1397/10/30
1397/10/29
15:12 ب.ظ
بازدید و بررسی و ارائه راهکار جهت تثبیت خاک در خطوط 230 و 132
گيلان 1397/10/29 مهلت دار
14:12 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه های
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
ترمیم نقشه ورودی بنادر شهید بهشتی و کلانتری
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:03 ب.ظ
مطالعه اصلاح گسیختگی دیوار
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:49 ب.ظ
مطالعه ونظارت و اجرای بهسازی و تعریض
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:09 ب.ظ
نظارت عملیات تکمیلی اتصال
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
نظارت بر احداث محور
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
نظارت عملیات تکمیلی محور فرعی
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:07 ب.ظ
انجام مطالعات تقاع ها و نقاطع حادثه خیز و طرح های
خراسان جنوبي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:52 ب.ظ
خرید خدمات مشاور خط کشی و تجهیزات ایمنی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بررسی طرح تثبیت و تحکیم بستر و لایه های خاکریز و اسفالت
خراسان جنوبي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
14:23 ب.ظ
تدوین ضوابط ایمن سازی مدارس موجود در حاشیه راه
مازندران 1397/10/15 مهلت دار
1397/10/13
14:37 ب.ظ
نظارت عالیه پروژه عملیات تکمیلی تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی
سمنان 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:25 ق.ظ
تکمیل مطالعات فاز 2 محور
سمنان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:55 ب.ظ
خرید خدمات مشاور خط کشی و تجهیزات ایمنی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:38 ب.ظ
درخواست مشاور ترافیکی جهت طرح نقشه ترمینال
مركزي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:45 ب.ظ
مطالعات اصلاح رمپ و لوپ های تقاطع غیر همسطح
سمنان 1397/10/6 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تکمیل مطالعات فاز 2محور
سمنان 1397/10/6 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
مطالعات کنارگذر
مطالعات کنارگذر... راه و ترابری
سمنان 1397/10/6 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
خرید خدمات مشاور جهت طراحی و مطالعه میدان ورودی شهر
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
خرید خدمات مشاور جهت طراحی و مطالعه بخشی از گردنه
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خرید خدمات مشاور خط کشی و تجهیزات ایمنی
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:06 ب.ظ
برداشت شاخص های عملکرد ایمنی راهها
بوشهر 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:43 ب.ظ
کنترل کیفیت لایه های خاکریز سنگی در محور باند
خراسان جنوبي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
مطالعه و ممیزی راههای در سطح
يزد 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:50 ق.ظ
اماده سازی نقشه ها برای ورودی به سامان
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:31 ب.ظ
بازنگری فاز یک و مطالعه و طراحی فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه ها
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:41 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح هادی روستاهای استان
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:30 ق.ظ
مطالعات محورهای روستایی
آذربايجان غربي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:28 ب.ظ
تهیه توپوگرافی و پروفیل معابر سطح شهر 55 هکتار
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:09 ق.ظ
نظارت بهسازی محور
نظارت بهسازی محور... راه و ترابری
بوشهر 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
طراحی و براورد دیوارهای برگشتی بتن مسلح پل رودخانه ای
البرز 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:13 ب.ظ
نظارت مستمر کارگاهی در پروژه های اجرای طرح هادی روستاها
قم 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:56 ق.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:56 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:30 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی به
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی به معادن
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:17 ق.ظ
مطالعات راههای روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:58 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:35 ب.ظ
اصلاح و رقومی سازی و تدفیق و تبدیل اسناد
خراسان رضوي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:09 ب.ظ
مطالعات محورهای روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
مطالعات محور های روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته