1398/05/30
18:57 ب.ظ
گاز مایع
گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
12 عدد گاز -20 عدد گاز
12 عدد گاز -20 عدد گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:23 ب.ظ
خرید گاز کلر مایع سیلندهای 50 کیلوگرمی
خرید گاز کلر مایع سیلندهای 50 کیلوگرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
گاز فریون R22-گاز فریون R134-
گاز فریون R22-گاز فریون R134-... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
شارژ گاز 02 چهل لیتری 164 عد - شارژ گاز O0 پنجاه لیتری 125 عدد
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:14 ب.ظ
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی کپسولهای طبی 60 عدد
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی کپسولهای طبی 60 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
اکسیژن مایع بیمارستان
اکسیژن مایع بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
12:31 ب.ظ
گاز ارگون سیلندرهای 50 و 40 لیتری
گاز ارگون سیلندرهای 50 و 40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:15 ب.ظ
خرید تعدادی کپسول گاز
خرید تعدادی کپسول گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
کپسول 30 کیلویی 2co بایا سیلندر
کپسول 30 کیلویی 2co بایا سیلندر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
اکسیژن  مایع خلوص 99/99 درصد  تانکر
اکسیژن مایع خلوص 99/99 درصد تانکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:09 ب.ظ
نیاز فوری به اکسیژن مایع بیمارستانی
نیاز فوری به اکسیژن مایع بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:48 ب.ظ
شارژ کپسول هلیوم 50 لتیری
شارژ کپسول هلیوم 50 لتیری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
شارژ کپسولهای اکسیژن و بیهوشی و ازت بیمارستان
شارژ کپسولهای اکسیژن و بیهوشی و ازت بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:33 ب.ظ
مخزن نیتروژن مایع
مخزن نیتروژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
اکسیژن مایع تانکر 1000 لیتری
اکسیژن مایع تانکر 1000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید گاز
خرید گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:13 ب.ظ
اکسیژن مایع
اکسیژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:08 ب.ظ
گاز اکسیژن 40 لیتری 215 - گاز هوا 20 کیلوئی 10
گاز اکسیژن 40 لیتری 215 - گاز هوا 20 کیلوئی 10... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
گاز فریون r22واکسپنشن و لامپ خیاری و ترانس لامپ و استارتر لامپ
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
لوله گالوانیزه و گاز فریون r22  و کتتاکتور 80 انپر و لوله و سیاه مانیسمان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:52 ب.ظ
انجام راهبری و پشتیبانی سیستم گازهای طبی
انجام راهبری و پشتیبانی سیستم گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:11 ب.ظ
شارژ کپسول اکسیژن
شارژ کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:28 ب.ظ
شارژ کپسول اکسیژن
شارژ کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
شارژ کپسول اکسیژن
شارژ کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
شارژ کپسول اکسیژن و N2O
شارژ کپسول اکسیژن و N2O... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
شارژکپوسل 40 لیتری
شارژکپوسل 40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
گاز طبی ساده
گاز طبی ساده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
شارژ کپسول
شارژ کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
شارژ کپسول
شارژ کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن و  n2o , co2
شارژ کپسول اکسیژن و n2o , co2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
شارژ کپسول 20 کیلو گرمی N20شش کپسول
شارژ کپسول 20 کیلو گرمی N20شش کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن و تست فشار هیدرواستاتیک
شارژ کپسول اکسیژن و تست فشار هیدرواستاتیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
اکسیژن مایع
اکسیژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
شارژ کپسول 40 لیتری اکسیژن 137 کپسول
شارژ کپسول 40 لیتری اکسیژن 137 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن و  n2o
شارژ کپسول اکسیژن و n2o... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
شارژ کپسول گاز 20 کیلویی n2o و اکسیژن
شارژ کپسول گاز 20 کیلویی n2o و اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن و تست فشار هیدرواستاتیک
شارژ کپسول اکسیژن و تست فشار هیدرواستاتیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن
شارژ کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
13:08 ب.ظ
انجام خدمات راهبری و نگهداشت سیستم گازهای طبی
انجام خدمات راهبری و نگهداشت سیستم گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:23 ب.ظ
نگهداری و شارژ گازهای طبی
نگهداری و شارژ گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
سه سیلندر کپسول هلیوم و یک کپسول اکسیژن
سه سیلندر کپسول هلیوم و یک کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تهیه اکسیژن مایع 8000 کیلوگرم
تهیه اکسیژن مایع 8000 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:02 ب.ظ
قرارداد نگهداری و شارژ گازهای طبی
قرارداد نگهداری و شارژ گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
15:35 ب.ظ
گاز طبی غیر استریل ساده
گاز طبی غیر استریل ساده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
گاز  R134a
گاز R134a... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:19 ب.ظ
گاز R22 خنک کننده صنعتی
گاز R22 خنک کننده صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:30 ب.ظ
گاز فریون 22 اصلی
گاز فریون 22 اصلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
14:28 ب.ظ
گاز هلیوم
گاز هلیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:34 ب.ظ
کپسول 52 لیتری
کپسول 52 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/4/26 تاریخ گذشته