1397/10/16
13:51 ب.ظ
اکسیژن طبی صنعتی خلوص 99/9 درصد نوع بسته بندی سیلندر وزن 40
مركزي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:23 ب.ظ
گاز فریون 134 کولیپ
گاز فریون 134 کولیپ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
گاز فریون 22 صالی
گاز فریون 22 صالی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:34 ب.ظ
خرید 6624 لیتر گاز مایع
خرید 6624 لیتر گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:05 ب.ظ
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:36 ق.ظ
خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی 1 گازها و مواد شیمیایی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:07 ق.ظ
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/24
11:14 ق.ظ
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:23 ق.ظ
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:07 ق.ظ
خرید (شارژ) تعداد 645 عدد سیلندر 40 و 50 لیتری گاز آرگون
البرز 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:42 ب.ظ
گاز هلیوم لیتری با خلوص
گاز هلیوم لیتری با خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:49 ب.ظ
کپسول اکسیژن حجم 10
کپسول اکسیژن حجم 10... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:30 ب.ظ
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:53 ب.ظ
سیلندر کالیبراسیون هلیم 50 لیتری با خلوص 99/999% با هیدرو تست معتبر
کرمان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:33 ب.ظ
3 عدد هلیوم مایع 400 لیتری
3 عدد هلیوم مایع 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
15:07 ب.ظ
گاز هلیوم مایع خلوص 99/9%
گاز هلیوم مایع خلوص 99/9%... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:39 ب.ظ
گاز مایع بالک 30 تن
گاز مایع بالک 30 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/20
09:32 ق.ظ
خرید 100 لیتر هلیوم مایع
خرید 100 لیتر هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:49 ب.ظ
گاز امونیاک
گاز امونیاک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/16
15:38 ب.ظ
هلیوم مایع
هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:38 ب.ظ
گاز امونیاک با خلوص 99/9 درصد
گاز امونیاک با خلوص 99/9 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/08
17:08 ب.ظ
گاز امونیاک با خلوص
گاز امونیاک با خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:19 ب.ظ
هلیوم مایع
هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
16:28 ب.ظ
گاز مایع هلیوم
گاز مایع هلیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:51 ق.ظ
خرید سیلندر گاز کلر
خرید سیلندر گاز کلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:26 ب.ظ
تعداد 4 عدد مخزن نیتروژن مایع
تعداد 4 عدد مخزن نیتروژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/03/13
08:47 ق.ظ
خرید تعداد 5 ردیف گاز مخلوط کالیبراسیون
خرید تعداد 5 ردیف گاز مخلوط کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/3/12 اعلام نشده
1397/03/10
12:58 ب.ظ
خرید co2 کپسول 12 عدد
خرید co2 کپسول 12 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
12:01 ب.ظ
کپسول گاز استاندارد دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت
کپسول گاز استاندارد دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/02/25
15:50 ب.ظ
گازها مواد شیمیایی صنعتی
گازها مواد شیمیایی صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/2/24 اعلام نشده
1397/02/24
20:28 ب.ظ
گاز فریون
گاز فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/2/23 تاریخ گذشته