1398/06/23
18:46 ب.ظ
مطالعات مرحله  1و2 شهرسازی و اماده سازی شهرکهای
اصفهان 1398/6/23 مهلت دار
1398/06/11
14:27 ب.ظ
1398/06/09
13:17 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی و ضرورت ایجاد و مطالعات مکانیابی ناحیه صنعتی
اردبيل 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
18:22 ب.ظ
انتخاب مشاور مطالعات و طراحی فاز 1و2  دوم شهرک
کرمانشاه 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:11 ب.ظ
مطالعات ضرورت ایجاد و مکانیابی شهرک صنایع پایین
ايلام 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:04 ب.ظ
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
طراحی فاز 1و2 سایت تجاری کارگاهی اموزشی شهرک صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:39 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی توسعه ناحیه صنعتی شهید بابایی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:01 ب.ظ
طراحی فاز یک و فاز 3 سایت تجاری کارگاهی و اموزشی شهرک
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:23 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEE  شهرکها و نواحی و واحدهای مستقر
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:55 ق.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرکهای و نواحی صنعتی
گيلان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:17 ب.ظ
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرک صنعتی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:43 ب.ظ
اتجام بازدید از لندفیل سنگان
زنجان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:06 ب.ظ
خدمات مشاوره شناسایی و پی جویی عناصر فلزی و غیر فلزی در مجموعه افیولیتی
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
15:21 ب.ظ
خدمات مشاوره مراحل اول و دوم ناحیه صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:12 ب.ظ
طراحی معماری و سازه و تاسیسات مرتبط مجتمع خدماتی و
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
طراحی معماری سازه و تاسیسات مجتمع خدماتی و طرح شهرسازی محوطه شهرک صنعتی
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:45 ق.ظ
مطالعه و عارضه یابی تامین مواداولیه واحدهای صنعتی مستقر در
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:09 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی نظر اباد به وسعت حدود 50 هکتار
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:57 ق.ظ
نقشه کشه سه بعدی ساخت با اندازه گیر لیزری و اسکن برای پروانه همزن
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:36 ب.ظ
طراحی فاز 1و فاز2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه مطالعات شناسنامه  hsee شهرکهای صنعتی
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:30 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEEشهرک صنعتی مانه و سملقان و شهرک کارگاهی
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:31 ب.ظ
طرح مطالعاتی مکان یابی و بررسی و احداث
خراسان رضوي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:53 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت فنی پروژه های توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:35 ب.ظ
خدمات مشاوره طراحی فاز 3 اراضی 36 هکتاری توسعه شرقی کاسپین
قزوين 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:21 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله 1و2 طراحی خط پروژه ناحیه صنعتی
هرمزگان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
08:18 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر رپوژه توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/07
09:52 ق.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
10:42 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه توسعه ی خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:29 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:57 ب.ظ
انتخاب مشاور مطالعات و طرحی فاز 1و2
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه توسعه ی خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:58 ب.ظ
تهیه نقشه کامل ساخت به وسیله دستگاه اندازه گیری
مازندران 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
انجام کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا در شهرکهای صنعتی استان
زنجان 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
بازرسی و ارزیابی کارگاههای صنایع دستی استان
خراسان شمالي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:52 ب.ظ
کارشناسی و تهیه نقشه ساخت تجهیزات با مهندسی معکوس و طراحی لیزری در محل
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:56 ب.ظ
کارشناسی و تهیه نقشه ساخت سگمنت کلافلین
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:05 ب.ظ
انجام پروژه امکانسنجی توسعه خوشه
البرز 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
10:15 ق.ظ
شناسایی گلوگاههای فناوری رشته صنعت
سمنان 1397/12/9 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
شناسایی و پیگری رفع گلوگاههای فناوری رشته صنعت غالب  شهرکهای صنعتی
خوزستان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
09:29 ق.ظ
انجام مطالعات پدافند  غیر عامل در شهرک صنعتی
هرمزگان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/04
19:32 ب.ظ
بابت انتخاب مشاور ناظر فنی پروژه عاملیت
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:23 ب.ظ
شناسایی و پیگیری رفع گلوگله های فناوری رشته صنعت
کرمان 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:45 ب.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاه های فناوری رشته صنعت غالب استان
کرمان 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
شناسایی و پیگیری و رفع گلوگاههای فناوری رشته صنعت منتخب استان
يزد 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار
يزد 1397/11/28 تاریخ گذشته