1397/08/23
10:15 ق.ظ
تامین سیم جوش نقره سه راهی تبدیل
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:12 ب.ظ
نبشی فولادی و میلگرد فولادی و سیم جوشکاری و...
خراسان شمالي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:41 ب.ظ
خرید الکترود PH متر به همراه استانداردهای کالیبراسیون در
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:46 ب.ظ
خرید اقلام موردنیاز جهت روستاهای فاقد دهیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
دستگاه جوشکاری نیمه هیدرولیک پلی اتیلن
خوزستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:31 ب.ظ
لوله مسی و سیم جوش نقره و....
لوله مسی و سیم جوش نقره و....... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:10 ب.ظ
تامین سیم جوش نقره سه راهی تبدیل زانو بوش مسی
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید مواد مصرفی کارگاه جوشکاری
کرمانشاه 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:14 ب.ظ
خرید پودر و کوره جوش کاری
خرید پودر و کوره جوش کاری... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
11:22 ق.ظ
کابل جوش با عایق لاستیک
کابل جوش با عایق لاستیک... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:36 ب.ظ
خرید اقلام مشروحه : راییتس 13 ستون - سیم جوش
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:20 ب.ظ
لوازم لوله کشی گاز - الکترود جوشکاری
فارس 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
15:46 ب.ظ
خرید 5 ردیف انواع الکترود
خرید 5 ردیف انواع الکترود... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:23 ب.ظ
2 ردیف سیم جوش
2 ردیف سیم جوش... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:10 ب.ظ
ترانس جوش اینورتر 250 گام
ترانس جوش اینورتر 250 گام... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:45 ب.ظ
الکترود
الکترود... تجهیزات و ابزارآلات
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
ملزومات جوشکاری
ملزومات جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
همدان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:13 ب.ظ
الکترود 2/5 و 3/25
الکترود 2/5 و 3/25... تجهیزات و ابزارآلات
کرمان 1397/6/10 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
دستکش جوشکاری نسوز و وسایل جوشکاری
کرمان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:08 ق.ظ
الکترود جوشکاری استاندارد
الکترود جوشکاری استاندارد... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:48 ب.ظ
خرید 25 کارتن 20 کیلویی الکترود 6013
همدان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
14:53 ب.ظ
پودر جوش 200 گرمی
پودر جوش 200 گرمی... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:20 ب.ظ
خرید 25 کارتن 20 کیلویی الکترود 6013 میکا قطر3.2
همدان 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید 25 کارتن 20 کیلویی الکترود
خرید 25 کارتن 20 کیلویی الکترود... تجهیزات و ابزارآلات
همدان 1397/5/18 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
الکترود نمره 4 آما
الکترود نمره 4 آما... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
10:01 ق.ظ
الکترود نمره 3/25
الکترود نمره 3/25... تجهیزات و ابزارآلات
البرز 1397/5/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
الکترود نمره
الکترود نمره... تجهیزات و ابزارآلات
البرز 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
12:02 ب.ظ
الکترود و ژودر
الکترود و ژودر... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/26
11:59 ق.ظ
لوازم جوشکاری گاز اسیتیلن
لوازم جوشکاری گاز اسیتیلن... تجهیزات و ابزارآلات
گيلان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/25
14:16 ب.ظ
تجهیزات هنرستانی شامل اچار پرس
هرمزگان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
23:12 ب.ظ
خرید تجهیزات تاسیسات
خرید تجهیزات تاسیسات... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/21
14:41 ب.ظ
پرس لوله های تلفیقی
پرس لوله های تلفیقی... تجهیزات و ابزارآلات
يزد 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
16:36 ب.ظ
نعدادی اقلام به شرح : دستگاه جوشکاری اینورتر تک فاز
گيلان 1397/4/20 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
ترانس جوش اینورتر 250 گام الکتریک
زنجان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
08:48 ق.ظ
تعداد 300 کیلو گرم الکترو نمره
تعداد 300 کیلو گرم الکترو نمره... تجهیزات و ابزارآلات
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
11:40 ق.ظ
تعدادی اقلام به شرح : یک دستگاه ماشین لباسشویی اتوماتیک
گيلان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:17 ب.ظ
خرید 3 دستگاه جوشکاری اینورتردار تکفاز
تهران 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:17 ب.ظ
خرید دستگاه جوش لوله پیکور برقی
خراسان جنوبي 1397/4/11 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
25 قلم مواد مصرفی رشته جوشکاری
25 قلم مواد مصرفی رشته جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
البرز 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
11:23 ق.ظ
تجهیزات لوله کشی-دستگاه جوشکاری
هرمزگان 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:35 ب.ظ
ترانس جوش اینورتر 250 گام الکتریک
زنجان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/24
08:33 ق.ظ
اینورتر جوشکاری مینی ایران ترانس 200 امپر
گيلان 1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/22
09:24 ق.ظ
تعداد 8 دستگاه وسایل
تعداد 8 دستگاه وسایل... تجهیزات و ابزارآلات
کرمان 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/21
16:07 ب.ظ
جوشکاری
جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
کرمان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/13
15:15 ب.ظ
دستگاه جوش tig
دستگاه جوش tig... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/09
12:24 ب.ظ
دستگاه جوش پلی اتیلن سیار
دستگاه جوش پلی اتیلن سیار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/3/9 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
دستگاه جوشکاری اینورتر سه فاز
دستگاه جوشکاری اینورتر سه فاز... تجهیزات و ابزارآلات
البرز 1397/3/8 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید دستگاه جوش TIG
خرید دستگاه جوش TIG... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/3/8 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
دستگاه جوش co2
دستگاه جوش co2... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/3/8 تاریخ گذشته