1398/02/04
10:12 ق.ظ
کیسه زباله و لیوان یکبار مصرف
کیسه زباله و لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/4 مهلت دار
08:14 ق.ظ
دستمال کاغذی و مایع سفید کننده و شیشه شوی و پودر لباسشویی و لیوان یکبار مصرف
تهران 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
11:54 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف کاسه خورشت خوری و غذا
ظروف یکبار مصرف کاسه خورشت خوری و غذا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
پلاستکی زباله و لیوان یکبار مصرف و پیش دستی و کارد  و کاسه
خراسان شمالي 1398/2/3 مهلت دار
09:55 ق.ظ
لیوان اب خوری یکبار مصرف
لیوان اب خوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/3 مهلت دار
09:55 ق.ظ
لیوان کاغذی جنس مرغوب
لیوان کاغذی جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
18:36 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
18:51 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف الومینیومی تک پرسی
ظرف یکبار مصرف الومینیومی تک پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف و کیسه زباله و کارد میوه خوری و
لیوان یکبار مصرف و کیسه زباله و کارد میوه خوری و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:19 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف حجم 200 سی سی
لیوان یکبار مصرف حجم 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:07 ب.ظ
لیوان کاغذی 5000 عدد لیوان یک بار مصرف 100 بسته - سفره یک بار مصرف مجلسی 5 کارتن
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
ظرف الومینیومی 8 کارتن سفره یکبار مصرف مجلسی 4 کارتن
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف آلومینیومی به همراه درب
ظرف یک بار مصرف آلومینیومی به همراه درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف غذا خوری و لیوان
ظرف یکبار مصرف غذا خوری و لیوان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف سایز6/5
لیوان یکبار مصرف سایز6/5... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:23 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف 200 سی سی شفاف درجه یک
لیوان یک بار مصرف 200 سی سی شفاف درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
لیوان کاغذی 5000 عدد لسوان یک بار مصرف 100 بسته
لیوان کاغذی 5000 عدد لسوان یک بار مصرف 100 بسته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
قاشق چنگال و لیوان کاغذی و کاسه و ظرف تک و نیم پرس و ....
فارس 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:17 ب.ظ
لیوان پلاستیکی و پارچ پلاستیکی و شیر گازی و 3 راهی
لیوان پلاستیکی و پارچ پلاستیکی و شیر گازی و 3 راهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
پیش دستی یک بار مصرف 20000 عدد
پیش دستی یک بار مصرف 20000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
ظرف الومینیومی 2 خانه یکبار مصرف
ظرف الومینیومی 2 خانه یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
13:40 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف - متقال - پودر ماشینی - ریکا- اسکاچ - طی نخی - دستکش ساقه بلند - کیسه زباله
فارس 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:12 ق.ظ
کالا شامل :لیوان یک بار مصرف -کیسه پلاستیکی - دستمال تنظیف
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
12:26 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف 60000 عدد
لیوان یک بار مصرف 60000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
دستمال کاغذی و مایع شیشه شوی و سفید کننده و ظرفشویی ، چای ، ظروف یک بار مصرف و ..
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:40 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف 200 سی سی
لیوان یکبار مصرف 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
ظرف یکبار مصرف
ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:35 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:44 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف بشقاب یک بار مصرف مدل 2011
ظرف یکبار مصرف بشقاب یک بار مصرف مدل 2011... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
09:33 ق.ظ
دستمال منسوج نبافته گردگیری - لیوان و پودر لباسشویی و قند شکسته و .. 10 ردیف
خوزستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
14:57 ب.ظ
تی لاستیکی و ظرف یکبار مصرف و سطل زباله و ..
تی لاستیکی و ظرف یکبار مصرف و سطل زباله و ..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:01 ق.ظ
لیوان کاغذی جنس خوب یک بار مصرف
لیوان کاغذی جنس خوب یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:58 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:43 ب.ظ
لوازم شستشو و لیوان یکبار مصرف
لوازم شستشو و لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:20 ب.ظ
ظروف یک بار مصرف جهت بیمارستان طالقانی
ظروف یک بار مصرف جهت بیمارستان طالقانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
دستمال کاغذی و باتری و پنبه و دفتر رحلی و قندان و کاغذ تحریر و نوار چسب و ظرف یکبار مصرف
خراسان شمالي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:42 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف معمولی 180 سی سی
لیوان یکبار مصرف معمولی 180 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:59 ق.ظ
لیوان کاغذی200 سی سی مخصوص نوشیدنی داغ
لیوان کاغذی200 سی سی مخصوص نوشیدنی داغ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
18:55 ب.ظ
فویل الومینیومی
فویل الومینیومی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
09:00 ق.ظ
سفره و کیسه پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و قاشق غذاخوری و ..
خوزستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:13 ق.ظ
لیوان کاغذی و پلاستیکی یکبار مصرف
لیوان کاغذی و پلاستیکی یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
1397/12/01
16:42 ب.ظ
قاشق غذاخوری یکبار مصرف
قاشق غذاخوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:28 ب.ظ
قاشق غذا خوری یکبار مصرف پلی پروپیلنی
قاشق غذا خوری یکبار مصرف پلی پروپیلنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
لیوان کاغذی ضخیم و با کیفیت جهت اب جوش و طرح روی لیوان اداری
بوشهر 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
16:30 ب.ظ
قاشق غذاخوری یکبار مصرف
قاشق غذاخوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:51 ب.ظ
کالا شامل : لیوان یک بارمصرف پلی استایرنی بسته نایلونی 500 عددی
کرمانشاه 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف  پلی استایرنی  بسته نایلونی 500 عددی
قم 1397/11/27 تاریخ گذشته