1398/01/31
13:47 ب.ظ
چمن مصنوعی مونو فیلامنت
چمن مصنوعی مونو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
دستمزد نصب گلدانی فلاور باکس بتنی جهت تثبیت ترانشه
دستمزد نصب گلدانی فلاور باکس بتنی جهت تثبیت ترانشه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:13 ب.ظ
تجهیزات ورزشی شامل توپ فوتبال  -هندبال -بسکتبال -و تلمبه باد
تجهیزات ورزشی شامل توپ فوتبال -هندبال -بسکتبال -و تلمبه باد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
30 مترمربع چمن مصنوعی پلاستیکی
30 مترمربع چمن مصنوعی پلاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید وسایل ورزشی - توپ فوتبال چرمی
خرید وسایل ورزشی - توپ فوتبال چرمی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
19:56 ب.ظ
انواع توپ ورزشی میز تنیس و راکت تنیس روی میز
انواع توپ ورزشی میز تنیس و راکت تنیس روی میز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:16 ب.ظ
خرید تجهیزات تفریحی و ورزشی
خرید تجهیزات تفریحی و ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
خرید 40 عدد سطل زباله 770 لیتری بدون درب با ورق گالوانیزه 1.8% با
خرید 40 عدد سطل زباله 770 لیتری بدون درب با ورق گالوانیزه 1.8% با... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/1/28 مهلت دار
15:32 ب.ظ
وسایل ورزشی شامل : توپ فوتسال رویه لاستیکی - توپ هندبال رویه لاستیکی
وسایل ورزشی شامل : توپ فوتسال رویه لاستیکی - توپ هندبال رویه لاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
خرید گرمکن شلوار ورزشی
خرید گرمکن شلوار ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
چمن مصنوعی پلی اتیلنی
چمن مصنوعی پلی اتیلنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
لوازم ورزشی شامل گرمکن و شلوار ورزشی
لوازم ورزشی شامل گرمکن و شلوار ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/28 مهلت دار
09:22 ق.ظ
ست گرمکن و شلوار وورزشی نخی درجه 1
ست گرمکن و شلوار وورزشی نخی درجه 1... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:25 ب.ظ
تجهیزات ورزشی شامل دستگاه پرس سینه- بالاسینه- کراس اور- هاند ماشین- جلو با ماشین
تجهیزات ورزشی شامل دستگاه پرس سینه- بالاسینه- کراس اور- هاند ماشین- جلو با ماشین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 مهلت دار
12:39 ب.ظ
چمن مصنوعی مونوقیلامنت کاربرد زمین فوتبال
چمن مصنوعی مونوقیلامنت کاربرد زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2 M مدل ED
خرید چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2 M مدل ED... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید انواع پوشاک شامل تی شرت- شلوار ورزشی- مانتو - کفش سالنی
خرید انواع پوشاک شامل تی شرت- شلوار ورزشی- مانتو - کفش سالنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
تهیه و بار اندازی قطعات بتنی پیش ساخته گلدانی جهت نصب در
تهیه و بار اندازی قطعات بتنی پیش ساخته گلدانی جهت نصب در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:40 ب.ظ
خرید 20 عدد سلطل زباله گالوانیزه 660 لیتری بدون درب با ورق 2 که 50 درصد
خرید 20 عدد سلطل زباله گالوانیزه 660 لیتری بدون درب با ورق 2 که 50 درصد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
سالن چند منظوره تهران محدوده میدان انقلاب
سالن چند منظوره تهران محدوده میدان انقلاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
لوازم ورزشی شامل راکت ورزشی- کیف رایانه کوله پستی- مانتو و شلوار- ساق بند
لوازم ورزشی شامل راکت ورزشی- کیف رایانه کوله پستی- مانتو و شلوار- ساق بند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری
مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
سطل زباله مخزن داری خیابانی - نیمکت پارکی- سطل زباله پارکی مخزن گرد اهنی
سطل زباله مخزن داری خیابانی - نیمکت پارکی- سطل زباله پارکی مخزن گرد اهنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کیسه بوکس بلند ارتفاع 1.20
کیسه بوکس بلند ارتفاع 1.20... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
صندلی چهار پایه داوری والیبال
صندلی چهار پایه داوری والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید حمل تخلیه و نصب صندلی تماشاچیان
خرید حمل تخلیه و نصب صندلی تماشاچیان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
لوازم ورزشی شامل توپ والبیال- توپ فوتسال- بسکتبال- هندبال
لوازم ورزشی شامل توپ والبیال- توپ فوتسال- بسکتبال- هندبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:54 ب.ظ
1500 مترمربع چمن مصنوعی
1500 مترمربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
سالن ورزشی والیبال و فوتسال
سالن ورزشی والیبال و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
انواع توپ فوتبال رویه چرم pu
انواع توپ فوتبال رویه چرم pu... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
تهیه و حمل وسایل ورزشی هیات کشتی
تهیه و حمل وسایل ورزشی هیات کشتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
دروازه هندبال لوله ای تاشو
دروازه هندبال لوله ای تاشو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خرید 40 دستگاه میز تنیس
خرید 40 دستگاه میز تنیس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:57 ب.ظ
خرید تجهیزات استخر
خرید تجهیزات استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
اقلام ورزشی ( توپ)
اقلام ورزشی ( توپ)... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
تشک کشتی و دارت ورزشی و دروازه فوتسال و ..7 ردیف
تشک کشتی و دارت ورزشی و دروازه فوتسال و ..7 ردیف... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
استفاده از تایم اختصاصی استخر جهت همکاران
استفاده از تایم اختصاصی استخر جهت همکاران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تی نخی و سطل زباله و جارو دستی
تی نخی و سطل زباله و جارو دستی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
21:14 ب.ظ
ست پایه و تور تنیس و توپ والیبال و تور والیبال و ... 10 ردیف
ست پایه و تور تنیس و توپ والیبال و تور والیبال و ... 10 ردیف... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
توپ فوتبال پلاستیکی سایز 6 - 150 عدد و توپ والیبال سایز6 - 50 عدد
توپ فوتبال پلاستیکی سایز 6 - 150 عدد و توپ والیبال سایز6 - 50 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
انواع توپ فوتبال رویه لاستیکی
انواع توپ فوتبال رویه لاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
گلفوژ تیپ یک
گلفوژ تیپ یک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
تاتامی جودو مدل خزر 202 سازی 4xl
تاتامی جودو مدل خزر 202 سازی 4xl... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/1/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
ست ملزومات ورزش کوهنوردی 4 جز شامل کوله پشتی و چادر مسافرتی و شارژ موبایل خورشیدی و چراغ اضطرای  مدل KK-1M نام تجارتی بادران
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
کالا شامل: میز شطرنج - دروازه فوتسال با لوله 7 اینچ - میله والیبال - میز پینگ پنگ
کالا شامل: میز شطرنج - دروازه فوتسال با لوله 7 اینچ - میله والیبال - میز پینگ پنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
دارت ورزشی  و میز پینگ پونگ و توپ فوتسال و .. 10 ردیف
دارت ورزشی و میز پینگ پونگ و توپ فوتسال و .. 10 ردیف... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
سالن چند منظوره
سالن چند منظوره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته