1398/09/24
15:39 ب.ظ
1398/09/23
12:26 ب.ظ
طراحی تاسیسات و فاضلاب راهسازی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
1398/09/20
14:15 ب.ظ
نظارت بر اجرای عملیات اماده سازی
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
14:05 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه اماده سازی
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
10:55 ق.ظ
خرید خدمات مشاور جهت انجام عملیات نقشه برداری
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:00 ب.ظ
مهندسین مشاور جهت طرح پروژه کاهش تصادفات
مركزي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:34 ب.ظ
مطالعات شناسایی نقاط پر
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
16:06 ب.ظ
انتخاب مهندس مشاور جهت طرح ویژه کاهش تصادفات
مركزي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:15 ب.ظ
خدمات مشاوره ای نظارت کارگاهی پروژه راهسازی
کرمان 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
استفاده از خدمات شرکت مهندسی مشاور در ثبت اطلاعات تصادفات
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
نظارت کارگاهی برقرارداد بهسازی و روکش اسفالت
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:59 ب.ظ
طرح های ویژه کاهش تصادفات
ايلام 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
ثبت نقشه های اماکن ورزشی سطح استان
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:28 ب.ظ
تهیه نقشه
تهیه نقشه... راه و ترابری
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:40 ب.ظ
استفاده از خدمات شرکت مهندسین مشاور در ثبت اطلاعات تصادفات
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:01 ب.ظ
پروژه مطالعات طرح تقویت و احداث کنارگذر پل موند ساحلی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:58 ب.ظ
استفاده از خدمات شرکت مهندسین مشاور
بوشهر 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
1398/08/25
14:30 ب.ظ
خدمات نظارت مشاور رشته راهسازی با شهرسازی و معماری بر اجرای طرح هادی
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خدمات نظارت مشاور ذیصلاح رشته راهسازی یا شهرسازی و معماری
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
استفاده از خدمات شرکت مهندسین مشاور در ثبت اطلاعات تصادفات
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:58 ق.ظ
مطالعه طرح بهبود عبور مرور و تردد شهری شهر
همدان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:58 ق.ظ
1398/08/18
14:36 ب.ظ
طرح مکانیایی جایگاه پسماند زباله شهری
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:50 ق.ظ
1398/08/14
11:47 ق.ظ
ثبت و به روز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی در سامانه web 8 gis مربوطه
البرز 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:54 ب.ظ
نقشه کشی خیابان به متراژ 5000متر
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:45 ب.ظ
19:43 ب.ظ
طرح پژوهشی پیش بینی محتوای الکترونی کلی TEC با استفاده
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:51 ب.ظ
18:49 ب.ظ
انجام خدمات مطالعات پدافند غیرعامل کنارگذر سراسری
مازندران 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
مطالعات و تهیه طرح هندسی بهسازی نقاط و مقاطع محورهای استان
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:59 ب.ظ
نظارت کارگاهی برقرارداد بهسازی و روکش
خراسان رضوي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:21 ب.ظ
1398/08/02
14:17 ب.ظ
فراخوان طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه جامع کاهش
همدان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/29
10:38 ق.ظ
1398/07/21
19:47 ب.ظ
نظارت بر پروژه اماده سازی 7 هکتاری
کرمان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:07 ب.ظ
خدمات مشاوره در خصوص مطالعات توجیه اولیه طرح های احداث راه اهن
البرز 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/08
12:44 ب.ظ
خدمات نظارت عالی و کارگاهی پروژه های خدمات روبنایی
کرمان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
18:46 ب.ظ
1398/07/06
20:06 ب.ظ
طراحی و معماری شهرسازی تاسیسات و فاضلاب 130 هکتاری
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
مطالعات تقاطع غیر همسطح پل
فارس 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:47 ق.ظ
مطالعه و طرح تقویت پل کلل و تقاطع غیر همسطح
بوشهر 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
11:48 ق.ظ
مطالعات ترافیک منطقه ای در
البرز 1398/7/2 تاریخ گذشته