1398/05/26
18:51 ب.ظ
ایزوگام مرغوب
ایزوگام مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
14:27 ب.ظ
ایزوگام شرق
ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 مهلت دار
12:57 ب.ظ
عایق رطوبتی رول نوع تک لایه
عایق رطوبتی رول نوع تک لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
10:01 ق.ظ
ایزوگام پشت بام 200 مترمربع
ایزوگام پشت بام 200 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:10 ب.ظ
عایق رطوبتی رول نوع تک لایه بسته شرینک 30KG
عایق رطوبتی رول نوع تک لایه بسته شرینک 30KG... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
خرید خدمات عایق بندی سردخانه زیرصفر به همراه مصالح
مازندران 1398/5/23 مهلت دار
18:52 ب.ظ
عایق Kفلکسی الاستومتری فویل دار مسلح به ضخامت 19 سانتی متر روکش الومینیومی 100متر جهت فضای باز
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
عایق ایروفلکس 3/4 اینچ
عایق ایروفلکس 3/4 اینچ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
کندن و جمع اوری ایزوگام تقریبا 600 متر مربه - زیرسازی و شیب بندی 600 متر مربع - قیر پاشی 700 متر مربع
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید فرش عایقی با سطح ولتاژ 20 کیلو ولت اداری استاندارد به میزان 705 متر مربع
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
10:32 ق.ظ
تعمیرات ساختمانی
تعمیرات ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:22 ب.ظ
قیر پاشی و ایزوگام  پروژه ivf
قیر پاشی و ایزوگام پروژه ivf... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
عایقکای استخر روباز ساختمان و ایزوله نمودن بالکن با عایق برزنتی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
پروژه خریدو نصب 1000 متر ایزوگام در پست مهاباد
پروژه خریدو نصب 1000 متر ایزوگام در پست مهاباد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
کفپوش اپوکسی عایق برق
کفپوش اپوکسی عایق برق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
احرای ایزوگام ساختمان برق منطقه ای
احرای ایزوگام ساختمان برق منطقه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
14:36 ب.ظ
عایق حرارتی
عایق حرارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:54 ب.ظ
قیرپاشی و ایزوگان پروژه IVF
قیرپاشی و ایزوگان پروژه IVF... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
عایق ایزوگام
عایق ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:26 ب.ظ
ایزوگام پشم شیشه ایران تولید
ایزوگام پشم شیشه ایران تولید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
ایزوگام پشم شیشه
ایزوگام پشم شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:39 ب.ظ
عملیات اجرایی 2000 متر ایزوگام
عملیات اجرایی 2000 متر ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
عایق رطوبتی با روکش الومنیومی 40 کیلوگرمی ایزوگام شرق
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:52 ب.ظ
کفپوش اپوکسی عایق برق
کفپوش اپوکسی عایق برق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تخریب زیرسازی شیب بندی و ایزوگام پشت بام
تخریب زیرسازی شیب بندی و ایزوگام پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
ایزوگام  شرق
ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
کفپوش اپوکسی عایق برق
کفپوش اپوکسی عایق برق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:17 ب.ظ
انواع عایق حرارتی
انواع عایق حرارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
تعمیر اساسی ایزوگام ایستگاه راه اهن
تعمیر اساسی ایزوگام ایستگاه راه اهن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
عایش پیش ساخته درجه یک و قیر و گونی
عایش پیش ساخته درجه یک و قیر و گونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرا و نصب ایزوگام فویل دار
اجرا و نصب ایزوگام فویل دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:54 ب.ظ
مصالح ساختمانی بلوک10 - اجرگری25 تن و ایزوگام160 مترمربع
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
اجرای عایق پلی پورتان سقف اتاق های سردخانه
اجرای عایق پلی پورتان سقف اتاق های سردخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
ایزوگام پلیمری همراه با نصب
ایزوگام پلیمری همراه با نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:11 ب.ظ
نصب ایزوگام پشت بام
نصب ایزوگام پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:58 ب.ظ
ایزوبام
ایزوبام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:20 ب.ظ
تعمیرات ساختمانی
تعمیرات ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
عایق ایزوگام پلیمری دو لایه روکشدار
عایق ایزوگام پلیمری دو لایه روکشدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:18 ب.ظ
تخریب وموزاییک و ایزوگام و شیب بندی پشت بام به متراژ 800 متر و شیب بندی  مجدد
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
ایزوگام شرق اصفهان با فویل الومنییوم
ایزوگام شرق اصفهان با فویل الومنییوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:36 ب.ظ
تعمیرات ساختمانی
تعمیرات ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
تخریب و جمع اوری ایزوگام منصوبه و نصب ایزوگام جدید ایستگاه
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خرید فرش عایقی سطح ولتاژ 20KV
خرید فرش عایقی سطح ولتاژ 20KV... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:03 ب.ظ
15 بشکه قیر
15 بشکه قیر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایزوگام درجه یک ساختمان
تهیه مصالح و اجرای ایزوگام درجه یک ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:53 ب.ظ
ایزوگام فویل دار
ایزوگام فویل دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
ایزوگام فویل دار درجه 1
ایزوگام فویل دار درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:31 ب.ظ
تعمیرات ساختمانی شامل عایق رطوبتی
تعمیرات ساختمانی شامل عایق رطوبتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
خرید ایزوگام فویل دار به متراژ 20000 مترمربع
خرید ایزوگام فویل دار به متراژ 20000 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته