1397/08/29
10:05 ق.ظ
کلر 70 درصد
کلر 70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
12:08 ب.ظ
کلسیوم هیپوکلریت خلوص 65% وزن 30 کیلو گرم
کلسیوم هیپوکلریت خلوص 65% وزن 30 کیلو گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/28 مهلت دار
08:43 ق.ظ
اسید سولفوریک
اسید سولفوریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
کلروفریک مایه 550 تن
کلروفریک مایه 550 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
مقدار 110 تن سود مایع
مقدار 110 تن سود مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
مقدار 2400 لیتر هیدرازین هیدرات
مقدار 2400 لیتر هیدرازین هیدرات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
14:52 ب.ظ
خرید محصول سالم در مناطق تابعه شهرستان
خرید محصول سالم در مناطق تابعه شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
خرید سیلیکاژل گرانول نارنجی در بسته های یک کیلویی
خرید سیلیکاژل گرانول نارنجی در بسته های یک کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:03 ب.ظ
سولفات الومینیوم با خلوص 17 درصد
سولفات الومینیوم با خلوص 17 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:48 ب.ظ
روی سولفات و منیزیوم و کود اهن تاپ گرو و کود سولفات اهن
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید محصولات شیمیایی شامل فرمون مگس زیتون 1000عدد- فرمون مگس میوه
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
پروتئین هیدرولیزات با منشا گیاهی
پروتئین هیدرولیزات با منشا گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:16 ق.ظ
خرید کوپل و کروزه با تحمل دمایی 1300 درجه سانتیگراد
خرید کوپل و کروزه با تحمل دمایی 1300 درجه سانتیگراد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید حشره کش مالاتیون EC
خرید حشره کش مالاتیون EC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:20 ب.ظ
کربن اکتیو پودر بطری 25 کیلو گرم نام تجارتی
کربن اکتیو پودر بطری 25 کیلو گرم نام تجارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید سم سایپرمترین
خرید سم سایپرمترین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
دی اتیل اتر پارس شیمی بشکه 30 لیتری
دی اتیل اتر پارس شیمی بشکه 30 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید سم فلومترین
خرید سم فلومترین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
20 تن هیپو کلریت 65 الی 70 درصد
20 تن هیپو کلریت 65 الی 70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
کلسیم هیپوکلریت خطوص 65 درصد وزن30 کیلوگرم
کلسیم هیپوکلریت خطوص 65 درصد وزن30 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
سیلیکات سدیم
سیلیکات سدیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تامین مواد شیمیایی مصرفی تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات و تامین قطعات
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
اسید سولفوریک
اسید سولفوریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
سولفات الومینیوم خلوص 17 درصد
سولفات الومینیوم خلوص 17 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
پودر چسب بندکشی ضد اسید لیتوکل ایرانی
پودر چسب بندکشی ضد اسید لیتوکل ایرانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:50 ب.ظ
استاندارد سموم کلره غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر
استاندارد سموم کلره غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد
خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
بوم جاذب ورق جاذب وپیلو جاذب
بوم جاذب ورق جاذب وپیلو جاذب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
پودر پرکلرین 65 درصد
پودر پرکلرین 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
مواد شیمیایی و غیر شیمیایی و تجهیزات ردیابی افات قرنطینه ای
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انواع فرمون و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی
انواع فرمون و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
150 کیلوگرم سولفات روی+140 کیلوگرم سولفات منیزم
150 کیلوگرم سولفات روی+140 کیلوگرم سولفات منیزم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:28 ب.ظ
پودر پرکلرین 65-70 درصد
پودر پرکلرین 65-70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
مقدار 300 کیلو پودر پر کلرین 70درصد
مقدار 300 کیلو پودر پر کلرین 70درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید محلول ضد عفونی بیمارستانی
خرید محلول ضد عفونی بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
مواد شیمیایی سراتراپ 500 لیتر
مواد شیمیایی سراتراپ 500 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
نانو ذره هماتیت
نانو ذره هماتیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:40 ب.ظ
ترولی خانه داری پلی کربنات با کیسه در 2 طرف
ترولی خانه داری پلی کربنات با کیسه در 2 طرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مصالح ساختمانی 10 ردیف شامل: سیمان و ماسه و دوده و...
مصالح ساختمانی 10 ردیف شامل: سیمان و ماسه و دوده و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
نشاسته کاتیونی
نشاسته کاتیونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
5 گالن کلر 65 درصد
5 گالن کلر 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
استون صنعتی 160 کیلویی 97 درصد
استون صنعتی 160 کیلویی 97 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
مواد شیمیایی و غیر شیمیایی و تجهیزات ردیابی افات قرنطینه ای
لرستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
اهگ هیدراته
اهگ هیدراته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
خرید 10 تن پر کلرین 65 ال 70 درصد خلوص
خرید 10 تن پر کلرین 65 ال 70 درصد خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:34 ب.ظ
واکس سنگ
واکس سنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:29 ب.ظ
اندیکاتور شیمیایی بسته 1000 تایی
اندیکاتور شیمیایی بسته 1000 تایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی بطری پلی اتیلن
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
اهک هیدراته
اهک هیدراته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته