1398/05/27
15:17 ب.ظ
تهیه گلاسبید
تهیه گلاسبید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
پودر نیترات 300گرمی
پودر نیترات 300گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:50 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده دست به تعداد 1500 بطری نیم لیتری
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
12:28 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده سطوح
محلول ضد عفونی کننده سطوح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
14:04 ب.ظ
مایع ضد جلبک کلر 2000 لیتر و سنگ نمک 10 تن
مایع ضد جلبک کلر 2000 لیتر و سنگ نمک 10 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:58 ب.ظ
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:38 ب.ظ
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید اب ژاول
خرید اب ژاول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
پد الکلی - کیت کراتین و سدیم کلراید و ...
پد الکلی - کیت کراتین و سدیم کلراید و ...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
محصولات شیمیایی
محصولات شیمیایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
کلر جامد
کلر جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:16 ب.ظ
سولفات الومینیوم با خلوص بالای 17 درصد
سولفات الومینیوم با خلوص بالای 17 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده سطوح
محلول ضد عفونی کننده سطوح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
ضد عفونی کننده
ضد عفونی کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
نمک تصفیه شده قالبی جهت سیستم تصفیه اب ro بخش دیالیز بیمارستان
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:02 ب.ظ
خرید 200 کیلو سلیکاژل
خرید 200 کیلو سلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
قرص DPD جهت کلر سنجی
قرص DPD جهت کلر سنجی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:33 ب.ظ
مواد شیمیایی عمومی - مواد میکرویی - کیت مواد شیمیایی سلولی میکرویی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اسید سیتریک 50 درصد
اسید سیتریک 50 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
پرکلرین
پرکلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:36 ب.ظ
پودر پرکلرین
پودر پرکلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
کلر 300 کیلو
کلر 300 کیلو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:26 ب.ظ
کلر جامد خلوص 100 درصد
کلر جامد خلوص 100 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید مواد و تجهیازت ازمایشگاه در19 ردیف
خرید مواد و تجهیازت ازمایشگاه در19 ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید 116 سلول باتری 2 ولت 200 امپر ساعت اسید سربی
خرید 116 سلول باتری 2 ولت 200 امپر ساعت اسید سربی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:29 ب.ظ
سیلیکاژل ترانسفور ماتور
سیلیکاژل ترانسفور ماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
کربن فعال
کربن فعال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده
محلول ضد عفونی کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
سیلور سولفادیازین500 گرم
سیلور سولفادیازین500 گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
ماده شیمیایی مارتیفین
ماده شیمیایی مارتیفین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:19 ب.ظ
اسید دیسکلر 70 درصد
اسید دیسکلر 70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
کالا : فنول کریسال خلوص - رنگ فوشین پودر - کیت اندازه گیری
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خرید کلر و خاک دیاتومه و جوهر نمک جهت استخر
خرید کلر و خاک دیاتومه و جوهر نمک جهت استخر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
محلول ضد عفونی ابزار
محلول ضد عفونی ابزار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
مایع ضد جلبک کلر2000 لیتر سنگ نما10تن
مایع ضد جلبک کلر2000 لیتر سنگ نما10تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اکتیل الکل و کرومات و اینهستور کرومات
اکتیل الکل و کرومات و اینهستور کرومات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
لیتیوم بروماید به مقدار500 لیتر و کرومات 20 گالن
لیتیوم بروماید به مقدار500 لیتر و کرومات 20 گالن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:07 ب.ظ
نمک دوبار تبلور بدون ید
نمک دوبار تبلور بدون ید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
خرید 250 گالن 20 لیتری
خرید 250 گالن 20 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
محلول پرناسید
محلول پرناسید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
کلر70 درصد پودری هندی جهت استفاده در استخر
کلر70 درصد پودری هندی جهت استفاده در استخر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
پودرکلر جهت ضد عفونی کردن اب استخر شنا به مقدار1125 کیلوگرم
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:37 ب.ظ
محلول ضدعفونی کننده HLDP
محلول ضدعفونی کننده HLDP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
کلروفریک با خلوص40 درصد
کلروفریک با خلوص40 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
اسید 21 درصد و 50 درصد برای شستشو وسایل دیالیز
اسید 21 درصد و 50 درصد برای شستشو وسایل دیالیز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:06 ب.ظ
تهیه و تزریق مکمل شیمیایی برای تامین مسکورات محلول لیتیم چیلر680 تنی و 480 اتی 50 لیتر
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
محلول اپی مکس 4 لیتری
محلول اپی مکس 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خریدسیلیکاژل
خریدسیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:51 ب.ظ
الکل طبی70 درصد بطری یک لیتری همراه با سایر لوازم
الکل طبی70 درصد بطری یک لیتری همراه با سایر لوازم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته