1397/10/26
16:42 ب.ظ
12:02 ب.ظ
انجام ازمایش بر روی 16000 نمونه شیر ورودی اطلاعات نمونه های شیر
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
19:48 ب.ظ
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات
يزد 1397/10/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
ازمایش کنترل کیفی ساختمان انتظامی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:54 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک منازل سازمانی قابل تخریب و
کردستان 1397/10/24 مهلت دار
22:54 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک منازل سازمانی قابل
کردستان 1397/10/24 مهلت دار
22:54 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک منازل سازمانی
کردستان 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
12:55 ب.ظ
1397/10/19
12:03 ب.ظ
نمونه برداری و ازمایش اب شیمیایی و میکروبی هر ماه سه
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:19 ب.ظ
عملیات اجرایی ازمایشگاه مستقر در کارگاه پخش سیلاب حوضه ابخیز
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
اجرای ازمایشگاه مستقر در کارگاه پخش سیلاب حوضه ابخیز
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:52 ب.ظ
نظارت بر حفر چاههای عمیق در سطح روستاهای استان
قزوين 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:49 ب.ظ
انجام طرح خود اظهاری ازمایشات مربوط به پساب خروجی تصفیه خانه های
اردبيل 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
ازمایش مکانیک خاک پروژه مقاوم سازی و بازسازی
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
18:51 ب.ظ
انالیز 26 نمونه سیلیس شامل 1- کلر 2- موادمحلول ذر اسید
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:56 ب.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی میزان در
يزد 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
داده برداری و ژنو تاپینگ و صدور شناسنامه
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/02
09:48 ق.ظ
خدمات زئوتکنیک و ازمایشگاه محلی پروژه های عمرانی
فارس 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
خدمات ازمایشگاه
خدمات ازمایشگاه... ژئوتکنیک و حفاری
سمنان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:27 ق.ظ
خدمات مربوط به ازمایشگاه ژئوتکنیک
کرمانشاه 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:11 ق.ظ
اجرای ازمایش مکانیک خاک
اجرای ازمایش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:10 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره مطالعات ژئوتکنیکی نیروگاه دیزلی و پست
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
استقرار واحد ازمایشگاه جهت کنترل سه نوع عملیات خاکی بتنی و اسفالتی
بوشهر 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:44 ب.ظ
اجرای ازمایش مکانیک خاک
اجرای ازمایش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
انجام ازمایشات بتن مخازن پروژه های
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:56 ق.ظ
انجام نمونه گیری و ازمایش و احداث یک مورد بند خاکی در
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:17 ق.ظ
عملیات خدمات مشاوره ژئوتکنیک عمومی منطقه ویژه اقتصادی
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
انجام ازمایشات فنی و مکانیکی خاک فاز 2 پروژه
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:43 ب.ظ
انجام ازمایشات ادواری
انجام ازمایشات ادواری... ژئوتکنیک و حفاری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
انجام ازمایشات فنی و مکانیک خاک
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:11 ب.ظ
انجام کنترل کیفی بتن و میلگرد بیمارستان
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:09 ب.ظ
انجام نمونه گیر و ازمایش
انجام نمونه گیر و ازمایش... ژئوتکنیک و حفاری
بوشهر 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:52 ق.ظ
انجام ازمایشات بتن مخازن در سطح پروژه های ابرسانی روستایی
چهارمحال بختياري 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:49 ب.ظ
انجام ازمایش خاک پایانه فیبر نوری
لرستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:08 ب.ظ
انجام ازمایشات خاک زندان با حفر 4 گمامه زیر بنا 6700 متر مربع
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:26 ب.ظ
انجام خدمات ازمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132kv شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:57 ب.ظ
عملیات ژئوتکنیک پروژه های عمرانی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:58 ب.ظ
مطالعات زمین شناسی پروژه خط 63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ازمایش پمپاژ اب یک حلقه چاه به قطر 12 اینچ و عمق 150 متر
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/23
20:44 ب.ظ
ازمایش پمپاژ 2 حلقه چاه شهرک صنعتی
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی اعم از بتن فولاد جهت پروژه
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:16 ب.ظ
انجام خدمات ازمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132 کیلوولت
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:11 ب.ظ
بهنگام سازی داده امایی و ژئوتکنیک -
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیکی مجتمع قضایی شماره
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
11:33 ق.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک 16 پروژه اموزشی مدارس
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:48 ب.ظ
حفاری سه گمانه به عمقهای 10-20-40 متری در بستر دریا و
بوشهر 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
10:14 ق.ظ
خدمات مشاور ژئوتکنیک و ازمایش مکانیک خاک
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:37 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک سایت احداث تصفیه خانه فاضلاب
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
مطالعات ژئو فیزیک به روش مغناطیسی 3000 نقطه و روش IP+RS 4000 نقطه در
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
10:33 ق.ظ
انجام ازمایشهای مکانیک خاک - احداث اداره پست -
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته