1398/01/31
18:57 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
عملیات پشته زنیی و کف شکنی چاههای اب شرب
فارس 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
20:00 ب.ظ
حفاری یک حلقه چاه اب به روش دستی
خراسان شمالي 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
حفر چاه فاضلاب اداره مرکزی
يزد 1398/1/29 مهلت دار
13:40 ب.ظ
راه اندازی و تجهیز چاه اب رسانی سیار در مناطق عشایری
کرمان 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
کفشکنی چاه دستی تیغ سیا بصورت عمیق و پشته بری از عمق12 متری به متراژ30 متر
کرمان 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
کف شکنی چاه گوارشک
کف شکنی چاه گوارشک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
15:35 ب.ظ
حفرچاه همراه فقط اجرت کول گذاری
مركزي 1398/1/28 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات پشه زنی و کفش شکنی چاه اب شرب پروژه
فارس 1398/1/28 مهلت دار
09:14 ق.ظ
حفاری ضربه ای چاه شهرک صنعتی
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:44 ب.ظ
عملیات پروژه تجهیز چاه خط و تجهیزات برقی و مکانیکی چاه شماره
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
تجهیز یک حلقه چاه
تجهیز یک حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
حفر چاه و کول گذاری کامل
حفر چاه و کول گذاری کامل... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:24 ب.ظ
حفر چاه مشاهده ای و نصب لوله جدار
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب
حفر یک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه
حفر یک حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی روستای
حفر 1 حلقه چاه دستی روستای... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
حفاری و لوله گذاری در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
حفاری ضربه ای چاه رزرو
حفاری ضربه ای چاه رزرو... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
حفر چاه کشاورزی روستای
حفر چاه کشاورزی روستای... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
حفرچاه کشاورزی روستای
حفرچاه کشاورزی روستای... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
حفر چاه اب اشامیدنی فریدون با دستگاه حفاری
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:11 ب.ظ
حفر چاه و کول گذاری کامل
حفر چاه و کول گذاری کامل... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
حفاری 1 حلقه چاه دستی 70 متری  + 50 متر کوره جانبی و کول کذاری روستای
مركزي 1398/1/25 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
حفاری و لوله گذاری در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
عملیات احداث چاه اب نیروگاه
اصفهان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:36 ب.ظ
حفر چاه 30 متری و 154 متر عمق و 15 متر کوره
همدان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:42 ب.ظ
حفر چاه 30 متر 15 متر عمق  و 15 متر کوره
همدان 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -
سمنان 1398/1/22 مهلت دار
14:32 ب.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
حفر چاه روستای
حفر چاه روستای... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
حفر چاه روستای
حفر چاه روستای... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
تجهیز چاه کشاورزی
تجهیز چاه کشاورزی... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
حفر چاه شیر کلا 90 متر عمق
حفر چاه شیر کلا 90 متر عمق... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
کف شکنی چاه اب روستای
کف شکنی چاه اب روستای... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی
حفر یک حلقه چاه دستی... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه دستگاهی
حفر یک حلقه چاه دستگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه در سوران به روش حفاری دستی
سيستان و بلوچستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:52 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی و پشته زنی در مجتمع
کرمان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
لایروبی و کف شکنی 4 حلقه چاه
سيستان و بلوچستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
حفر و لوله گذاری و ازمایش پمپاژ یک حلقه چاه اب شرب
خراسان رضوي 1398/1/21 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
حفاری ضربه ای چاه
حفاری ضربه ای چاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
10:21 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب
حفر یک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته