1397/11/01
09:32 ق.ظ
انواع تسمه مسی - ورق طلقی شفاف- ماستیک ابندی - میلگرد
تهران 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
11:26 ق.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 10ساشه ای
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 10ساشه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
14:12 ب.ظ
سولفات الومینیوم 17 درصد
سولفات الومینیوم 17 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:55 ب.ظ
فرمیکاسید مایع خلوص 85 درصد بشکه لیتری
فرمیکاسید مایع خلوص 85 درصد بشکه لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
کالا شامل : پودر لباسشویی ماشینی سپید و دستی برف بسته شرینک
خراسان شمالي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید انواع مواد شیمیایی شیشه الات و مواد مصرفی مورد نیاز
تهران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:06 ب.ظ
ماده شیمیایی مارتیفین
ماده شیمیایی مارتیفین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
کلروفریک وکلرمایع
کلروفریک وکلرمایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
هیدروکسی زیگما کد 371335
هیدروکسی زیگما کد 371335... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:42 ق.ظ
الکل 70 درصد تیره رنگ ظروف پلاستیک محلول کلسیم و دستکش وینیل
خراسان شمالي 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
5 گالن 45 کیلویی کلر 65 درصد پودری
5 گالن 45 کیلویی کلر 65 درصد پودری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
10:18 ق.ظ
کلر گرانول خلوص65-70 درصد بشکه کیلو گرمی
کلر گرانول خلوص65-70 درصد بشکه کیلو گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:38 ق.ظ
سیملوفسفامید پودر و حلال 200MG و بال شیشه ای
سیملوفسفامید پودر و حلال 200MG و بال شیشه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
مواد کاهنده بنتونیت
مواد کاهنده بنتونیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:02 ق.ظ
کلسیم هیپو کلریت 57 درصد بشکه کیلوگرمی
کلسیم هیپو کلریت 57 درصد بشکه کیلوگرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
14:06 ب.ظ
نمک طعام 55/5 درصد
نمک طعام 55/5 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
jc - 1 solid
jc - 1 solid... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:25 ب.ظ
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خرید کمک ذوب فایر اسی
خرید کمک ذوب فایر اسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تانک ازت کنیتر دار  هانه تنگ 3 و 6 لیتری
تانک ازت کنیتر دار هانه تنگ 3 و 6 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
14:08 ب.ظ
پودر پرکلرین 65 درصد خلوص
پودر پرکلرین 65 درصد خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
مادوریت مایع
مادوریت مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:31 ب.ظ
خرید مواد نسوز و عایق مورد نیاز بویلرهای
خرید مواد نسوز و عایق مورد نیاز بویلرهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید 20 تن پودر پرکلرین با درصد خلوص 65 درصد
خرید 20 تن پودر پرکلرین با درصد خلوص 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:29 ب.ظ
هالیت سنگ نمک خلوص 98 درصد وزن تنی
هالیت سنگ نمک خلوص 98 درصد وزن تنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
ساشه فستوکسین 2 بشکه
ساشه فستوکسین 2 بشکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
اکسید الومینیوم
اکسید الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
14:50 ب.ظ
کلر مایع 45 کیلویی خلوص 99/99 درصد
کلر مایع 45 کیلویی خلوص 99/99 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:20 ب.ظ
ماده تزریقی دیگ بخار
ماده تزریقی دیگ بخار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
گاز اسکون و روغن 4GS و اسید دی اسکلر و کوردرایر فیلتر
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:23 ب.ظ
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه
خمیر شیمیایی الیاف کوتاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
دی اتیل اتر مایع خلوص 99/8 درصد بطری 2/5
دی اتیل اتر مایع خلوص 99/8 درصد بطری 2/5... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:41 ب.ظ
پتاسیم سولفات گرانول خلوص 90 درصد کیسه پلی اتیلنی 25 کیلو گرم
کرمان 1397/10/10 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
محیط کشت
محیط کشت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/10/10 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ماده شیمیایی تیتان
ماده شیمیایی تیتان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/10 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ماده شیمیایی پلی وینیل الکل
ماده شیمیایی پلی وینیل الکل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/10 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
ماده شیمیایی گلیسیرین
ماده شیمیایی گلیسیرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
اسپری روانکار صنعتی سیلیکونی قوطی فلزی 400 میلیمتر
اسپری روانکار صنعتی سیلیکونی قوطی فلزی 400 میلیمتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:14 ق.ظ
تهیه اسید سولفوریک و سولفات نقره
تهیه اسید سولفوریک و سولفات نقره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
150 کیلوگرم سولفامیک اسید پودری
150 کیلوگرم سولفامیک اسید پودری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
کلروفرم مایع 99/9 درصد صنعتی
کلروفرم مایع 99/9 درصد صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
مگنت استیرر 10 الی 15 لیتر
مگنت استیرر 10 الی 15 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:21 ب.ظ
خرید مواد و لوازم شیمیایی ازمایشگاه تصفیه خانه
خرید مواد و لوازم شیمیایی ازمایشگاه تصفیه خانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/10/6 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
الومینیوم سولفات پودری خلوص 17 درصد  کیسه 25 کیلو گرمی
آذربايجان شرقي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:25 ق.ظ
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65 درصد بشکه 25 کیلو گرم
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65 درصد بشکه 25 کیلو گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:06 ب.ظ
کارتریج جذب co2 جهت استفاده در دستگاه ic
کارتریج جذب co2 جهت استفاده در دستگاه ic... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/10/4 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 20 ساشه ای 180 بسته
اصفهان 1397/10/4 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
URINE ADULTERATION STRIP
URINE ADULTERATION STRIP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/10/4 تاریخ گذشته