1398/05/30
18:35 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان 250 تختخوابی
مركزي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:01 ب.ظ
تست اصطکاک باند 29 راست و 11 چپ به متراژ 750 متر طول و 20 متر عرض
تهران 1398/5/28 مهلت دار
15:15 ب.ظ
خدمات انجام ازمایشات کیفیت اب اشامیدنی
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
خدمات ارمایشگاهی
خدمات ارمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
09:55 ق.ظ
انجام ازمایشات کتنترل کیفی میلگرد بتن و جوش
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی بتن و میلگرد پروژه بیمارستان ورامین
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
12:32 ب.ظ
ازمایشات خاک و مقاومت مصالح در کارگاه بندهای خاکی
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:04 ق.ظ
خدمات ژئوتکنیک و حفر گمانه
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:08 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات اب اشامیدنی نمونه برداری اب شرب
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای کلیه ازمایش های مربوط به پروژه های عمرانی شهر گناوه
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خدمات ازمایشگران سطح استان
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:13 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی کرانه
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
انتخاب ازمایشگاه مقاومت مصالح جهت تست جوش و بتن پروژه احداث
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:49 ب.ظ
مرحله اول انجام ازمایشهای مکانیک خاک پروژه احداث  اداره پست
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تعیین محل حفر چاه روستاهای
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:17 ب.ظ
مطالعات خاک شناسی و انجام ازمایشات خاک مرکز pc
کردستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:08 ب.ظ
انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به منظور تامین اب شرب
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:36 ب.ظ
انجام انواع ازمایش و تست و ازمایشات صحرایی در سایت منطقه ویژه اقتصادی
سمنان 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
ازمایش جوش اسکلت ساختمان
ازمایش جوش اسکلت ساختمان... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:56 ب.ظ
اخذ مشاور جهت مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ادارات پست
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
ازمایشگاه مقاومت مصالح جهت تست جوش
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:11 ب.ظ
نمونه گیری از 4 دستگاه چیلر جذبی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:14 ب.ظ
استقرار یک واحد ازمایشگاهی محلی به منظورخدمات مهندسی
کرمان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
20:09 ب.ظ
ازمابشگاه محلی و کنترل کیفی پروژه های سطح شهر
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی مصالح پروژه بیمارستان
اردبيل 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:22 ب.ظ
برنامه پایش باقیمانده افت کشها در محصولات کشاورزی کشور
کرمانشاه 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
11:03 ق.ظ
اجرای عملیات تنش زدایی در داخل مخازن اسپادکن
هرمزگان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:11 ب.ظ
انجام خدمات کنترل کیفیت جوش بر روی خطوط جوشکاری شده
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:54 ب.ظ
1398/04/23
19:14 ب.ظ
ازمایشات ژئوتکنیک و ژئوالکتریک پست 20/63/230 غرب
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
مطالعه ژئوتکنیک محل احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام ازمایشهای ژئوتکنیک
انجام ازمایشهای ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
قم 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:08 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک محا احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
گيلان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:30 ب.ظ
ازمایشات و مطالعات ژئو فیزیکی
کرمانشاه 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:55 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک
انجام مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
گيلان 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
مطالعات ژئو فیزیک و ژئوتکنیک خاک منطقه
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
تهیه اطلس ملی
تهیه اطلس ملی... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:37 ق.ظ
انجام ازمایش PCB روی روغن ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع
اصفهان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:20 ب.ظ
انجام حفاری یک گمانه با مته ROCK BIT
همدان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:46 ب.ظ
تجدید انالیز 30 نمونه خاک صنعتی
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
10:19 ق.ظ
ازمایش ژئوتکنیک ساختمان دیسپاچینگ
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
18:19 ب.ظ
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن
هرمزگان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:40 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل پزشکی بتن و میلگرد پروژه بیمارستان 91 تختخوابی
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته