1397/08/29
09:52 ق.ظ
حفاری چاه علی اباد علیا زرند با دستگاه روتاری و با نصب
کرمان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
13:55 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه به صورت دستی در ساختمان نقلیه شهرداری
همدان 1397/8/28 مهلت دار
13:44 ب.ظ
حفاری و پمپاژ چاه اکتشافی
حفاری و پمپاژ چاه اکتشافی... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
حفاری چاه های پیزومتری و
حفاری چاه های پیزومتری و... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
12:06 ب.ظ
حفر دو حلقه چاه نیمه عمیق
حفر دو حلقه چاه نیمه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان غربي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:25 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/8/27 مهلت دار
14:25 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب
خراسان رضوي 1397/8/27 مهلت دار
14:14 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای چشمه
خراسان رضوي 1397/8/27 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اجرای حفر چاه عمیق در پست 63 کیلو
کرمانشاه 1397/8/27 مهلت دار
13:07 ب.ظ
تاسیسات ایستگاه تحقیقات
تاسیسات ایستگاه تحقیقات... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
حفر چاه اب صنعتی رودبار جنوب 60 متر
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات حفر چاهک اب شرب روستای
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش روتاری در مجتمع ابرسانی
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد در شهر اهل
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
حفاری و لوله گذاری چاه اب شرب
خراسان شمالي 1397/8/27 مهلت دار
08:09 ق.ظ
تجهیز و تعمیر چاه اب به عمق 90 متر و انبار بذر نهالستان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:42 ب.ظ
حفر چاه به عمق 110 متر به روش روتاری
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
13:41 ب.ظ
حفر کانال خاک برداری روی لوله جهت انجام تعمیرات وتوسعه
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
حفر و پرکدن کانال جهت تعمیرات تعویض و توسعه شبکه های ابرسانی
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
حفر و پرکردن جهت تعمیرات وتوسعه شبکه با تراکتور بیل دار
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
13:40 ب.ظ
حفر و پرکردن کانال جهت تعمیرات تعویض و توسعه شبکه
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
عملیات حفرچاه زراعی
عملیات حفرچاه زراعی... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
حفاری و لوله گذاری چاه اب شرب
خراسان شمالي 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
13:48 ب.ظ
عملیات حفاری لوله گذاری و پمپاژ چاه شهرک صنعتی
زنجان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
13:14 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی با کمپرسور در زمین سخت شهر
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
کف شکن و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
حفر چاه دستی دهانه گشاد روستای تاریک ماه 300
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:29 ق.ظ
حفر دو حلقه چاه زهکش اداره استاندارد
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:34 ب.ظ
حفر یک فقره چاه اب به متراژ 60 متر
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
حفر چاه اب صنعتی رودبار جنوب 60 متر
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
حفر چاه دستگاهی با لوله جدار 12
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
حفاری یک حلقه چاه دستی حدود 55 متر میله
مركزي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
طرح حفاری دستی چاه اب شرب روستای کوه سفید
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:41 ب.ظ
حفر چاه دستگاهی با لوله جدار 12
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات حفاری ونصب انشعابات فاضلاب
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
حفر چاه به متراژ 145 متر شامل 10 متر میله 135 متر انباری
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
عملیات حفاری و نصب انشعابات اب شهر
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:15 ب.ظ
حفاری و لوله گذاری چاه اب شرب
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
عملیات حفاری و نصب و استانداردسازی انشعاب اب
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
عملیت حفاری و نصب انشعابات فاضلاب شهر
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
عملیتت حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد اب اشامیدنی
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته