1398/09/21
18:59 ب.ظ
الکتروموتور شناور 9/2 کیلووات
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
مدیریت رواناب منطقه سیکوبی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
اجرای خط انتقال و شبکه روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:51 ب.ظ
عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
لایروبی اببندان سلش سیاهکل در سطح 2.82 همتار
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
لایروبی اببندانهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
18:40 ب.ظ
18:39 ب.ظ
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:37 ب.ظ
دستگاه بلوئر جهت سیستم تصفیه بیولوژیک فاضلاب
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
18:25 ب.ظ
تکمیل ابرسانی ب روستا بل
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی - جاده بین مزارع ارمیغان خانیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
1 دستگاه پمپ آب
کرمانشاه 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
13:39 ب.ظ
توپی انسداد اب و فاضلاب لاستیکی
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:33 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری زهکشی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:04 ب.ظ
الکتروپمپ شناور سه دستگاه
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
12:55 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه کلاوی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
12:42 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه توزیع اب روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:41 ب.ظ
12:41 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه و تاسیسات اب شرب
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه تاسیسات اب شرب
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:34 ب.ظ
خرید 600 عدد دیفیوزر 6 مترمکعب در ساعت قطر 12 اینچ
همدان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تکمیل زیرساخت روستاهای سطح استان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
12:23 ب.ظ
انجام عملیات احیاء و مرمت دو رشته قنات
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:08 ب.ظ
طوقه چین و کولگذاری و سرگیری  و ریزش برداری
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:06 ب.ظ
مرمت بازسازی تاسیسات شبکه ابیاری چری فاروج
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
12:03 ب.ظ
احداث 955 متر کانال بتنی به صورت نقدی
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
10:16 ق.ظ
تعمیرات نگهداری شبکه و تاسیات ابرسانی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
بازسازی 4 حلقه چاه اب سایت ایستگاه
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:37 ق.ظ
نگهداری بهره برداری از تاسیسات ابرسانی
مركزي 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:41 ب.ظ
درب چدنی 70 سانتی دایره 5 عدد
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا د
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
الکتروپمپ
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
ترمیم و احیا و جدولگذاری چاه اب روستا
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
انجام خدمات انالیز پارامترهای محیط زیستی در
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
19:04 ب.ظ