1398/01/25
09:57 ق.ظ
طراحی معماری شهرسازی تاسیسات اب و فاضلاب راهسازی 130 هکتار
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
10:30 ق.ظ
انجام خدمات مطالعات مرحله توجیه نهایی و مطالعات تفضیلی و
مازندران 1398/1/22 مهلت دار
10:23 ق.ظ
نظارت در پروژه های طرح هادی روستاهای بخش های استان
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:45 ب.ظ
نظارت در پروژه های طرح هادی روستاهای بخشهای استان
قم 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:10 ق.ظ
1397/12/27
19:14 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی شبکه راه ها تاسیسات جانبی  و ابنیه فنی
البرز 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
14:42 ب.ظ
خدمات نظارت مشاوره فاز 3 در اجرای پروژه ای طرح هادی  روستایی استان
کرمانشاه 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
13:27 ب.ظ
مطالعات بهسازی راه های
اردبيل 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
09:51 ق.ظ
اراضی فازتوسعه بابت مطالعه و طراحی 300 هکتاری پایتخت
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
17:51 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی شبکه راه ها تاسیسات جانبی و ابنیه
البرز 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:10 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر رودبار
کرمان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
12:13 ب.ظ
ارائه خدمات لازم به منظور بروزرسانی اطلاعات شناسنامه
خراسان جنوبي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:44 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی پروژه های خط کشی و تجهیزات ایمنی راههای استان
خراسان رضوي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:54 ق.ظ
اراضی 300 هکتاری فاز توسعه در شهرک صنعتی پایتخت
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
17:44 ب.ظ
مطالعات تقاطع غیر همسطح ورودی جدید
اردبيل 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
14:51 ب.ظ
خدمات نظارت مشاور( فاز سه بر اجرای پروژه ههای طرح هادی روستایی
کرمانشاه 1397/12/9 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
بررسی جغرافیایی سوانح جاده ای و تلفات انسانی در استان
آذربايجان غربي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:35 ب.ظ
13:48 ب.ظ
مطالعه و طراحی 2 دهنه آبینه
کرمان 1397/12/7 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مطالعه مسیر به طول 3 کیلومتر در منطقه
کرمان 1397/12/7 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مطالعه و طراحی 1 دهنه ابنیه فنی در منطقه
کرمان 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
مطالعات نوع ج محور
مطالعات نوع ج محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
مطالعات محور
مطالعات محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
مطالعات نوع ج محور
مطالعات نوع ج محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
19:14 ب.ظ
طراحی پروژه های طرح هادی شهرستان های
بوشهر 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
18:59 ب.ظ
مطالعه ونظارت و اجرای بهسازی و تعریض محور
بوشهر 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/02
13:27 ب.ظ
نظارت بر پروژه روکش
آذربايجان غربي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/27
17:52 ب.ظ
انجام مطالعات بهسازی
بوشهر 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:30 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی راهها
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:03 ق.ظ
مطالعات تعمیر پل الیدر 1 واقع در محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:00 ب.ظ
خردی خدمات مشاور جهت  نظارت کارگاهی بهسازی و
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:01 ب.ظ
طراحی معماری شهرسازی تاسیسات اب وفاضلاب
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:12 ب.ظ
مشاوره و نظارت بر طرح های کاداستر اراضی و قانون رفع
سمنان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:44 ب.ظ
مشاور و نظارت بر طرح های کاداستر اراضی و قانون رفع تداخلات
سمنان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:31 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی راهها
سيستان و بلوچستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:56 ق.ظ
مشاوره جهت تهیه بانک جامع اطلاعات پل ها
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:09 ب.ظ
خرید خدمات مشاور خط کشی و تجهیزات  ایمنی
خراسان رضوي 1397/11/2 تاریخ گذشته
22:00 ب.ظ
طراحی معماری شهرسازی تاسیسات اب و فاضلاب
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
16:13 ب.ظ
برداشت شاخصهای عملکرد ایمنی راهها
گيلان 1397/11/2 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
طرح کاهش سوانح جاده ای وسیله نقلیه - احشام شتر
خراسان جنوبي 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
1397/10/29
15:12 ب.ظ
بازدید و بررسی و ارائه راهکار جهت تثبیت خاک در خطوط 230 و 132
گيلان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه های
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
ترمیم نقشه  ورودی بنادر شهید بهشتی و کلانتری
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:03 ب.ظ
مطالعه اصلاح گسیختگی دیوار
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:49 ب.ظ
مطالعه ونظارت و اجرای بهسازی و تعریض
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:09 ب.ظ
نظارت عملیات تکمیلی اتصال
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
نظارت بر احداث محور
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته