1397/06/26
12:41 ب.ظ
پشم شیشه با اولویت فروشگاه سطح استان
پشم شیشه با اولویت فروشگاه سطح استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:14 ق.ظ
پشم سنگ لحافی  توری دار به ضخامت 5 سانتیمتر و دانسیته 100
اصفهان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:22 ب.ظ
عایق پشمی  لوله پیش ساخته  با روکش  قطر34 MM
عایق پشمی لوله پیش ساخته با روکش قطر34 MM... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/4/9 تاریخ گذشته