1397/08/30
13:27 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته به تعداد 4 عدد
خرید استخرهای گرد پیش ساخته به تعداد 4 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/30 مهلت دار
10:13 ق.ظ
تانکر ذخیره کننده اب 2000 لیتری - ضد جلبک
تانکر ذخیره کننده اب 2000 لیتری - ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:53 ب.ظ
مخزن پلاستیکی درب دار سن و نمک 400 لیتری
مخزن پلاستیکی درب دار سن و نمک 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:52 ب.ظ
خیرد استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد
خیرد استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
مخزن پلاستیکی درب دار شن و ماسه با ظرفیت 400 لیتری
مخزن پلاستیکی درب دار شن و ماسه با ظرفیت 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:28 ب.ظ
پلی کربنات دوجداره تعداد6 ورق
پلی کربنات دوجداره تعداد6 ورق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:31 ب.ظ
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 متر مکعبی -
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 متر مکعبی -... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:39 ق.ظ
مخزن اب سه لایه
مخزن اب سه لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:40 ب.ظ
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
ظرف اشغال سطلی بیمارستان امیر المومنین
ظرف اشغال سطلی بیمارستان امیر المومنین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
تهیه حمل و تحویل مخزن اب پلی اتیلن سه جداره
تهیه حمل و تحویل مخزن اب پلی اتیلن سه جداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:33 ب.ظ
خرید تانکر پلی اتیلن افقی 500و1000و1500 لیتری
خرید تانکر پلی اتیلن افقی 500و1000و1500 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:18 ب.ظ
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:10 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
مخزن پیش ساخته پلی اتیلن 140 مترمکعبی
مخزن پیش ساخته پلی اتیلن 140 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:12 ب.ظ
خرید صندوق 2جداره فوم دار 100 لیتری
خرید صندوق 2جداره فوم دار 100 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:25 ب.ظ
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی سه لایه عمودی ظرفیت 1000
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی سه لایه عمودی ظرفیت 1000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
منبع تحت فشار 500 لیتری
منبع تحت فشار 500 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:20 ب.ظ
مخزن فاضلاب
مخزن فاضلاب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:24 ق.ظ
مخزن اب 2000 لیتری
مخزن اب 2000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
پلاکسی گلاس طرح CHOCHEN شفاف
پلاکسی گلاس طرح CHOCHEN شفاف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:05 ق.ظ
محفظه پلی اتیلن 1/2
محفظه پلی اتیلن 1/2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:51 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن ده هزار لیتری سه لایه قائم
مخزن پلی اتیلن ده هزار لیتری سه لایه قائم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
مخزن 20/000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه
مخزن 20/000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری
تانکر 1000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:14 ب.ظ
منبع دو جداره
منبع دو جداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:30 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/7/28 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید مخزن اب
خرید مخزن اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/28 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
مخزن سه لایه 500 لیتری افقی 20 عدد و پالت 1*1 20 عدد جهت کار
اصفهان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:39 ب.ظ
مخزن 3لایه 500 لیتری افقی 20 عدد و پالت 1*1 بیست عدد جهت کلر
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:21 ب.ظ
تانکر منبع اب هوایی از جنس پلی اتیلن حداقل 6000 مترمربع
آذربايجان غربي 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:40 ق.ظ
خرید دو دستگاه منبع ذخیره اب پروژه دانشکده دندانپزشکی
کرمانشاه 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
مخزن 20 هزار لیتری پلی اتیلن
مخزن 20 هزار لیتری پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:25 ق.ظ
خرید مخزن پلی اتیلن
خرید مخزن پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:19 ب.ظ
تانکر پلی اتیلن 100 لیتری
تانکر پلی اتیلن 100 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:53 ب.ظ
منبع دیافراگمی تحت فشار
منبع دیافراگمی تحت فشار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:52 ب.ظ
تانکر اب از جنس پلیمری
تانکر اب از جنس پلیمری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:31 ق.ظ
خرید تا راه اندازی 2 عدد مخزن آب پلی اتیلن ایستاده 3000 و 5000 لیتری + پمپ
البرز 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:38 ب.ظ
مخزن سه لایه 3 هزار لیتری ضد جلبک افقی
مخزن سه لایه 3 هزار لیتری ضد جلبک افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/16
19:07 ب.ظ
خرید منبع پلاستیکی فشرده 500 لیتری به
خرید منبع پلاستیکی فشرده 500 لیتری به... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:57 ب.ظ
خرید یک منبع 20هزار لیتری چندلایه ضد جلبک
خرید یک منبع 20هزار لیتری چندلایه ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/14 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
خرید یک منبع 20000 لیتری چند لایه ضد جلبک مرغوب
خرید یک منبع 20000 لیتری چند لایه ضد جلبک مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/11
15:51 ب.ظ
مخزن اب دوجداره 10 متر مکعبی
مخزن اب دوجداره 10 متر مکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/07
17:09 ب.ظ
1 عدد منبع 25000 لیتری 4 جداره ضد جلبک و نور
1 عدد منبع 25000 لیتری 4 جداره ضد جلبک و نور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:46 ب.ظ
تهیه منبع اب پلی اتیلن سه لایه هرمز برکه
تهیه منبع اب پلی اتیلن سه لایه هرمز برکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
14:38 ب.ظ
مخزن سه لایه 3000 لیتری ضد جلبک
مخزن سه لایه 3000 لیتری ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:34 ب.ظ
نوار چند لایه پلی استر عایق کاری موتور الکتریکی
نوار چند لایه پلی استر عایق کاری موتور الکتریکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
12:19 ب.ظ
مخزن200 لیتری عمودی سه لایه نصب شیر گارانتی پنج ساله استاندارد یو پی وی سی
اصفهان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:01 ب.ظ
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی برای اب شرب
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی برای اب شرب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/10 تاریخ گذشته