1398/02/05
07:34 ق.ظ
اسید دیسکلر کاریز اب20 گالن خنثی کننده اسید کاریز اب 10 گالن
تهران 1398/2/5 مهلت دار
1398/02/04
19:33 ب.ظ
مواد مصرفی ازمایشگاهی
مواد مصرفی ازمایشگاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/4 مهلت دار
19:18 ب.ظ
ضد رسوب دیسکلرd10 گالن 25 کیلوگرم
ضد رسوب دیسکلرd10 گالن 25 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/4 مهلت دار
18:21 ب.ظ
پودری
پودری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/4 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
اسید مهام
اسید مهام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/4 مهلت دار
10:57 ق.ظ
خرید 500 کیلو گرم سیلیکاژل دانه
خرید 500 کیلو گرم سیلیکاژل دانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/4 مهلت دار
10:12 ق.ظ
محلول درموسپت معمولی 100 عدد
محلول درموسپت معمولی 100 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/4 مهلت دار
10:07 ق.ظ
محلول اسید سیتریک 50 درصد مخصوص ضد عفونی دستگاه دیالیزه 30 گالن ده لیتری
خراسان شمالي 1398/2/4 مهلت دار
10:03 ق.ظ
پودر پرکلرین65 تا70 درصد
پودر پرکلرین65 تا70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/2/4 مهلت دار
09:29 ق.ظ
محلول سپتی سدین
محلول سپتی سدین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/4 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
پودر بی کربنات سدیم جهت دستگاههای فرزبینیوس
پودر بی کربنات سدیم جهت دستگاههای فرزبینیوس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
12:58 ب.ظ
پودر پرکلرین گرانولی
پودر پرکلرین گرانولی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
محلول اسکراب قهوه ای 1 لیتری
محلول اسکراب قهوه ای 1 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
15:06 ب.ظ
اتانول صنعتی 90 درصد
اتانول صنعتی 90 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
محلولهای سپتی سیدین 1 لیتری
محلولهای سپتی سیدین 1 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/30
09:14 ق.ظ
ماده شیمیایی پلی وینیل الکل
ماده شیمیایی پلی وینیل الکل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/1/30 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
اسید شویی ابزوربرکندانسر چیلر جذبی 500 تنی
اسید شویی ابزوربرکندانسر چیلر جذبی 500 تنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:42 ب.ظ
محلول سپتی سیدین 1 لیتری
محلول سپتی سیدین 1 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
پودر پرکلرین گرانولی
پودر پرکلرین گرانولی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
نمک طعام دو بار تبلور بدون ید
نمک طعام دو بار تبلور بدون ید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
اسید مهام جهت اسیدشویی چیلر
اسید مهام جهت اسیدشویی چیلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:17 ب.ظ
سپتی سیدین 500 سی سی 200 عدد
سپتی سیدین 500 سی سی 200 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
محلول لیتیم بروماید
محلول لیتیم بروماید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:43 ب.ظ
کلسیم هیوکلریت خلوص 65 درصد وزن 25 KG بشکه پلی اتیلنی کلر پارس
همدان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
خرید کلروفریک مایع 40% با کد فنی rsco- 810 به مقدار 150 تن
خرید کلروفریک مایع 40% با کد فنی rsco- 810 به مقدار 150 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
پرکلین 45 کیلویی (مقدار درخواستی 5000 کیلوگرم )
پرکلین 45 کیلویی (مقدار درخواستی 5000 کیلوگرم )... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
سنگ سیلیکاژل
سنگ سیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
محلول سارفوسپت100 عدد الکل70 درصد200 شیشه و محلول دسکوتون
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
پودر پر کلرین ایرانی با خلوص 65-70 درصد
پودر پر کلرین ایرانی با خلوص 65-70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
کلر جهت کلر زنی
کلر جهت کلر زنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
20:00 ب.ظ
مخلوط زایلن مایع- متاتول- پارافین سنگین- گلیسیرین مایع- دی کلرومتان- پتاسیم یدید- دی اتیل
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
محلول سپتی سیدین و ضدعفونی کننده
محلول سپتی سیدین و ضدعفونی کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
اسید شستشوی چیلر
اسید شستشوی چیلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
پودر پر کلرین با خلوص 65-70 درصد
پودر پر کلرین با خلوص 65-70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
7 بشکه کلر پودری 65 درصد کلر پارس
7 بشکه کلر پودری 65 درصد کلر پارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:33 ب.ظ
نیتریک اسید مایع خلوص 65 درصد حجم 1 لیتر
نیتریک اسید مایع خلوص 65 درصد حجم 1 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
سولفات امونیوم 5 کیلوئی
سولفات امونیوم 5 کیلوئی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
سیلیس دانه ریزدانه درشت
سیلیس دانه ریزدانه درشت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
رزین دستگاه ابساز
رزین دستگاه ابساز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
ضد عفونی کننده اکسی کل بسته بندی شده به مقدار 190 کیلو
زنجان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اورتو زایلن داخلی مایع درجه خلوص98 درصد
اورتو زایلن داخلی مایع درجه خلوص98 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
کلروفرم مایع خلوص 99/9 درصد بشکه کیلو گرمی نام تجارتی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
پتاسیم کلرید پودری 95 درصد
پتاسیم کلرید پودری 95 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
ضد رسوب انتی اسکالانت
ضد رسوب انتی اسکالانت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:52 ب.ظ
کلروفریک مایع با درصد خلوص 40 به مقدار 100 تن
کلروفریک مایع با درصد خلوص 40 به مقدار 100 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
25 گالن45 کیلویی کلر ایرانی
25 گالن45 کیلویی کلر ایرانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
دیور هلیوم 400 لیتری
دیور هلیوم 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
محلول استاندارد دستگاه gc
محلول استاندارد دستگاه gc... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
خرید500 کیلوگرم سیلیکاژل دانه ریز
خرید500 کیلوگرم سیلیکاژل دانه ریز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/1/25 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
پودر فلوکولانت انیونیک 2000 کیلو گرم - پودر فلوکولانت کاتیونیک 1000 کیلو گرم
مازندران 1398/1/25 تاریخ گذشته