1398/05/31
13:50 ب.ظ
تک کت اجرای ماسه اسفالت و اجرای سیل در راههای سطح استان
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تک کت و اجرای ماسه اسفالت و چیپ سیل در راههای استان
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
12:15 ب.ظ
نصب رفلکتور و ساتوانه مخروطی
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:13 ب.ظ
تکمیل محوطه سازی معابر شهرک صنعتی
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
12:12 ب.ظ
تکمیل قوس ورپشت محور
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
11:47 ق.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی و اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/31 مهلت دار
11:47 ق.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی و اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/31 مهلت دار
11:46 ق.ظ
رفع ابشکستگی پل
رفع ابشکستگی پل... راه و ترابری
مازندران 1398/5/31 مهلت دار
10:50 ق.ظ
پروژه لکه گیری اسفالت سطح منطقه شه
کردستان 1398/5/31 مهلت دار
10:48 ق.ظ
پیاده روسازی سطح شهر
زنجان 1398/5/31 مهلت دار
10:05 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح و اجرای میدان سیمرغ
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
احداث ایلراه عشایری ریزک شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
08:54 ق.ظ
زیرسازی ایلراه عشایری ریزک به سره زرد
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:03 ب.ظ
پروژه تکمیل میادین شهدا و معلم
همدان 1398/5/30 مهلت دار
19:02 ب.ظ
بهسازی مسیرهای فیبر نوری استان
خراسان جنوبي 1398/5/30 مهلت دار
18:45 ب.ظ
احداث دیوار سنگس با گابیون در محدوده پل
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
18:28 ب.ظ
انجام 5 پروژه زیرسازی
اصفهان 1398/5/30 مهلت دار
18:27 ب.ظ
بازسازی بهینه سازی جاده اختصاصی ایستگاههای
ايلام 1398/5/30 مهلت دار
15:15 ب.ظ
درخواست نگهداری محورهای مواصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
15:11 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تعمیر تابلوهای اطلاعاتی ریلی و نصب شیرگ 7 ساله
مركزي 1398/5/30 مهلت دار
14:38 ب.ظ
12:14 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی محور
خراسان شمالي 1398/5/30 مهلت دار
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده ایمن سازی با تابلو و علائم
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده نقاط حادثه خیر حوزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
12:05 ب.ظ
اصلاحات زودبازده ایمن سازی با شیار لرزاننده نقاط حادثه خیز
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
11:30 ق.ظ
روکش اسفالت بدون مصالح
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
10:37 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای جمال احمد
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
10:35 ق.ظ
اسفالت معابر فرهنگیان فاز دو
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
10:34 ق.ظ
عملیات ایمن سازی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
10:28 ق.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
09:30 ق.ظ
بهسازی بخشی از جاده گشتی فرودگاه زنجان
زنجان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:43 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
19:41 ب.ظ
احداث دسترسی به قلعه شمس
قزوين 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
مرمت موزاییک فرش نوار حفاری بولوار
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
مناسب سازی معابر در سطح منطقه یک شهرداری
گيلان 1398/5/28 مهلت دار
19:14 ب.ظ
تراشیدن اسفالت در شهرک صنعتی سمنان
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
19:13 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ابنیه فنی و راههای
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
19:08 ب.ظ
طراحی زیباسازی میدان و محور جداره های تقاطع غیر همسطح شرقی شهر
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
19:07 ب.ظ
ترمیم و مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات لوله گذاری شبکه توزیع اب
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
اصلاح بازنگری نقشه های سنواتی 52000 هکتار و کاداستر حوزه ابخیز
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
اجرای جوی
اجرای جوی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:17 ب.ظ
عملیات خاکی شهرک صنعتی ایزدخواست
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بازگشایی محور جفتگان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
احداث و تکمیل باند دوم
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
12:33 ب.ظ
مقاوم سازی و ساخت دو دستگاه دستک پل و انجام کارهای
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلو ترافیک نمای بر خط
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
10:29 ق.ظ
رنگ امیزی  خطوط عابر پیاده
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته