1398/05/28
20:08 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
پکیچ تجهیزات صخره نوردی
پکیچ تجهیزات صخره نوردی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
10:09 ق.ظ
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
مربی شنا اقایان جهت کارکنان
مربی شنا اقایان جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:03 ق.ظ
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان  وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:03 ق.ظ
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت  بهداشت
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:38 ق.ظ
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
11:57 ق.ظ
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:17 ق.ظ
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
19:13 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:45 ب.ظ
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
المان پدر از نوع فایبرگلاس
المان پدر از نوع فایبرگلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:28 ب.ظ
مخزن گالوانیزه 770 لیتری
مخزن گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
مربی بدنسازی بانوان
مربی بدنسازی بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
13:48 ب.ظ
مربی ورزش والیبال برای اقایان
مربی ورزش والیبال برای اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تیر دروازه
تیر دروازه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل  بدون درب
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:38 ب.ظ
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
چمن مصنوعی گز بلند
چمن مصنوعی گز بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
دوچرخه تک سرعته ساده
دوچرخه تک سرعته ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کفپوش سالن
کفپوش سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
کفپوش برای سالن ورزشی
کفپوش برای سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید تجهیزات تربیت بدنی
خرید تجهیزات تربیت بدنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:13 ب.ظ
وسایل و دستگاه های ورزشی
وسایل و دستگاه های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید مجسمه عقاب
خرید مجسمه عقاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
تابلو راهنمایی نام گذاری معابر شکل مستطیل
تابلو راهنمایی نام گذاری معابر شکل مستطیل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:44 ب.ظ
ساخت ونصب الاچیق 3*5 روی سکوهای اجرا شده 10 عدد
ساخت ونصب الاچیق 3*5 روی سکوهای اجرا شده 10 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تجهیزات و لوازم ورزشی
تجهیزات و لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
اجاره سالن ورزشی
اجاره سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
طناب ورزشی کد 6 دانش اموز ابتدایی
طناب ورزشی کد 6 دانش اموز ابتدایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:48 ب.ظ
پوشاک ورزشی
پوشاک ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
پوشاک والیبال و فوتسال
پوشاک والیبال و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید لوازم توپ ورزشی
خرید لوازم توپ ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
بلیط کارت جهت استفاده از مجموعه های ورزشی
بلیط کارت جهت استفاده از مجموعه های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ست لباس ورزشی شامل پیراهن و شورت ورزشی
ست لباس ورزشی شامل پیراهن و شورت ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید میز پینگ پنگ
خرید میز پینگ پنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
دستگاه بدنسازی خیاطه
دستگاه بدنسازی خیاطه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی مجتمع سنگ اهن سنگان
خرید لوازم ورزشی مجتمع سنگ اهن سنگان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی
خرید لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:16 ب.ظ
دستگاه ورزشی چندکاره بدنسازی
دستگاه ورزشی چندکاره بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تامین مربی جهت کارگاههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
تامین مربی جهت کارگاههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
عینک شنا جنس اعلا مسابقاتی
عینک شنا جنس اعلا مسابقاتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
ساک ورزشی جنس مرغوب درجه یک صادراتی پارچه نانو
ساک ورزشی جنس مرغوب درجه یک صادراتی پارچه نانو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته