1398/09/20
14:09 ب.ظ
ساخت مخزن اب اتشنشانی
ساخت مخزن اب اتشنشانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
11:30 ق.ظ
خرید تانکر
خرید تانکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/16
19:30 ب.ظ
تهیه نصب ورق پلی کربنات سفید
تهیه نصب ورق پلی کربنات سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری ذخیره اب
تانکر 1000 لیتری ذخیره اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
19:59 ب.ظ
خرید مخزن 5000 لیتری اب ژاول
خرید مخزن 5000 لیتری اب ژاول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
تانکر
تانکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
تهیه و نصب منبع پلی اتلین 1000 لیتر
تهیه و نصب منبع پلی اتلین 1000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:49 ب.ظ
پلاستیک عرض 8 متری 3500 کیلو
پلاستیک عرض 8 متری 3500 کیلو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
مخزن ذخیره اب به حجم 10 متر معکب
مخزن ذخیره اب به حجم 10 متر معکب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:02 ب.ظ
ورق ایداپلاست
ورق ایداپلاست... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
14:01 ب.ظ
مخزن اب 1000 لیتری حفاظ دار
مخزن اب 1000 لیتری حفاظ دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
مخزن ذخیره پیش ساخته به حجم 50 مترمربع
مخزن ذخیره پیش ساخته به حجم 50 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:21 ب.ظ
منبع دو جداره
منبع دو جداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000لیتری
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ورق پلی کربنات دوجداره ضخامت 8 م م شفاف
ورق پلی کربنات دوجداره ضخامت 8 م م شفاف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:35 ب.ظ
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
اجرای مخزن ذخیره اب با عایق پلی اتیلن  به همراه تاسیسات مربوطه
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تهیه و نصب منبع پلی اتیلن 1000 لتیری
تهیه و نصب منبع پلی اتیلن 1000 لتیری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
مخزن
مخزن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:56 ب.ظ
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
مخزن ذخیره پیش ساخته 50 مترمکعبی
مخزن ذخیره پیش ساخته 50 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:17 ب.ظ
مخزن 200 تا 250 لیتری
مخزن 200 تا 250 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:54 ب.ظ
دو عدد مخزن ذخیره اب
دو عدد مخزن ذخیره اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
ورق پلی استارین ضد اتش
ورق پلی استارین ضد اتش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری
تانکر اب پلاستیکی سه لایه افقی 11 هزار لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:00 ب.ظ
خرید مخزن و اجرای سپتیک در دهکده
خرید مخزن و اجرای سپتیک در دهکده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:08 ب.ظ
مخزن اب شرب 5 لایه پیش ساخته 50 مترمکعبی
مخزن اب شرب 5 لایه پیش ساخته 50 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
ورق ارتولن ضخامت  4 میل
ورق ارتولن ضخامت 4 میل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:56 ق.ظ
تهیه حمل نصب مخزن ذخیره اب
تهیه حمل نصب مخزن ذخیره اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:00 ب.ظ
مخزن کرایوژیک
مخزن کرایوژیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه
مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
11:01 ق.ظ
خرید وان پلاستیکی جهت علوفه و شرب اب گورخر اسیایی
خرید وان پلاستیکی جهت علوفه و شرب اب گورخر اسیایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:29 ب.ظ
ورق پلی کربنات
ورق پلی کربنات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:47 ب.ظ
مخزن بازدید پلی اتیلن  دریچه ورودی و خروجی 160*110 به تعداد 50 عدد
آذربايجان شرقي 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
تانک ازت 2.5 لیتری
تانک ازت 2.5 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:38 ب.ظ
خرید 4 عدد مخزن نگهداری اسید کلریدریک جهت نیروگاه
خرید 4 عدد مخزن نگهداری اسید کلریدریک جهت نیروگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:25 ب.ظ
منبع ایستاده استوانه ای 1000 لیتری نگهداری اسید
منبع ایستاده استوانه ای 1000 لیتری نگهداری اسید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:51 ب.ظ
خرید مقدار 2.350 کیلوگرم فیلم سه لایه جهت بسته بندی
خرید مقدار 2.350 کیلوگرم فیلم سه لایه جهت بسته بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/8/8 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تعداد 500 ورق زینک 795.1050
تعداد 500 ورق زینک 795.1050... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:34 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 5000 لیتری
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 5000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:11 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 5 مترمکعبی
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 5 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:14 ب.ظ
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه افقی
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
15:56 ب.ظ
تانکر و ترازو
تانکر و ترازو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:43 ب.ظ
خرید تانکر 1000 لیتری دخیره اب
خرید تانکر 1000 لیتری دخیره اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
مخزن ایستاده پلی اتیلن
مخزن ایستاده پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:53 ق.ظ
مخزن اب 2200لیتری طبرستان رنگ سفید
مخزن اب 2200لیتری طبرستان رنگ سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:24 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن استوانه ای بهداشتی
مخزن پلی اتیلن استوانه ای بهداشتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
12:34 ب.ظ
مخزن افقی پلی اتیلن ظرفیت1000 لیتر ضد جلبک
مخزن افقی پلی اتیلن ظرفیت1000 لیتر ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:19 ب.ظ
مخزن پلی اتیلنی استوانه ای بهداشتی جهت ذخیره اب اشامیدنی بیست هزار لیتری
اصفهان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:11 ب.ظ
مخزن 20.000 لیتری
مخزن 20.000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/7/10 تاریخ گذشته