1398/09/16
19:54 ب.ظ
خرید سلیکاژل
خرید سلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/16 مهلت دار
14:55 ب.ظ
خرید پودر کلرین
خرید پودر کلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
14:24 ب.ظ
بوته با کروزه فابر اسی و کوئل فایر اسی
بوته با کروزه فابر اسی و کوئل فایر اسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ازت مایع -تحویل در محل
ازت مایع -تحویل در محل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فلوکون و اکچیتور ایلوماتیک و بال ولو
فلوکون و اکچیتور ایلوماتیک و بال ولو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
14:45 ب.ظ
اهن اسفنجی
اهن اسفنجی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:55 ب.ظ
خرید سیلیکاژل
خرید سیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
اهک هیدراته
اهک هیدراته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:37 ب.ظ
پودر الومینا
پودر الومینا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:47 ب.ظ
پرکلرین 65 درصد
پرکلرین 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
پلی الومینیوم کلراید جامد
پلی الومینیوم کلراید جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:59 ق.ظ
خرید سیلیکاژل
خرید سیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:34 ب.ظ
نمک تصفیه بدون ید
نمک تصفیه بدون ید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:47 ب.ظ
خرید سیلیکاژل
خرید سیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:15 ب.ظ
پودر پلی الومنییوم کلراید و پلی الکترولیت انیونی
پودر پلی الومنییوم کلراید و پلی الکترولیت انیونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
10 تن نمک دیالیز
10 تن نمک دیالیز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:21 ب.ظ
اسید شستشوی کوئل
اسید شستشوی کوئل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:57 ب.ظ
کلروفریک
کلروفریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
سدیم کلراید یک لیتری و نیم لیتری
سدیم کلراید یک لیتری و نیم لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
هیپوکلریت کلسیم
هیپوکلریت کلسیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
هیپو کلریت کلسیم
هیپو کلریت کلسیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
محلول لیتیوم بروماید 48 درصد ابارا
محلول لیتیوم بروماید 48 درصد ابارا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:11 ب.ظ
47لیتر احیاگر لیتیوم
47لیتر احیاگر لیتیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:33 ق.ظ
نمک قالبی تصفیه کیسه 40 کیلویی
نمک قالبی تصفیه کیسه 40 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:36 ب.ظ
گوگرد گرانول
گوگرد گرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
800 لیتر اب ژاول با مخزن گالنی
800 لیتر اب ژاول با مخزن گالنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/8/23 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
اب ژاول
اب ژاول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:58 ب.ظ
سیلیکاژل دانه ریز
سیلیکاژل دانه ریز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
پرکلرین65-70درصد 400 بشکه 25 کیلویی
پرکلرین65-70درصد 400 بشکه 25 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
پودر پرکلرین با درصد خلوص 65%
پودر پرکلرین با درصد خلوص 65%... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
نمک طعام تصفیه شده
نمک طعام تصفیه شده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:52 ب.ظ
کلروفریک
کلروفریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
مقدار 15 تن پرکلرین 70*65 درصد
مقدار 15 تن پرکلرین 70*65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/8/21 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/8/21 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
12:38 ب.ظ
محلول میتره برای شستشو چیلرها و برج
محلول میتره برای شستشو چیلرها و برج... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اب ژاول
اب ژاول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
محلول لیتیوم بروماید 54 درصد زرد رنگ 360 لیتر
محلول لیتیوم بروماید 54 درصد زرد رنگ 360 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:14 ب.ظ
انالیز محلول چیلر جذبی یورک
انالیز محلول چیلر جذبی یورک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
نمک قالبی تصفیه کیسه 40 کیلویی
نمک قالبی تصفیه کیسه 40 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:14 ب.ظ
مایع ماشینکاری
مایع ماشینکاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:53 ب.ظ
خرید کلر مایع در سیلندرهای 50 کیلوئی
خرید کلر مایع در سیلندرهای 50 کیلوئی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/8/16 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65 درصد بشکه 45 کیلوگرم
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65 درصد بشکه 45 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:44 ب.ظ
15000 کیلو پودر پرکلرین درصد خلوص 65-70  درصد بدون کلوخه به صورت گرانولی
قزوين 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:37 ب.ظ
پودر کلر مورد نیاز تاسیسات بیمارستان
پودر کلر مورد نیاز تاسیسات بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:09 ب.ظ
سیلیس با دانه 1/5-0/5 - سیلیس با دانه بندی 12-8 - سیلیس با دانه بندی 4-8
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
نمک تصفیه شده بدون ید
نمک تصفیه شده بدون ید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
10:35 ق.ظ
کلر خشک جهت تصفیه خانه
کلر خشک جهت تصفیه خانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته