1397/10/27
06:58 ق.ظ
خدمات ساخت سپتینگ
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
06:53 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی رودخانه
يزد 1397/10/26 مهلت دار
06:48 ق.ظ
احداث 107 متر کانال سنگ وسیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 110 متر کانال بتن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 115 متر کانال سنگ و سیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 105متر کانال سنگ و سیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 150 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:46 ق.ظ
اجرای 1200 متر لوله پلی اتیلن 125 م م
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:45 ق.ظ
احداث 115 متر کانال سنگ وسیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 105متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 119 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:43 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
21:27 ب.ظ
تجهیز چاه روستای
همدان 1397/10/26 مهلت دار
21:24 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:23 ب.ظ
ساخت بوستر پمپ های ابرسانی و اتشنشانی
همدان 1397/10/26 مهلت دار
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال انتقال اب روستای دوک و کانال
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:07 ب.ظ
اجرای لوله گذاری واقع در روستای کرچا پروژه
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
20:44 ب.ظ
20:44 ب.ظ
عملیات لوله گذاری یک حلقه چاه ابرفتی در
فارس 1397/10/26 مهلت دار
20:29 ب.ظ
عملیات احداث دیوار حائل مخزن 100متر مکعبی
سمنان 1397/10/26 مهلت دار
16:43 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
اسفالت بازسازی شبکه توزیع روستاهای
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
پمپ  کفکش2 اینچ اسپیکو 3 فاز
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
13:19 ب.ظ
خرید دوزینگ پمپ سلنوئیدی با اتالوگ 7 دستگاه
مركزي 1397/10/26 مهلت دار
13:10 ب.ظ
پوشش بتن کانال روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
13:08 ب.ظ
پوشش بتنی روستای پایین
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتور خانه و اتاقک کلرزن دیزوک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن چدرک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن گونیج
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت یکباب مخزن 100 مترمعکبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت 1 باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی سیتل
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
ساخت 1باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
عملیات اجرائی تکمیل نواقص ساختمان و تاسیسات
خراسان جنوبي 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
کلروفریک وکلرمایع
آذربايجان شرقي 1397/10/26 مهلت دار
10:23 ق.ظ
کالا شامل : دریچه بازدید فاضلابی جنس پلی اتیلن
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
09:34 ق.ظ
1397/10/25
18:35 ب.ظ
عملیات اجرای ساخت اطاقک کلرزنی روستای
گلستان 1397/10/25 مهلت دار
18:35 ب.ظ
خرید کالاهای مورد نیاز جهت ایستگاه پمپاژ
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/25 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ