1397/08/28
14:51 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
12:04 ب.ظ
گازرسانی قسمت غربی شهرک صنعتی
گازرسانی قسمت غربی شهرک صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/25
14:01 ب.ظ
تهیه نقشه لوله کشی اخذ تائیدیه های لازم و وصل کنتور گاز
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:25 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:08 ب.ظ
خرید فیلترهای بخارات روغن گازوئیل
هرمزگان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/22
12:42 ب.ظ
خرید 100 بشکه روغن موتور ایرانول
هرمزگان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید 30 شبکه روغن کلاس 2 ترانسفورماتور
کرمانشاه 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
اجرای خط لوله 63 میلیمتری گازرسانی به طول 216 متر مجتمع
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:42 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
عملیات تامین و اجرای انشعابات علمک گازرسانی
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:51 ق.ظ
رگلاتور فشار صنعتی و گیج قطعه اندازه گیری فشار روغن
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:28 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:44 ب.ظ
خرید P/F DRESSER RAND
خرید P/F DRESSER RAND... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:41 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
21:07 ب.ظ
روغن کمپرسور و گاز خنک کننده فریون
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
کنتور گازوئیل 2 اینچ
کنتور گازوئیل 2 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:48 ب.ظ
اجرای حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:27 ق.ظ
تهیه و نصب 15 عدد علمک پراکنده در سطح
لرستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:57 ق.ظ
عملیات گاز کشی مرکز خدمات روستای حصار
قزوين 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:02 ب.ظ
سیلندر 40 لیتری به همراه 33 کیلو گرم گاز
فارس 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و نصب مجدد کنتورهای گاز موجود در مراکز sc1.sc2
همدان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:29 ب.ظ
سیلندر گاز 11 کیلویی
سیلندر گاز 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:33 ب.ظ
6000 لیتر گازوئیل
6000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:52 ب.ظ
تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی اصلاح جاکنتوری
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
اصلاح و پلمپ جاکنتورهای 4000 مورد کنتورهای قابل چرخش و
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/20
16:59 ب.ظ
اصلاح کنتور های قابل چرخش و تهیه م
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
19:49 ب.ظ
تهیه و حمل نفت سفید جهت گرمایش نگهبانی ایستگاه های
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دتکتور پرتابل سنجش گاز
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:36 ب.ظ
شبکه های گازرسانی شبکه برق 20 کلوولت و شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
حفاظت کاتدیک خط انتقال اب شهرک صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
حفاظت کاندیک خط تغذیه
حفاظت کاندیک خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
خرید COMPLETE IN- LINE CUSTODY LIQUID HYDROCARBON SAMPLING
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
خرید HYDROCRACKING CATALYST
خرید HYDROCRACKING CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
خرید SHELL FOR
خرید SHELL FOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
13:50 ب.ظ
تهیه و نصب 10 عدد علمک پراکنده در سطح شهرک های صنعتی استان
لرستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:46 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز فاز
پروژه احداث شبکه داخلی گاز فاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:23 ق.ظ
تعمیر نگهداری سرویس و راهبری
تعمیر نگهداری سرویس و راهبری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:35 ب.ظ
سوخت گازوئیل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:37 ب.ظ
سوخت گازوییل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
کالیبراسیون تجهیزات شامل : گیج فشار و دما و..
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته