1399/03/18
10:04 ق.ظ
تهیه و نصب الاچیق
تهیه و نصب الاچیق... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/18 مهلت دار
1399/03/17
20:31 ب.ظ
خرید ست بدنسازی و کودکان و چراغ روشنایی و ابخوری و کفپوش گرانولی
خرید ست بدنسازی و کودکان و چراغ روشنایی و ابخوری و کفپوش گرانولی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1399/3/17 مهلت دار
20:08 ب.ظ
دیوارپوش ایمنی
دیوارپوش ایمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1399/3/17 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
تاتامی 30 میل صد مترمربع تشک سنگ نوردی ایمنی 30 سانتی متر
تاتامی 30 میل صد مترمربع تشک سنگ نوردی ایمنی 30 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1399/3/17 مهلت دار
16:20 ب.ظ
تحویل 16 عدد سطل زباله
تحویل 16 عدد سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/17 مهلت دار
16:19 ب.ظ
الاکلنگ پارکی - صندلی تاب پارکی
الاکلنگ پارکی - صندلی تاب پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/17 مهلت دار
13:02 ب.ظ
خرید کوله پشتی
خرید کوله پشتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1399/3/17 مهلت دار
1399/03/13
20:18 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1399/3/13 مهلت دار
19:10 ب.ظ
چراغهای پارکی
چراغهای پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/13 مهلت دار
19:05 ب.ظ
ایجاد اتاق اکوستیک جهت انجام ادیومتری
ایجاد اتاق اکوستیک جهت انجام ادیومتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1399/3/13 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
الاکلنگ پارکی و محوری
الاکلنگ پارکی و محوری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/13 مهلت دار
17:41 ب.ظ
مجموعه بازی
مجموعه بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/13 مهلت دار
17:32 ب.ظ
تجهیزات ورزشی مدارس
تجهیزات ورزشی مدارس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و نصب و انجام کارهای تکمیلی زمین
تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و نصب و انجام کارهای تکمیلی زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
چمن مصنوعی ممیشلوی هوراند
چمن مصنوعی ممیشلوی هوراند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
چمن مصنوعی مو
چمن مصنوعی مو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی محله 22 بهمن شهر
خرید نصب چمن مصنوعی محله 22 بهمن شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1399/3/13 تاریخ گذشته
1399/03/12
20:31 ب.ظ
چراغ روشنایی خیابانی- چراغ الومینیومی - لامپ کم مصرف افتابی
چراغ روشنایی خیابانی- چراغ الومینیومی - لامپ کم مصرف افتابی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1399/3/12 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
خرید قصربادی و مجموعه ی پلی اتیلن و سطل زباله و نیمکت
خرید قصربادی و مجموعه ی پلی اتیلن و سطل زباله و نیمکت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/12 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
وسایل ورزشی
وسایل ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1399/3/12 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
میز چندمنظوره بدنسازی
میز چندمنظوره بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1399/3/12 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
مخزن گالوانیزه 500 لیتری
مخزن گالوانیزه 500 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1399/3/12 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
مجموعه بازی
مجموعه بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
20:33 ب.ظ
ست مجموعه بازی کودکان وست ورزشی بزرگسالان
ست مجموعه بازی کودکان وست ورزشی بزرگسالان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1399/3/11 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
کفپوش کمپارس فوم دار 6 میل طرح المپیک 2
کفپوش کمپارس فوم دار 6 میل طرح المپیک 2... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/11 تاریخ گذشته
16:56 ب.ظ
خرید 12 عدد پایه چراغ پارکی
خرید 12 عدد پایه چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1399/3/11 مهلت دار
15:11 ب.ظ
قاب گلزار شهدا
قاب گلزار شهدا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1399/3/11 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
ادمک بوکس سیلیکون
ادمک بوکس سیلیکون... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1399/3/11 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
صندلی پارکی فلزی
صندلی پارکی فلزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/11 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با گواهی استاندارد و کرایه حمل
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با گواهی استاندارد و کرایه حمل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
22:25 ب.ظ
مخزن بزرگ گالوانیزه 770 لیتری بزرگ محدب
مخزن بزرگ گالوانیزه 770 لیتری بزرگ محدب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/10 تاریخ گذشته
22:15 ب.ظ
چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته ای منوفیلامنت برای مکریان شهرستان
چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته ای منوفیلامنت برای مکریان شهرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1399/3/10 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
سطل زباله پارکی
سطل زباله پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/10 تاریخ گذشته
17:47 ب.ظ
خرید پایه و سر چراغ پارکی
خرید پایه و سر چراغ پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1399/3/10 تاریخ گذشته
17:45 ب.ظ
توپ هندبال و فوتسال و والیبال و بسکتبال
توپ هندبال و فوتسال و والیبال و بسکتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1399/3/10 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نیمکت پارکی مدل ابشن n134 فلز با پایه چدن - سطل زباله پارکی مدل ابشن
نیمکت پارکی مدل ابشن n134 فلز با پایه چدن - سطل زباله پارکی مدل ابشن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1399/3/10 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
لوازم پارک و روشنایی
لوازم پارک و روشنایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
10:24 ق.ظ
توپ ورزشی
توپ ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1399/3/8 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید وسایل ورزشی
خرید وسایل ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1399/3/8 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
کفپوش رولی همراه با نصب انتی باکتریال تم لایه
کفپوش رولی همراه با نصب انتی باکتریال تم لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1399/3/8 تاریخ گذشته
00:18 ق.ظ
دستگاهای بدنسازی
دستگاهای بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1399/3/8 تاریخ گذشته
00:17 ق.ظ
وسایل ورزشی
وسایل ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
19:39 ب.ظ
چمن مصنوعی منو فلامنت طرح زبرا با تراکم 160 به همراه خط کشی
چمن مصنوعی منو فلامنت طرح زبرا با تراکم 160 به همراه خط کشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1399/3/7 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
سطل زباله مکانیزه 770 لیتری گالوانیزه
سطل زباله مکانیزه 770 لیتری گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/7 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
خرید و نصب کفپوش ورزشگاه
خرید و نصب کفپوش ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1399/3/7 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
الاچیق فلزی و باربیکی. و نیمکت و سطل زباله پارکی و ..
الاچیق فلزی و باربیکی. و نیمکت و سطل زباله پارکی و ..... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1399/3/7 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
سطل زباله پلی اتیلن چرخدار پدال دار
سطل زباله پلی اتیلن چرخدار پدال دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1399/3/7 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
گلدان
گلدان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1399/3/7 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری
خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1399/3/7 تاریخ گذشته