1397/10/27
13:36 ب.ظ
کمپرسور بلوئر مدل RBS-35
کمپرسور بلوئر مدل RBS-35... تجهیزات و ابزارآلات
مركزي 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
21:26 ب.ظ
4 دستگاه کمپرسور کوپلند
4 دستگاه کمپرسور کوپلند... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
4 دستگاه کمپرسور
4 دستگاه کمپرسور... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
6 عدد کمپرسور دستکاه تهویه مرکزی
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
6 عدد کمپرسور دستکاه تهویه مرکزی
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:19 ب.ظ
کمپرسور هوا
کمپرسور هوا... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:43 ب.ظ
خرید و نصب کمپرسور جهت دستگاه
خرید و نصب کمپرسور جهت دستگاه... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
کمپرسور کریستوفولی ویژه کلینیکهای دندانپزشکی
فارس 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:44 ق.ظ
کمپرسور صنعتی تی 100
کمپرسور صنعتی تی 100... تجهیزات و ابزارآلات
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:16 ق.ظ
خرید و نصب  1 دستگاه کمپرسور اسکرو
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:06 ب.ظ
4 دستگاه کمپرسور کوپلند
4 دستگاه کمپرسور کوپلند... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
شش دستگاه کمپرسور دستگاه تهویه مرکزی کمپرسور کویلند اسکرال
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:54 ق.ظ
رینگ کمپرس کمپرسور4 سیلندر
رینگ کمپرس کمپرسور4 سیلندر... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
رینگ روغن کمپرسور 4 سیلندر مدل SABRO SMC180
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
میل لنگ کمپرسور 4 سیلندر
میل لنگ کمپرسور 4 سیلندر... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:25 ب.ظ
کمپرسور اسپیلت و شیر برقی و شیر برگشت مسی 3/4 و  شیر رفت مسی 3/8
تهران 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:14 ق.ظ
کمپرسور و گاز
کمپرسور و گاز... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
07:33 ق.ظ
کمپرسور صنعتی t100
کمپرسور صنعتی t100... تجهیزات و ابزارآلات
آذربايجان شرقي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:36 ب.ظ
کمپرسور هوا 50 لیتری
کمپرسور هوا 50 لیتری... تجهیزات و ابزارآلات
گيلان 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
کمپرسور امونیاک مدل STC-SH+STC-SH
کمپرسور امونیاک مدل STC-SH+STC-SH... تجهیزات و ابزارآلات
مركزي 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
رینگ روغن کمپرسور 4 سیلندر مدل SABRO SMC180
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
میل لنگ کمپرسور 4 سیلندر مدل SABRO SMC180
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:54 ق.ظ
1 دستگاه کمپرسور سرمایی گرمایی 600 تن بی تی یو
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:54 ب.ظ
انالیزورفیبر خام مدل FIBRO
انالیزورفیبر خام مدل FIBRO... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:49 ب.ظ
روفتاب پکیج به ظرفیت 30 تن تبرید واقعی
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید یک دستگاه کمپرسور
خرید یک دستگاه کمپرسور... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:27 ب.ظ
1 دستگاه کمپرسور و نصب در سیلو شهید
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید یک دستگاه کمپرسور در محل
خرید یک دستگاه کمپرسور در محل... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
کمپرسور اسکرال مدل ZR-42کاربرد دستگاه تهویه
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:09 ب.ظ
خرید یک دستگاه کمپرسور مدل 340
خرید یک دستگاه کمپرسور مدل 340... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
کمپرسور کولر گازی پنجره ای
کمپرسور کولر گازی پنجره ای... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:59 ب.ظ
کمپرسور با مخزن هوای فشرده و درایر اتوماتیک
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
دستگاه کارواش پمپ باد و دستگاه واکس
سمنان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:42 ب.ظ
خرید کمپرسور کولر گازی
خرید کمپرسور کولر گازی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:17 ب.ظ
کمپرسور با مخزن هوای فشرده و درایر اتوماتیک
فارس 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:04 ب.ظ
کمپرسور با مخزن هوای فشرده و درایر اتوماتیک
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:25 ب.ظ
تهیه کالاهای مورد نیاز  کارواش  صنعتی - کمپرسور باد
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:20 ق.ظ
کمپرسور با مخزن هوای فشرده و درایر اتوماتیک
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:55 ب.ظ
خرید هواده ایرجت 40 دستگاه
خرید هواده ایرجت 40 دستگاه... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:39 ق.ظ
کمپرسور اسکرال 20-32000 عدد  اواپراتوراین دور
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:00 ق.ظ
تععمیر و سرویس کامل کمپرسور40 تن و تحویل روی دستگاه
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:51 ق.ظ
کمپرسور  اسکرال 32000 20 عدد -  اوپراتوراین  دور 32000 5 عدد
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:44 ق.ظ
کمپرسور 25 اسب بخار تونلی
کمپرسور 25 اسب بخار تونلی... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/13
22:16 ب.ظ
کمپرسور 25 اسب  بخار تونلی
کمپرسور 25 اسب بخار تونلی... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/03
15:40 ب.ظ
خرید کمپرسور معدنی
خرید کمپرسور معدنی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
08:48 ق.ظ
تعمیر و سرویس کامل کمپرسور 40 تن و تحویل روی دستگاه
تهران 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
08:15 ق.ظ
کمپرسور  20 تن
کمپرسور 20 تن... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:40 ق.ظ
کمپرسور هوای فشرده
کمپرسور هوای فشرده... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان شمالي 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:20 ب.ظ
کمپرسور راتوری 32
کمپرسور راتوری 32... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:18 ق.ظ
خرید 5 دستگاه کپسول گاز مبرد R22 و یک
اصفهان 1397/6/6 تاریخ گذشته