1398/09/14
19:11 ب.ظ
تعمیرات 1 حلقه چاه اب زندان
قم 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
عملیات کف شکنی 1 حلقه چاه با دستگاه ضربه ای و پیکور روستا کوتک پایین
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:28 ب.ظ
حفر 12 حلقه چاه ارت با عمق 8 الی 12 متر
يزد 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستگاهی واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستگاهی در روستاهای شهرک ریگ ملک شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:16 ب.ظ
حفر چاه اب اشامیدنی قنات توت با دستگاه ضربه ای
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب منطقه
حفاری چاه اب شرب منطقه... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/9/12 مهلت دار
14:40 ب.ظ
حفر چاه به عمق حدود ده متر در
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
احداث چاه جذبی و سپتیک برای فاضلاب ایستگاه ها
مازندران 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:18 ب.ظ
حفاری های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی استان
البرز 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
حفاری لوله گذاری و پمپاژ چاه با دستگاه روتاری
يزد 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:25 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستا سر
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
حفر چاه ابرفتی مجتمع
حفر چاه ابرفتی مجتمع... ژئوتکنیک و حفاری
ايلام 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
حفاری چاه اب
حفاری چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
عملیات حفاری و لوله گذاری به روش دورانی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:51 ب.ظ
حفاری چاه دهانه گشاد به عمق35 متر و30 متر گالری
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
حفر دو دهنه چاه مالداری
حفر دو دهنه چاه مالداری... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
عملیات پمپاژ یک حلقه چاه اهکی به عمق385 متر
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:40 ب.ظ
حفر چاه محله عشایری دره
حفر چاه محله عشایری دره... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/9/7 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
لایروبی یا فرچه زنی و افزایش عمق چاه به متراژ 30متر
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
احیا چاه و رسوب زدایی
احیا چاه و رسوب زدایی... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
13:40 ب.ظ
عملیات تجهیز و اجرای چاه در ناحیه صنعتی
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه فاضلاب متراژ 120 و 180 متر
البرز 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
حفر و پشته بری چاه اب اشامیدنی مجتمع طلاهونه
کرمان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
کف شکنی و بازسازی اتاقک چاه
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
احداث 8 حلقه چاه ارت
احداث 8 حلقه چاه ارت... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:59 ب.ظ
طرح عملیات احیای ترکیبی چاه
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
16:48 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
حفاری ضربه ای یک حلقه چاه اب
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
حفر چاه پیزومتر
حفر چاه پیزومتر... ژئوتکنیک و حفاری
چهارمحال بختياري 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
مکانیابی چاه با استفاده از روش ژئوالکتریک در شهرک صنعتی
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:39 ب.ظ
حفر 2 دهنه چاه مالداری در مرتع حاجی اباد
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب در دشت برج اکرم شهر
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
حفر چاه به عمق 280 متر به روش روتاری
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
حفاریهای مشاهده ای در محدوده های
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
اجرای چاه جذبی با مصالح و ابزار  کار مورد نیاز
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب
حفر یک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
عملیات حفر چاه دستی پروژه
عملیات حفر چاه دستی پروژه... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
اجرای حفر چاه دستی پروژه دارلمیزان شهر
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:39 ب.ظ
حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری شهرهای
ايلام 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
لایروبی و بهسازی چاه مکانیکی و دستی روستاهای شهر
همدان 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
حفر چاه به عمیق 280 متر به روش روتاری
کرمان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستری چاه اب روستای
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
حفر چاه ابرفتی مجتمع
حفر چاه ابرفتی مجتمع... ژئوتکنیک و حفاری
ايلام 1398/9/3 تاریخ گذشته