1398/09/06
11:04 ق.ظ
نقشه های دریایی محدوده خلیج فارس
نقشه های دریایی محدوده خلیج فارس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:03 ب.ظ
عملیات پاکسازی حوضچه
عملیات پاکسازی حوضچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:30 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی دریا
بوشهر 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/15
15:03 ب.ظ
خارج سازی موتور لنج مغروقه نزدیکی نهر دریاچه
خارج سازی موتور لنج مغروقه نزدیکی نهر دریاچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:29 ب.ظ
درخواست قایق مونوری جهت انجام خدمات رسانی به شناور تا پایان داکینگ شناور
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:25 ق.ظ
انجام ارائه خدمات خودروئی عملیات دریایی ملوانی
گيلان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:16 ق.ظ
خدمات مقابله با الودگی نفتی بنا به درخواست اداره
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:41 ق.ظ
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:42 ق.ظ
سرمایه گذاری به منظور توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی
مازندران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:16 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی ای دریا
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:33 ق.ظ
نقشه های دریایی
نقشه های دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:53 ق.ظ
ساخت کنسول و تجمیع تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری لایروب ارس
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:26 ب.ظ
یک دستگاه قایق موتوری جهت جابجایی کارمندان گمرک
هرمزگان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:52 ب.ظ
نصب فشارپا برای قایق های تورینگ
نصب فشارپا برای قایق های تورینگ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:34 ب.ظ
خدمات جمع اوری زباله  از کشتیهای  مستقر
خدمات جمع اوری زباله از کشتیهای مستقر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/03/07
11:11 ق.ظ
یک دستگاه قایق بدون  سر نشین  کنترل از راه دور  با قابلیت
تهران 1397/3/7 تاریخ گذشته