1398/10/24
21:59 ب.ظ
انجام انالیز 5000 عدد نمونه اکتشافی طلا
البرز 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/10/24 مهلت دار
12:26 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاهی پروژه تعمیرات شبکه های ابیاری ورودشت و ابشار
اصفهان 1398/10/24 مهلت دار
1398/10/23
21:41 ب.ظ
ازمایش بتن مقاومت مصالح و ژئوتکنیک مخازن
کرمان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
12:38 ب.ظ
تحلیل و آزمایش فنی خاک
تحلیل و آزمایش فنی خاک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
10:53 ق.ظ
انالیزده اکسید اصلی فلزی و اندازه گیری feo
يزد 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
19:19 ب.ظ
مشاوره مطالعات ژئوتکنیک
مشاوره مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/10/19 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تحلیل و ازمایش فنی خاک
تحلیل و ازمایش فنی خاک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:10 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی
خدمات ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
15:17 ب.ظ
نمونه برداری و انالیز خروجی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرک صنعتی استان
گيلان 1398/10/17 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
پژوهشی مطالعه فاز دوم سنجش پایش و بهسازی کیفیت مدارس غیر دولتی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
11:16 ق.ظ
ازمون صحت عملکرد دستگاه امحاء زباله - ازمون
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
ممیزی و استقرار سیستم مدیریت ازمایشگاه
خراسان رضوي 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
13:43 ب.ظ
ازمایش هیدرولوژی زمین رودان
هرمزگان 1398/10/15 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
انجام انالیز ده اکسید اصلی فلزی و انازه گیری FED بر روی 40 نمونه کنترلی
يزد 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/11
23:43 ب.ظ
نمونه برداری و انجام ازمایشات
زنجان 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
انجام ازمایشات بتن پروژه های
آذربايجان غربي 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
ازمایش هیدرولوژی زمین
ازمایش هیدرولوژی زمین... ژئوتکنیک و حفاری
هرمزگان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
00:45 ق.ظ
تهیه گزارش مکانیک خاک
تهیه گزارش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
15:09 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی
خدمات ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
23:59 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی
خدمات ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
13:57 ب.ظ
آنالیز نمونه های عناصر سرب و روی آهن- آب و رسوبات آبهای سطحی و آبراهه ای
زنجان 1398/10/7 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی
خدمات ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
خوزستان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:07 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
کردستان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
18:34 ب.ظ
انجام ازمایشات بتن و میلگرد و جوش پروژه های مسکن شهری استان
آذربايجان غربي 1398/10/4 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
خدمات مشاوره ازمایشگاه خاک و مقاومت مصالح
هرمزگان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
11:45 ق.ظ
ازمایشهای مختلف جهت تعمیر اسکله های 1 الی 4
گيلان 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:18 ب.ظ
انجام مطالعات عملیات ژئوالکتریک
اصفهان 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
18:54 ب.ظ
انالیز نمونه های عناصر سرب روی اهن اب و رسوبات ابهای سطحی و ابراهه ای
زنجان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
11:45 ق.ظ
ازمایش مختلف جهت تعمیر اسکله های 1 الی 4
گيلان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:47 ب.ظ
نمونه برداری جهت انجام ازمون میکروبی و شیمایی
يزد 1398/9/26 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
کرمان 1398/9/26 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تحلیل و ازمایش فنی خاک
تحلیل و ازمایش فنی خاک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
11:15 ق.ظ
خدمات ازمایشگاهی
خدمات ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
يزد 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:07 ب.ظ
خدمات GPR تا عمق 8 متر در اتوبان پاسداران تبریز به طول 24 کیلومتر
تهران 1398/9/24 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خدمات نقشه برداری و پیاده سازی نقاط مسیر رفت برگشت اتوبان پاسداران
تهران 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
20:04 ب.ظ
خرید خدمات تهیه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
خدمات gpr تا عمق 8 متر در اتوبان پاسداران تبریز
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
ممیزی و استقرار سیستم مدیریت ازمایشگاه
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:16 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای
کرمان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:36 ب.ظ
پروژه ارزیابی روسازی اتوبان پاسداران تبریز
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ارزیابی روسازی اتوبان
ارزیابی روسازی اتوبان... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:05 ب.ظ
انجام عملیات ازمایشگاه مستقر در کارگاه اجرای ترمیم بند خاکی
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:44 ب.ظ
ریشه کنی ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:31 ب.ظ
ازمایشگاه ذیصلاح جهت کنترل مصالح شامل
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/06
09:27 ق.ظ
مشاور ژئوتکنیک و ازمایشگاه پروژه زندان جدید
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:39 ب.ظ
مشاور ژئوتکنیک و ازمایشگاه زندان جدید
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته