1398/11/01
15:16 ب.ظ
شارژ کپسول های ازمایشگاهی
شارژ کپسول های ازمایشگاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/11/1 مهلت دار
1398/10/29
11:59 ق.ظ
تامین و شارژ کپسول اکسیژن و N20
تامین و شارژ کپسول اکسیژن و N20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
22:28 ب.ظ
شارژ کپسول های اکسیژن
شارژ کپسول های اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/24
13:07 ب.ظ
کپسول اب و گاز استیل 10 کیلویی
کپسول اب و گاز استیل 10 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/22
13:51 ب.ظ
گاز اکسیژن 5-10-20-40 لیتری
گاز اکسیژن 5-10-20-40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
12:30 ب.ظ
گاز R22 17 کپسول
گاز R22 17 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
10:27 ق.ظ
گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 5 لیتری
گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 5 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
09:58 ق.ظ
گاز فریون r22
گاز فریون r22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
20:30 ب.ظ
کپسول 40 لیتری ارگون -کپسول 10 لیتری co2 از هرکدام یک عدد
اردبيل 1398/10/17 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
شارژ مخزن گاز در انبار خیر اباد به مقدار 900 کیلو گرم
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
14:04 ب.ظ
کپسول گاز فریون 22 20 عدد / کپسول گاز فریون
کپسول گاز فریون 22 20 عدد / کپسول گاز فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/14
22:46 ب.ظ
شارژ مخزن گاز 1500 گالنی
شارژ مخزن گاز 1500 گالنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
گاز R22 برند کولیب با فروژن کپسول 13.5 تعداد 17 کپسول  و فیلتر کر درایر چیلر مارک دانفوس تعداد 20 عدد
خراسان شمالي 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
13:07 ب.ظ
بازدید لوله کشی گازهای طبی از محل تولید تا بالین بیمار
قم 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
23:40 ب.ظ
فیلتر ضد گاز کلر و ماسک فرار هوددار و کپسول فولادی سیستم تنفسی و -لباس ضد کلر
يزد 1398/10/11 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
سیلندر خالی جهت شارژ سیلندر کلر مایع 65 کیلویی
سیلندر خالی جهت شارژ سیلندر کلر مایع 65 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
10:50 ق.ظ
کپسول گاز فریون 22 20 عدد - کپسول گاز فریون 12 10 عدد
کپسول گاز فریون 22 20 عدد - کپسول گاز فریون 12 10 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
15:08 ب.ظ
تامین و شارژ کپسول اکسیژن و N20 مورد نیاز بیمارستان
تامین و شارژ کپسول اکسیژن و N20 مورد نیاز بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:22 ب.ظ
شارژ اکسیژن 40 و 50 و 10لیتری و تعویض شیر سیلندر اکسیژن
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
10:03 ق.ظ
کپسول R22 و ترموسات و لوازم تاسیساتی
کپسول R22 و ترموسات و لوازم تاسیساتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
11:30 ق.ظ
خرید جک هیدرولیک جک پالت دستی
خرید جک هیدرولیک جک پالت دستی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/28
15:17 ب.ظ
شارژ کپسولهای اکسیژم بیهوشهیco2
شارژ کپسولهای اکسیژم بیهوشهیco2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:26 ب.ظ
رنگ کوره ای کپسولهای اکسیژن و هک نمودن نام گاز محتوی کپسول بر بدنه
اصفهان 1398/9/26 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تست هیدروستاتیک
تست هیدروستاتیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
19:02 ب.ظ
1398/09/23
10:57 ق.ظ
کپسول CO2 شش کیلو 47 عدد - کپسول اب و گاز فشرده شش کیلو 47 عدد
خوزستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:18 ب.ظ
کپسول co2-20لیتری
کپسول co2-20لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
میتره و اکسیژن زدا
میتره و اکسیژن زدا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:53 ب.ظ
کپسول گاز مایع 50 کیلو گرمی
کپسول گاز مایع 50 کیلو گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن40 لیتری320 عددو 20د10لیتری و بیهوشی 2 عدد
سمنان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
1639 گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 2 لیتری
1639 گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 2 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:59 ق.ظ
گاز فریون تسمه
گاز فریون تسمه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تعداد 1639 گاز اکسیژن 2و5و10و20و4 لیتری
تعداد 1639 گاز اکسیژن 2و5و10و20و4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:07 ب.ظ
تامین تانک و ویولایزر و حمل و نصب و الحاق به سیستم بیمارستان و اکسیژن مایع 200 تن
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
10:20 ق.ظ
شارژ گازهای طبی
شارژ گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:22 ب.ظ
اکسیژن مایع خلوص 99 درصد- حجم مخزن 17 تن
اکسیژن مایع خلوص 99 درصد- حجم مخزن 17 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/06
09:52 ق.ظ
تامین اکسیژن طبی بیمارستانی
تامین اکسیژن طبی بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:59 ب.ظ
تامین گازهای طبی
تامین گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
گاز فریون اصلی
گاز فریون اصلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:45 ق.ظ
گاز مایع
گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:48 ق.ظ
شارژ کپسول های اکسیژن طبی  و ازت
شارژ کپسول های اکسیژن طبی و ازت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تامین اتلت و ستون سقفی گازهای طبی اتاق عمل و قلب بیمارستان امام
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:21 ب.ظ
اکسیژن بیمارستانی
اکسیژن بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
انواع کپسول اکسیژن
انواع کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:31 ب.ظ
اجرای سیستم اعلام حریق و گاز طبی و اگزاست فن
اجرای سیستم اعلام حریق و گاز طبی و اگزاست فن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
08:08 ق.ظ
شارژ اکسیژن 40-20-10 لیتری- شارژ دی اکسید کربن 20لیتری - ازت مایع- ازت مایع شیر اکسیژن
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:32 ق.ظ
تعمیر شارژ کپسول اکسیژن 110 عدد
تعمیر شارژ کپسول اکسیژن 110 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
شارژ 3 عدد کپسول co2
شارژ 3 عدد کپسول co2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:59 ب.ظ
کپسول اکسیژن 40 لیتری
کپسول اکسیژن 40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
نشت یابی کل خطوط اکسیژن بیمارستان تست اولیه و ثانویه 24 سعاعته
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته