1397/10/30
22:39 ب.ظ
گازکشی 21 مدرسه در منطقه
گازکشی 21 مدرسه در منطقه... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
22:33 ب.ظ
گازرسانی به گلخانه روستای
گازرسانی به گلخانه روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
18:03 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها و نواحی صنعتی
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:07 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی
مركزي 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
09:39 ق.ظ
تهیه لوازم و نصب 20 عد علمک گاز و ترمیم مسیر
مازندران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:34 ب.ظ
تهیه لوازم و نصب 13 عدد علمک گاز و ترمیم مسیر
مازندران 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
نقشه کشی و اجرا و تاییدیه گازکشی مدرسه
فارس 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:56 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1397/10/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز شهرک های صنعتی
چهارمحال بختياري 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع سه تنی و متعلقات
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع سه تنی و متعلقات جهت
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید سیلندر سه تنی گاز مایع
خرید سیلندر سه تنی گاز مایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها
اصفهان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:14 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحدهای 500و200
تعمیرات اساسی واحدهای 500و200... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
23:42 ب.ظ
ساخت ونصب و تعمیرفایر باکس در ایستگاه های CGS
سمنان 1397/10/23 مهلت دار
09:50 ق.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:24 ب.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز خیابان
قم 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:38 ب.ظ
روغن عایق مخصوص ترانسفورماتور های قدرت با
اردبيل 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:56 ب.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد
سمنان 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:04 ب.ظ
روغن هیدرولیک مقاوم  در برابر  اتش گرید 46 بشکه 208
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و انجام تست دستگاه اندازه گیری
گيلان 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز
مازندران 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
08:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:30 ب.ظ
مکمل سوخت گازوئیل قوطی فلزی 250 سی سی
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:23 ب.ظ
مشاوره و طراحی خط گاز سایر 63 بطول 100 متر
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه گاز
قم 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:13 ب.ظ
روغن هیدرولیک صنعتی ماشین
روغن هیدرولیک صنعتی ماشین... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/6 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گاز رسانی به واحد P70در شهرک
قم 1397/10/6 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
30 بشکه  روغن ایرانول HB 65
30 بشکه روغن ایرانول HB 65... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/05
12:26 ب.ظ
ریگلاتور 60*60
ریگلاتور 60*60... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
12:48 ب.ظ
روغن اطلس کوپکو
روغن اطلس کوپکو... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
رگلاتور GIS گاز خانگی و شیر ضد زلزله خانگی 185 اینچ
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:59 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز سایت
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
گازوییل 2000لیتر
گازوییل 2000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید چوینت های پارچه ای نسوز
خرید چوینت های پارچه ای نسوز... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز خیابان STREET4 واقع
قم 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:41 ب.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای شبکه گاز
قم 1397/10/2 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
رگولاتور بانک خازنی مدل SPF نام تجارتی
خراسان شمالي 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد محله
سمنان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:56 ق.ظ
روغن موتور واسکازین 220 لیتری
روغن موتور واسکازین 220 لیتری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:19 ب.ظ
ایجاد زیرساخت گلخانه - گازرسانی
خراسان شمالي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:51 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:36 ب.ظ
مجموعه قطعات یدکی ایستگاه تقلیل فشار گاز
يزد 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
رگلاتور فلنجی 250 مترمکعبی صنعتی
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته