1398/05/30
18:47 ب.ظ
حفر چاه به عمق 100 متر قطر حفاری 17/5 اینچ - قطر لوله جدار 12 اینچ روش حفاری
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
حفر چاه آب اشامیدنی چاه رضا رحمت
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
15:15 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:51 ب.ظ
پشته زنی و کف شکنی چاه اب شرب پروژه های
فارس 1398/5/27 مهلت دار
18:50 ب.ظ
18:44 ب.ظ
اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق در روستای
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
کف شکنی ولایروبی چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق در سایت پرورش اهوی
کردستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات حفاری چاه اب شرب اغاجاری
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:00 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق بانی عزیز
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:22 ب.ظ
حفر چاه عمیق به طول 130 متر با جدار قطر 14 از نوع کالوپ در
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
کف شکنی چاه مجتمع
کف شکنی چاه مجتمع... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
حفر چاه آب
حفر چاه آب... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:33 ب.ظ
حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه اب شرب روستای ده رئیس
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
حفاری هزار متر چاه پیزومتری به روش ضربه ای در مناطق محدوده های
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
حفاری هزار متر چاه پیزومتری به روش ضربه ای در مناطق محدوده های
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری حوزه عمل
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
12:26 ب.ظ
حفر کانال به طول2 کیلومتر  و عرض90 سانت و عمق80 سانتی متر
کردستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
حفاری چاه اب شرب اغاجاری  90 متری  با لوله جدار 14 اینچ upvc
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:15 ب.ظ
18:41 ب.ظ
حفاری ضربه ای چاه
حفاری ضربه ای چاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
چاه اب عمیق طبق اطلاعات فنی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عملیات اجرایی تهیه و تجهیز و بهره برداری از چاه اب زراعی سراج
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:00 ب.ظ
اجرای عملیات کف شکنی
اجرای عملیات کف شکنی... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
اجرای کف شکنی چاه اب شرب روستای
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
اجرای حفاری در سایت تصفیه خانه مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
حفر چاه اب
حفر چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
عملیات پشه زنی و کف شکنی چاه اب شرب پروژه نور اباد - شهرک امام
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
18:13 ب.ظ
حفاری لوله گذاری ازمایش پمپاژ چاه رزرو اب شرب مجتمع
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
حفر چاه اشامیدنی
حفر چاه اشامیدنی... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
حفر چاه فاضلاب قطر 3 متر و ملات سیمان سرچاه
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:04 ب.ظ
احداث چاه اب
احداث چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
حفر چاه فاضلاب
حفر چاه فاضلاب... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
عملیات حفاری چاه اب شماره 2 ایستگاه راه اهن کرج
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:05 ب.ظ
حفاری چاه شهرک صنعتی اوره نطنز
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
اجرای کف شکنی چاه اب شرب روستای
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:43 ب.ظ
حفر چاه فاضلاب 20 متر عمق  و 3 متر قطر
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:14 ب.ظ
حفاری چاه عمیق ایستگاه
حفاری چاه عمیق ایستگاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
حفر چاه اب اشامیدنی مجتمع دوچاهی بصورت حفاری دستی
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
جابجایی چاه عمیق ایستگاه
جابجایی چاه عمیق ایستگاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
حفاری ماشینی چاه اب در ناحیه
چهارمحال بختياري 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:20 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه در روستای
حفر 1 حلقه چاه در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:16 ب.ظ
حفاری تهیه و نصب کیسینگ و تجهیز یک حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای
زنجان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
حفر چاه سلیمانیه کرمانشاه
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:18 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستا
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
حفاری 1000 متر چاه پیزومتری به روش ضربه ای در
اصفهان 1398/5/12 تاریخ گذشته