1399/02/21
11:55 ق.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقا کیفی و بهسازی شهرک های صنعتی
خوزستان 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/11
13:56 ب.ظ
خدمات مشاوره ای شهرک صنعتی
خدمات مشاوره ای شهرک صنعتی... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/01/09
10:28 ق.ظ
انتخاب و جذب مشاور نظارت فنی بر پروژه خوشه خشکبار
خراسان جنوبي 1399/1/9 تاریخ گذشته
1399/01/06
15:06 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم اصلاحیه به طرح توسعه
مركزي 1399/1/6 تاریخ گذشته
1398/12/17
13:41 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر سال سوم پروژه توسعه خوشه کسب و کار محصولات
اصفهان 1398/12/17 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
طراحی سیستم فیلتراسیون کوره های ذوب با رویکرد ریست محیطی
تهران 1398/12/17 تاریخ گذشته
1398/11/07
18:51 ب.ظ
مطالعات مرحله اول دوم شهرسازی و اماده سازی ناحیه صنعتی
اصفهان 1398/11/7 تاریخ گذشته
1398/10/18
07:42 ق.ظ
تهیه نقشه ازبیلت شهرکها و
تهیه نقشه ازبیلت شهرکها و... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/11
00:32 ق.ظ
مطالعه برای طرح توسعه 103 هکتاری
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/03
12:42 ب.ظ
دعوت نامه ارزیابی مشاوران استعلام طراحی اموزش وپیاده سازی استاندارد
خراسان شمالي 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:20 ب.ظ
خدمات مشاوره جهت اجرای طرح مطالعاتی سیستم تله های بخار مجتمع الومینا
خراسان شمالي 1398/10/2 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت اجرای طرح مطالعاتی سیستم تله های بخار
خراسان شمالي 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/27
18:22 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و تکمیل مطالعات زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی
اصفهان 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
13:13 ب.ظ
انتخاب مشاور مطالعات و طراحی فاز یک و دو دوم
کرمانشاه 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:04 ب.ظ
مطالعات مکانیابی و ضرورت ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی جدی الاحداث
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته