1398/05/28
19:36 ب.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
14:06 ب.ظ
کیسه زباله مشکی
کیسه زباله مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:42 ب.ظ
کیسه زباله پلاستیکی
کیسه زباله پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/27 مهلت دار
12:03 ب.ظ
کیسه گونی پلاستیکی بزرگ
کیسه گونی پلاستیکی بزرگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
09:48 ق.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/27 مهلت دار
09:45 ق.ظ
گونی پلاستیکی
گونی پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:58 ب.ظ
کیسه 60*90 مخصوص بذر فشرده 90 گرمی
کیسه 60*90 مخصوص بذر فشرده 90 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
پلاستیک زباله مشکی مواد نو 90*120 5000 کیلوگرم
پلاستیک زباله مشکی مواد نو 90*120 5000 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
کیسه زباله زرد و مشکی 90*90 و120*160
کیسه زباله زرد و مشکی 90*90 و120*160... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
کیسه پلاستیکی جهت مصرف بیمارستان شهدای طارم
کیسه پلاستیکی جهت مصرف بیمارستان شهدای طارم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/26 مهلت دار
15:05 ب.ظ
کیسه زباله پلاستیکی
کیسه زباله پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
کیسه امحای زباله 100*80
کیسه امحای زباله 100*80... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
ملزومات اداری: نایلون و لیوان یکبار مصرف مواد شوینده
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
کیسه پلاستیکی زباله سایز 90*70 جنس اعلاء
کیسه پلاستیکی زباله سایز 90*70 جنس اعلاء... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:59 ب.ظ
کیسه کلستومی 3000 عدد
کیسه کلستومی 3000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
کیسه زباله مشکی 55*70
کیسه زباله مشکی 55*70... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
پلاستیک زباله بیمارستانی 80*90 مواد نو
پلاستیک زباله بیمارستانی 80*90 مواد نو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:21 ب.ظ
پلاستیک زباله زرد سایز های 80*65و 100*80 و پلاستیک زباله ابی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
کیسه زباله 90*100
کیسه زباله 90*100... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
کیسه پلاستیکی زباله رولی
کیسه پلاستیکی زباله رولی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
کیسه پلاستیکی زباله
کیسه پلاستیکی زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:15 ب.ظ
2000 کیلو کیسه زباله 100*90 زرد جنس مرغوب
2000 کیلو کیسه زباله 100*90 زرد جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
1200کیلو کیسه زباله مشکی 90*100 جنس
1200کیلو کیسه زباله مشکی 90*100 جنس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
پلاستیک  زباله زرد 500 کیلوگرم - زباله مشکی 700 کیلوگرم - پلاستیک اتو کلاو 200 کیلوگرم
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:27 ب.ظ
کیسه زباله زرد نسوز اتوکلاو بیمارستان
کیسه زباله زرد نسوز اتوکلاو بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
کیسه سفید دسته دار بزرگ
کیسه سفید دسته دار بزرگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:47 ب.ظ
پلاستیک زباله استاندارد در سایز های مختلف
پلاستیک زباله استاندارد در سایز های مختلف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
کیسه زیاله
کیسه زیاله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
کیسه زباله پلاستیکی 2000کیلو زرد 1500 کیلو  در ابعاد 90*70
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
کیسه 60*90 بذر فشرده 90  گرمی
کیسه 60*90 بذر فشرده 90 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
کیسه فریزر 25*35  بدون دسته سفید درجه یک 100 کیلوگرم
کیسه فریزر 25*35 بدون دسته سفید درجه یک 100 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
رول پلاستیک شیرینگ پک جهت بسته بندی 10 رول
رول پلاستیک شیرینگ پک جهت بسته بندی 10 رول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
کیسه زباله زرد و مشکی
کیسه زباله زرد و مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:23 ب.ظ
کیسه زباله مشکی وزرد
کیسه زباله مشکی وزرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید کیسه گونی بذری به تعداد 29500 کیسه جو و تعداد 7500 کیسه  گندم
مركزي 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کیسه زباله رولی
کیسه زباله رولی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
کیسه زباله مشکی
کیسه زباله مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
مایع جرم گیر معمولی - کیسه زباله  بیمارستانی
مایع جرم گیر معمولی - کیسه زباله بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:47 ب.ظ
نایلون استاندارد در سایزهای مختلف 14 تن
نایلون استاندارد در سایزهای مختلف 14 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
کیسه زباله مشکی و زرد
کیسه زباله مشکی و زرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
پاکت امنیتی پلاستیکی
پاکت امنیتی پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
طناب کیسه زباله
طناب کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:46 ب.ظ
پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا 60 میکرون
پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا 60 میکرون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
پلاستیک سفید رنگ دسته دار رکابی
پلاستیک سفید رنگ دسته دار رکابی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
نایلون سه لایه- دیازینون دامی- کاده پایه دفع افات- بذر خیار- دورسبان
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:32 ق.ظ
سایه روشن سیکل
سایه روشن سیکل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید کیسه گونی بذری جو و گندم
خرید کیسه گونی بذری جو و گندم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:12 ب.ظ
نایلون
نایلون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته