1399/03/07
18:17 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
19:37 ب.ظ
ظرف یک بابر مصرف نک پرسی دو خانه دربدار جنس مرغوب
ظرف یک بابر مصرف نک پرسی دو خانه دربدار جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/02/31
22:28 ب.ظ
پیش دستی چاقو و قاشق یکبار مصرف
پیش دستی چاقو و قاشق یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/30
18:57 ب.ظ
خرید ظروف گیاهی
خرید ظروف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1399/2/30 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1399/2/30 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
ظرف گیاهی یکبار مصرف
ظرف گیاهی یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/28
17:31 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف کاغذی - کیسه فریزر- سفره یکبار مصرف
تهران 1399/2/28 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
ظرف الومینیومی یکبارمصرف دو خانه دربدار5000 عدد
ظرف الومینیومی یکبارمصرف دو خانه دربدار5000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1399/2/28 تاریخ گذشته
1399/02/27
21:15 ب.ظ
ظرف دو خانه گیاهی بدون درب
ظرف دو خانه گیاهی بدون درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/27 تاریخ گذشته
1399/02/24
19:19 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف
ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/23
11:55 ق.ظ
مواد مصرفی شامل  ظرف یکبارمصرف-کیسه پلاستیکی- چنگال یکبارمصرف
خوزستان 1399/2/23 تاریخ گذشته
1399/02/22
20:52 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف
ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1399/2/22 تاریخ گذشته
1399/02/18
02:27 ق.ظ
خرید چاقو کارد بشقاب و کاسه یکبار مصرف گیاهی
خرید چاقو کارد بشقاب و کاسه یکبار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1399/2/17 تاریخ گذشته
02:08 ق.ظ
درب پیاله گیاهی 400 سی سی با مارک شرکت املون
درب پیاله گیاهی 400 سی سی با مارک شرکت املون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/16
19:00 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی مدل دوخانه درب دار
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی مدل دوخانه درب دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/13
18:46 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
لیوان گیاهی 200 سی سی
لیوان گیاهی 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
پلاستیک و ملامین
پلاستیک و ملامین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
قاشق یکبار مصرف مربا خوری
قاشق یکبار مصرف مربا خوری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف کاسه صدفی جنس گیاهی بر پایه نشاسته ظرفیت 400 ML کیسه پلاستیکی 300 عددی
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
درب پیاله گیاهی
درب پیاله گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/09
17:56 ب.ظ
ظرف سوپ خوری بلند کرکره ای
ظرف سوپ خوری بلند کرکره ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/08
21:30 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف و دستمال کاغذی
لیوان یکبار مصرف و دستمال کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/2/8 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف تک پرسی گیاهی در خانه درب دار
ظرف یک بار مصرف تک پرسی گیاهی در خانه درب دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1399/2/8 تاریخ گذشته
1399/02/02
15:35 ب.ظ
عدد فوم دربدار یک پرس دلی  عدد- بشقاب عدد- کاسه  عدد-قاشق  عدد-خورشتی دربدار عدد
تهران 1399/2/2 تاریخ گذشته
1399/02/01
19:29 ب.ظ
محصولات بهداشتی و پلاستیکی
محصولات بهداشتی و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1399/2/1 تاریخ گذشته
1399/01/31
17:55 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف کاغذی وکیسه پلاستیک و دیس کبابی
لیوان یکبار مصرف کاغذی وکیسه پلاستیک و دیس کبابی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1399/1/31 تاریخ گذشته
1399/01/29
00:01 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1399/1/28 تاریخ گذشته
1399/01/26
19:20 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف کاغذی
لیوان یکبار مصرف کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/1/26 تاریخ گذشته
1399/01/18
19:26 ب.ظ
ظروف غذاخوری یکبار مصرف
ظروف غذاخوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1399/1/18 تاریخ گذشته
1399/01/17
18:29 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف گیاهی
ظرف یکبار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1399/1/17 تاریخ گذشته
1399/01/16
19:34 ب.ظ
دستمال کاغذی و مایع دستشویی و ظرفشویی و بیسکویت و نی
خراسان شمالي 1399/1/16 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
لوازم یک بار مصرف
لوازم یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1399/1/16 تاریخ گذشته
1399/01/11
14:02 ب.ظ
کنسرو تن ماهی - لیوان یک بار مصرف - قاشق یک بار مصرف - کارتن ارم دار - چنگال
مازندران 1399/1/11 تاریخ گذشته
1399/01/09
14:13 ب.ظ
لانچ باکس
لانچ باکس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1399/1/9 تاریخ گذشته
1398/12/28
18:59 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف  -لیوان یکبار مصرف -سفره یکبار مصرف
خراسان رضوي 1398/12/28 تاریخ گذشته
1398/12/25
20:25 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/12/25 تاریخ گذشته
20:17 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف گیاهی
ظرف یکبار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/12/25 تاریخ گذشته
1398/12/24
20:18 ب.ظ
فوم غذا خوری تک نفره گیاهی
فوم غذا خوری تک نفره گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/12/24 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
لیوان کاغذی- خرما خشک زاهدی- کنسرو برنج زعفرانی- کنسرو ماهی تن دودی- کنسرو لوبیا چیتی- چنگال یکبار مصرف
خراسان شمالي 1398/12/24 تاریخ گذشته
1398/12/21
21:08 ب.ظ
کاسه گیاهی با درب
کاسه گیاهی با درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/12/21 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف
ظرف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/12/21 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
لیوان یک بار مصرف - کاسه یک بار مصرف - کاسه
لیوان یک بار مصرف - کاسه یک بار مصرف - کاسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/12/21 تاریخ گذشته
1398/12/20
22:18 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف و کارد و چنگال و قاشق
ظروف یکبار مصرف و کارد و چنگال و قاشق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/12/20 تاریخ گذشته
22:06 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف شفاف و رول سفره
لیوان یکبار مصرف شفاف و رول سفره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/12/20 تاریخ گذشته
22:05 ب.ظ
قاشق و لیوان یکبار مصرف و طرف غذا دوخانه گیاهی
قاشق و لیوان یکبار مصرف و طرف غذا دوخانه گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/12/20 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
لوازم یکبار مصرف
لوازم یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/12/20 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مواد غذایی و ظروف یکبارمصرف
مواد غذایی و ظروف یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1398/12/20 تاریخ گذشته
1398/12/19
16:02 ب.ظ
ملزومات مصرفی
ملزومات مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/12/19 تاریخ گذشته
1398/12/17
19:55 ب.ظ
ظروف دلی شفاف و قاشق چای خوری یکبار مصرف
ظروف دلی شفاف و قاشق چای خوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/12/17 تاریخ گذشته