1398/05/28
20:10 ب.ظ
فصلنامه 240 برگی به همراه جلد رنگی و صفحه ارایی به تعداد 200 جلد
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:39 ب.ظ
چاپ کتاب انتقال یادگیری به محیط کاردکتر سرویس قنبری
همدان 1398/5/28 مهلت دار
19:39 ب.ظ
فراخوان طراحی لوگوی شهرداری
فراخوان طراحی لوگوی شهرداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
19:31 ب.ظ
چاپ دفاتر فنی
چاپ دفاتر فنی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/5/28 مهلت دار
15:04 ب.ظ
چاپ کارت واکسن ابی رنگ - برگه نمونه گیری تیرویید10000کاربن
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
14:31 ب.ظ
اجرای تابلو سر در با عنوان مرکز با ارم مخصوص به ابعاد 7 متر
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:11 ب.ظ
تهیه تیزر
تهیه تیزر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:02 ب.ظ
تهیه تیزر سیل مهربانی
تهیه تیزر سیل مهربانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:40 ب.ظ
تندیس گل نقره با ساعت
تندیس گل نقره با ساعت... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اصفهان 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
چاپ کتاب پایه تا پیشرفته در شیمی الی
چاپ کتاب پایه تا پیشرفته در شیمی الی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
11:34 ق.ظ
شناسایی و مستند سازی 25 نیاز فناورانه از کلیه واحدهای صنعتی و صنفی داخل و خارج
البرز 1398/5/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
تهیه تحویل پوشه مدارک پزشکی
تهیه تحویل پوشه مدارک پزشکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:20 ب.ظ
پرچم ساحلی بادبانی 3 متری
پرچم ساحلی بادبانی 3 متری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
فیلمبرداری از 10 دستاورد شرکتها پارک علم و فناوری
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
دو عدد پایه پرچم و دو عدد پرچم
دو عدد پایه پرچم و دو عدد پرچم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
18:38 ب.ظ
ارسال پیام کوتاه با پنل و شماره مناسب
ارسال پیام کوتاه با پنل و شماره مناسب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:20 ب.ظ
طراحی و چاپ تعداد 5000 جلد کاتالوگ
طراحی و چاپ تعداد 5000 جلد کاتالوگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
تابلو فلزی 2 طرفه 4*12
تابلو فلزی 2 طرفه 4*12... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
14:20 ب.ظ
تعداد 95 عدد تابلوی خروج اضطراری در جهت های مختلف و یک عدد تابلوی تجمع ایمن
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:12 ب.ظ
چاپ سربرگ روی کاغذ A4
چاپ سربرگ روی کاغذ A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
چاپ سربرگ سازمان
چاپ سربرگ سازمان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
طراحی ویرایش تولید محتوا ماهنامه 32 صفحه ای
تهران 1398/5/27 مهلت دار
12:27 ب.ظ
پرچم ساتن در ابعاد مختلف
پرچم ساتن در ابعاد مختلف... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ساخت فیلم عملکرد
ساخت فیلم عملکرد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
روزنامه های کثرالانتشار
روزنامه های کثرالانتشار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:38 ب.ظ
ساخت تابلو راهنمای طبقات
ساخت تابلو راهنمای طبقات... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
15:09 ب.ظ
خرید خدمات سامانه پیامکی
خرید خدمات سامانه پیامکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
14:23 ب.ظ
تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن نیکو کاری
تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن نیکو کاری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید تندیس با نام تعاونی های برتز
خرید تندیس با نام تعاونی های برتز... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
چاپ قبوض عوارض نوسازی شهرداری
چاپ قبوض عوارض نوسازی شهرداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:46 ب.ظ
چاپ دونور فرم رنگی 80 گرم A4
چاپ دونور فرم رنگی 80 گرم A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/24 مهلت دار
18:42 ب.ظ
ساخت تابلو ورودی شهرک صنعتی
ساخت تابلو ورودی شهرک صنعتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/5/24 مهلت دار
18:38 ب.ظ
تابلو راهنمایی طبقات اداری
تابلو راهنمایی طبقات اداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
ساخت تابلو ورودی شهرک صنعتی
ساخت تابلو ورودی شهرک صنعتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/5/24 مهلت دار
13:51 ب.ظ
چاپ فرمهای گزارش و پرونده
چاپ فرمهای گزارش و پرونده... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:54 ب.ظ
پاکت درخواستی سفید بدون چاپ و درج عبارت روی و پشت آن
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
چاپ پاکت جسن عاطفه
چاپ پاکت جسن عاطفه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
امور چاپی
امور چاپی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
چاپ کتاب
چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
تابلو جهت فدراسیون
تابلو جهت فدراسیون... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
چاپ کتاب خانه امن راهنمای مداخلات در خانه امن
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
چاپ کتاب دستورالعمل بهداشت و ایمنی شیرخوارگاهها
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
چاپ کتاب راهنمای مداخلات تخصصی کودک ازاری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
بولتن خبری
بولتن خبری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
کتاب افتاب کرامت پرتویی از زندگی نامه و سیره
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تابلو سر در فلکسی با ابعاد 1.5*3.5 یک عدد - باکس دایره ای یک عددرنگ
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:29 ب.ظ
تابلوی فلزی راهنما به ابعاد و سایز های مختلف
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب 2 عدد تابلو کامپوزیت با نوشته های پلکسی گلاس دو لایه 6 میلیمتری هر کدام دارای 2عدد LED چهل وات
چهارمحال بختياري 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
چاپ پاکت نامه اداری کاغذ کرافت 80 گرمی
چاپ پاکت نامه اداری کاغذ کرافت 80 گرمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو چلنیوم
تهیه و نصب تابلو چلنیوم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته