1398/09/21
13:36 ب.ظ
500 متر ایزوگام شرق
500 متر ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 مهلت دار
12:57 ب.ظ
خرید و نصب ایزوگام
خرید و نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:11 ب.ظ
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
15:21 ب.ظ
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:06 ب.ظ
ایزوکام شرق و دلیجان
ایزوکام شرق و دلیجان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید ایزوگام مرکز
خرید ایزوگام مرکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:58 ب.ظ
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ایزوگام بام گستر 117 دولایه
ایزوگام بام گستر 117 دولایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ایزوگام 1500 مترمربع
ایزوگام 1500 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ایزوگام  500 متر پشت بام بیمارستان
ایزوگام 500 متر پشت بام بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:34 ب.ظ
ایزوگام ضخامت 4 م م
ایزوگام ضخامت 4 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
250 مترمربع روکش الومینیوم
250 مترمربع روکش الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 مهلت دار
13:59 ب.ظ
تهیه ایزوگام درجه 1 با نصب
تهیه ایزوگام درجه 1 با نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید ایزوگام
خرید ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید عایق الستومری 2 اینچ روکش دار ضخامت 13 م م و چسب عایق گالن 4 لیتری
اصفهان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:36 ب.ظ
ایزوگام بدون فویل همگتانه درجه یک
ایزوگام بدون فویل همگتانه درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
عملیات نصب عایق رطوبتی ایزوگام در ایستگاه
عملیات نصب عایق رطوبتی ایزوگام در ایستگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
ایزوگام مدارس
ایزوگام مدارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
ایزوگام شرق مشهد
ایزوگام شرق مشهد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:58 ب.ظ
ایزوگام ایستگاههای غرب استان و  mc م
ایزوگام ایستگاههای غرب استان و mc م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
ایزوگام با پلی استر قوی 125 ستاره دلیجان 2000 متر
ایزوگام با پلی استر قوی 125 ستاره دلیجان 2000 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
ایزوگام مدرسه
ایزوگام مدرسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
تهیه نصب ایزوگام
تهیه نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
ایزوگام درجه 1
ایزوگام درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تهیه و اجرای ایزوگام با ضخانت 4 میلیمتر
تهیه و اجرای ایزوگام با ضخانت 4 میلیمتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
خرید عایق رطوبتی فویلدار
خرید عایق رطوبتی فویلدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:08 ب.ظ
260 مترمربع ایزوکام شرق
260 مترمربع ایزوکام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
اجرا ایزوگام پشت بام19 رول
اجرا ایزوگام پشت بام19 رول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:26 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
ایزوگام دو لایه روکش الومینیوم BPP مخصوص  مناطق معتدل با ضخامت 4 متر مربع
سمنان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
ایزوگام 1000 متر در ساختمان سالمندان حضرت
ایزوگام 1000 متر در ساختمان سالمندان حضرت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید و اجرای 700 مترمربع ایزوگام
خرید و اجرای 700 مترمربع ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ایزوگام شرق جهت لکه گیری پشت بام ساختمان و نصب
ایزوگام شرق جهت لکه گیری پشت بام ساختمان و نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
اجرای ایزوگام 190 متر
اجرای ایزوگام 190 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:21 ب.ظ
ایزوگام مدارس
ایزوگام مدارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
4000 مترمربع ایزوگام صادراتی درجه 1
4000 مترمربع ایزوگام صادراتی درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
خرید و اجرای 1500 متر مربع ایزوگام سقف شیب دار
خرید و اجرای 1500 متر مربع ایزوگام سقف شیب دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
1200 مترمربع ایزوگام سقف شیبدار فلزی سوله امدادی جمعیت
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خریدو نصب ایزوگام
خریدو نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته