1398/05/28
18:17 ب.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه محور
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/23
13:38 ب.ظ
مطالعه و طراحی ابنیه فنی
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
انجام خدمات  نظارت کارگاهی و عالیه
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:13 ب.ظ
انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه
سمنان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری هیدرولوژی ابروهای زیر 10 متر نوساز
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:40 ب.ظ
مطالعه و طراحی و ایمن سازی راه های شهرک صنعتی ...
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:20 ب.ظ
نظارت پروژه بهسازی راه
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
مطالعات اماده سازی  مراحل اول و دوم اراضی و 29 هکتاری
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:00 ب.ظ
خدمات طراحی معابر قسمتی از ساین مسکن مهر
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/07
1398/05/01
18:30 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت مطالعه تونل های استان
ايلام 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خدمات نقشه برداری و مطالعات پروژه
بوشهر 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:59 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات تونل های موجود استان
ايلام 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
مطالعات مقدماتی محور شاهگلن مزرعه بارون شهرستان
آذربايجان غربي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:33 ق.ظ
طراحی راه دسترسی و تهیه براورد و اسناد مجتمع های خدماتی و رفاهی
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:26 ب.ظ
مهندس مشاور جهت کنترل صورتجلسات و کارکردهای قطعی حوزه معاونت مهندسی و ساخت
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:45 ب.ظ
مطالعه بهسازی نوع 1 محور های شریانی استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:49 ب.ظ
انجام نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های راهسازی
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
انجام نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:25 ب.ظ
1398/04/15
12:20 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی راههای روستایی
خراسان جنوبي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:49 ب.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه محور نقده-پیرانشهر
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:43 ب.ظ
مطالعه و ایمن سازی و نگهداری راههای اسیب دیده از سیل
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/29 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
نظارت بر احداث 1 دهنه ابنیه فنی در منطقه
کرمان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:12 ب.ظ
مطالعات تقاطع غیرهمسطح و راه دسترسی
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
مطالعه تفصیلی ایل راه عشایر بردسیر
کرمان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
15:08 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه پل خور گردشگری بندر
بوشهر 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
07:33 ق.ظ
مطالعات تقاطع  غیر همسطح و اره دسترسی سد
اردبيل 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:20 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه
کرمان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:29 ب.ظ
خدمات مشاوره خدمات مطالعات تکمیلی برداشت مسیر ایلراه های
آذربايجان غربي 1398/3/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره و مطالعات مراحل اول و دوم اماده سازی
البرز 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:11 ق.ظ
نظارت بر اجرای خط کشی سر راههای حوزه استحفاظی استان
خراسان شمالي 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:45 ق.ظ
مطالعه و طراحی پل ماشین رو روز رودخان
چهارمحال بختياري 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
11:37 ق.ظ
مطالعات کمربندی شهرستان
آذربايجان غربي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
07:43 ق.ظ
تهیه طرح تجدید نظر شهر رازقان 80 هکتار و جمعیت 900 نفر
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:45 ب.ظ
طراحی مطالعات ارتباطی فاز یک
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:15 ق.ظ
مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی راه
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
مطالعات مقدماتی تقاطع های غیر همسطح و همسطح برای
آذربايجان غربي 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:55 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت نظارت بر پروژه های ایمنی راهها علائم افقی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:33 ب.ظ
مطالعه ارتقاء فرهنگ ترافیک
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
09:49 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت حذف نقاط حادثه خیز و تعمیرات اساسی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:01 ق.ظ
نظارت بر روکش اسفالت
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
1398/02/25
19:04 ب.ظ
مطالعه و طراحی نقشه های اجرایی خیابان و کانال زیر کشتار گاه
اردبيل 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
مطالعات مقدماتی تقاطع های غیر همسطح و همسطح میدان
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:35 ب.ظ
مشاوره خدمات مطالعات تکمیلی برداشت مسیر ایلراه های عشایری
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته