1398/05/28
10:56 ق.ظ
تست و نشت یابی شبکه دفنی و علمکهای گاز فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 مهلت دار
14:57 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:06 ب.ظ
تعمیر نگهداری و سرویس و راهبری شبکه گازرسانی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:40 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
گازرسانی به سوله های کارگاهی در شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
قم 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:20 ب.ظ
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:20 ب.ظ
المنت رگولاتور
المنت رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بنزین و گازو.ئیل
بنزین و گازو.ئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:13 ب.ظ
تعمیر نگهداری سرویس راهبری شبکه گازرسانی فرودگاه
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:22 ب.ظ
تعمیر سرویس و راهبری شبکه گاز رسانی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
تهیه نقشه و لوازم جوشکاری
تهیه نقشه و لوازم جوشکاری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:47 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:05 ب.ظ
اجرای پروژه گازرسانی یک چهارم پوند بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:29 ب.ظ
مشاوره طراحی براورد نطارت کارگاهی شبکه داخلی گاز ولوله پلی اتیلن شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:09 ب.ظ
سرویس دوره ای و نگهداری شبکه داخلی گازرسانی و حفاظت کاتدیک
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
تهیه مصالح  واجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:23 ب.ظ
عملیات سرویس و نگهداری سیستمهای انتقال خطوط گاز مجموعه
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
تلمبه تک نازل نفتگاز موتوردار
تلمبه تک نازل نفتگاز موتوردار... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:49 ق.ظ
تیهه نصب اتصالات مفصلی گازرسانی ناحیه
سمنان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
گازسنج 8W
گازسنج 8W... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:28 ب.ظ
گازرسانی به سوله های کارگاهی در شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:38 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:10 ب.ظ
4000 لیتر گازوییل همراه باتخلیه محدوده پل سیدخندان
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
3 عدد دستگاه نشت یاب گاز امونیاک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:34 ب.ظ
بارگیری حمل ونصب ایستگاه های TBS1000 در شهرکهای صنعتی یاسوج 4 و خان احمد و اجرای سقف شیروانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:47 ق.ظ
تهیه مصالح و گازرسانی به فاز یازدهم کارگاهی
قم 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:07 ب.ظ
نشت یاب گاز
نشت یاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید روغن الکترولیت و اسید سولفوریک جهت باطری
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:25 ب.ظ
اصلاح و جابجایی خط گاز 60 پوند و  2 پوند
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
گازوییل بمقدار 15000لیتر
گازوییل بمقدار 15000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب اتصالات مفصلی مربوط به اداره گاز ناحیه
سمنان 1398/4/25 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
گازرسانی پروژه گرم نمدن اب حوضچه های مرکز تکثیر  شهید ملکی
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:52 ب.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
ترموستات قطعه کاربرد شیر کنترل
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
گازسنج سیانور
گازسنج سیانور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:25 ق.ظ
خدمات مشاوره شامل طراحی براورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
تهیه و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:28 ب.ظ
تهیه و اجرای گازرسانی به مجتمع گلخانه ای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
گازرسانی پروژه گرم نمودن اب حوضچه های
خوزستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:26 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
تهیه و احداث ایستاگاههای  cps شهرک صنعتی
گلستان 1398/4/19 تاریخ گذشته