1397/08/29
09:56 ق.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/25
13:56 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:30 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی به
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی به معادن
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:17 ق.ظ
مطالعات راههای روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:58 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:35 ب.ظ
اصلاح و رقومی سازی و تدفیق و تبدیل اسناد
خراسان رضوي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:09 ب.ظ
مطالعات محورهای روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
مطالعات محور های روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
مطالعات محورهای روستایی شهرستانهای
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
مطالعات محورهای روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:10 ق.ظ
نظارت بر نقشه برداری روستاهای گروه
آذربايجان شرقي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:33 ب.ظ
مطالعه و احداث محور
کرمان 1397/7/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
نظارت بر نقشه برداری روستاهای گروه یک
آذربايجان شرقي 1397/7/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
نظارت بر نقشه برداری روستاهای
آذربايجان شرقي 1397/7/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
نظارت بر نقشه برداری روستاهای گروه 4
آذربايجان شرقي 1397/7/24 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
نظارت بر نقشه برداری
آذربايجان شرقي 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
مطالعه مرحله اول و دوم پل مزرعه
آذربايجان غربي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:36 ب.ظ
مطالعه و طراحی پل
مطالعه و طراحی پل... راه و ترابری
ايلام 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/13
22:17 ب.ظ
عملیات بررسی اثرات ترافیکی
تهران 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
20:23 ب.ظ
مطالعات راههای روستایی شهرستانهای
کرمان 1397/7/9 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
مطالعات راههای روستایی شهرستان های
کرمان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:33 ب.ظ
مطالعه و تهیه طرح هندسی و بهسازی نقاط و مقاطع محورهای استان
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:51 ب.ظ
مطالعه مسیر به طول 10km در بخش
کرمان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:17 ب.ظ
1397/07/02
15:51 ب.ظ
مطالعات تکمیلی شناسایی و برداشت مسیر ایلراه های
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:10 ب.ظ
انجام مطالعات و تفکیک سایت 60 هکتار از اراضی شهر جدید
هرمزگان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:33 ب.ظ
انجام مطالعات طراحی
هرمزگان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:18 ق.ظ
بررسی میزان تاثیر عملیاتی شدن راه اهن
آذربايجان شرقي 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:50 ب.ظ
طراحی و براورد راههای ورودی خروجی مجتمع خدماتی رفاهی
خراسان رضوي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
15:44 ب.ظ
انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن
آذربايجان غربي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:40 ب.ظ
بررسی میزان تاثیر عملیاتی شدن راه اهن
آذربايجان شرقي 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:06 ب.ظ
طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر جدید
البرز 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
09:28 ق.ظ
مطالعه احداث راههای روستایی
آذربايجان غربي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/20
12:52 ب.ظ
مطالعه احداث راههای روستایی شهرستانهای
آذربايجان غربي 1397/5/20 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
مطالعه و امکان سنجی پیست اسکی روی برف
اردبيل 1397/5/20 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
طراحی معماری زیباسازی تقاطع غیرهم سطح
اردبيل 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/06
13:53 ب.ظ
مطالعه توجیهی
مطالعه توجیهی... راه و ترابری
کرمان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:39 ب.ظ
انجام مطالعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بنادر و دریانوردی و
مازندران 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/30
20:25 ب.ظ
مطالعه توجیهی
مطالعه توجیهی... راه و ترابری
کرمان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/27
22:09 ب.ظ
1397/04/23
14:24 ب.ظ
مطالعه و نظارت پروژه های ابنیه فنی حوزه
بوشهر 1397/4/23 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
مطالعات و خدمات نظارت کارگاهی
بوشهر 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/19
08:17 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت پروژه احداث راه دسترسی
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
14:37 ب.ظ
مطالعه و خدمات نظارت کارگاهی میدان بسیج تا میدان امام علی
بوشهر 1397/4/17 تاریخ گذشته