1398/05/28
19:07 ب.ظ
مایع سفید کننده گلرنگ در ظرفهای 1 لیتری
مایع سفید کننده گلرنگ در ظرفهای 1 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:18 ب.ظ
خرید پودر لباسشوئی ماشین
خرید پودر لباسشوئی ماشین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
12:03 ب.ظ
ملزومات تنظیف و بهداشتی مورد نیاز مرکز بهداشت
ملزومات تنظیف و بهداشتی مورد نیاز مرکز بهداشت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/24
14:42 ب.ظ
خرید پودر لباسشویی ماشین
خرید پودر لباسشویی ماشین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
پودر ماشینی ارن یکصد کارتن 24 عددی معادل 2400 عدد
پودر ماشینی ارن یکصد کارتن 24 عددی معادل 2400 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
12:43 ب.ظ
وایتکس  یک لیتری 10 کارتن- کبریت- مایع ظرفشویی - مایع دستشویی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پودر ماشینی دریا یا هوبو
پودر ماشینی دریا یا هوبو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
لوازم شوینده
لوازم شوینده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
15:21 ب.ظ
پودر شوینده ماشینی
پودر شوینده ماشینی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
پودر شوینده دستی
پودر شوینده دستی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
مایه دستشویی  پودر لباسشویی
مایه دستشویی پودر لباسشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
14:47 ب.ظ
پودر ماشین لباس سویی برند پرسیل 4 کیلویی
پودر ماشین لباس سویی برند پرسیل 4 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:32 ب.ظ
مایع سفید کننده و پودر لباسشویی و شیشه شوی و ..
مایع سفید کننده و پودر لباسشویی و شیشه شوی و ..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
پودر لباسشویی ماشینی پلی واش
پودر لباسشویی ماشینی پلی واش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:32 ق.ظ
مایع جرم گیر معمولی - کیسه زباله  بیمارستانی
مایع جرم گیر معمولی - کیسه زباله بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:17 ب.ظ
پودر لباسشویی 5 انزیم 1000عدد
پودر لباسشویی 5 انزیم 1000عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
خرید مواد مصرفی و غذایی در 7 ردیف
خرید مواد مصرفی و غذایی در 7 ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
لوازم اداری و شوینده
لوازم اداری و شوینده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:21 ب.ظ
لوازم ادرای و شوینده در7 ردیف
لوازم ادرای و شوینده در7 ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
تی لاستیکی 40 عدد - شیشه شوی
تی لاستیکی 40 عدد - شیشه شوی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:24 ب.ظ
شیشه شور
شیشه شور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:48 ب.ظ
مایع سفید کننده- دستشویی- ظرفشویی- دستمال تنظیف
مایع سفید کننده- دستشویی- ظرفشویی- دستمال تنظیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:12 ب.ظ
لوازم اداری و شوینده
لوازم اداری و شوینده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
ضدعفونی کننده منسوجات
ضدعفونی کننده منسوجات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
جرم گیر بدون بو - تاید دریا - متیعه دستشو یچهار لیتری - وایتکس دوسی
خراسان شمالي 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
شامپو هتلی
شامپو هتلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:56 ب.ظ
مایع دستشویی سبز صدفی بطری 1000 گرمی
مایع دستشویی سبز صدفی بطری 1000 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
مایع دستشویی مایع ظرفشویی تی نخی
مایع دستشویی مایع ظرفشویی تی نخی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
پودر دستی 500 گرمی
پودر دستی 500 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
پودر دستی 500 گرمی
پودر دستی 500 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
مایع ظرفشویی 4 لیتری
مایع ظرفشویی 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:34 ب.ظ
کالا : مایع سفید کننده - چای سیاه - پودر لباسشویی
کالا : مایع سفید کننده - چای سیاه - پودر لباسشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
کیسه زباله مایع دست شویی و ظرفشویی
کیسه زباله مایع دست شویی و ظرفشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:37 ق.ظ
لوازم شوینده : مایع سفید کننده - مایع ظرفشویی
لوازم شوینده : مایع سفید کننده - مایع ظرفشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:32 ب.ظ
خرید مواد شوینده و بهداشتی
خرید مواد شوینده و بهداشتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
مایع دستشویی معطر گالن 4لیتر
مایع دستشویی معطر گالن 4لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مواد شوینده و جرم گیر
مواد شوینده و جرم گیر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:49 ب.ظ
شوینده بهداشتی و مصرفی
شوینده بهداشتی و مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
مایع دستشویی نارنجی
مایع دستشویی نارنجی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
14:05 ب.ظ
مایع سفید کننده- پودر لباسشویی
مایع سفید کننده- پودر لباسشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/3 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
میکروتن و فوم برن  بیمار و مایع دست
میکروتن و فوم برن بیمار و مایع دست... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/3 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
پودر لباسشویی دستی
پودر لباسشویی دستی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:45 ب.ظ
مایع سفید کننده 20 لیتری برند صحت 40 گالن و مایع سفید کننده 4 لیتری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
مایع سفیدکننده- جرم گیر- صابون
مایع سفیدکننده- جرم گیر- صابون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
صابون 75 الی 90 گرمی
صابون 75 الی 90 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
پودر ماشینی
پودر ماشینی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:42 ق.ظ
خرید مایع دستشویی- جرم گیر- سفید کننده- شیشه پاک کن- دستمال کاغذی- ظرفشویی
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:32 ب.ظ
مواد شوینده و بهداشتی
مواد شوینده و بهداشتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
کیسه زباله طی -مایع دستشویی و ظرفشویی
کیسه زباله طی -مایع دستشویی و ظرفشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:08 ق.ظ
لوازم مورد نیاز نظافت
لوازم مورد نیاز نظافت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته