ب.ظ
عایق پشم سنگ و پشم شیشه پیش ساخته در 20 ردیف
عایق پشم سنگ و پشم شیشه پیش ساخته در 20 ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:16 ق.ظ
پشم و شیشه 5 سانتی 1500 متر
پشم و شیشه 5 سانتی 1500 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:09 ق.ظ
خرید روکش عایق محافظ خطوط فوق توزیع برق در مقابل پرندگان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:57 ب.ظ
خرید عایق های دیفیوزر خروجی توربین نیروگاه ایسین
خرید عایق های دیفیوزر خروجی توربین نیروگاه ایسین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:37 ق.ظ
خرید عایق های دیفیوژر خروجی توربین نیروگاه
خرید عایق های دیفیوژر خروجی توربین نیروگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/01
09:46 ق.ظ
پشم شیشه نخ دار  مسلح 18 رول / ورق  کرکره گالوانیزه  330 متر /توری مرغی 6 رول
البرز 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
12:41 ب.ظ
پشم شیشه با اولویت فروشگاه سطح استان
پشم شیشه با اولویت فروشگاه سطح استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:14 ق.ظ
پشم سنگ لحافی  توری دار به ضخامت 5 سانتیمتر و دانسیته 100
اصفهان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:22 ب.ظ
عایق پشمی  لوله پیش ساخته  با روکش  قطر34 MM
عایق پشمی لوله پیش ساخته با روکش قطر34 MM... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/4/9 تاریخ گذشته