1398/11/02
10:39 ق.ظ
بیمه خودرو موتور سیکلت جمعا به تعداد 113 دستگاه
بیمه خودرو موتور سیکلت جمعا به تعداد 113 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/11/2 مهلت دار
00:25 ق.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله واتشفشان به مدت یکسال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله واتشفشان به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/11/1 مهلت دار
00:12 ق.ظ
فعالیت های حقوقی
فعالیت های حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:12 ق.ظ
اجرای طرح دانش اموزی نجات اب و پیشبرد طرح گسترش سواد ابی
اجرای طرح دانش اموزی نجات اب و پیشبرد طرح گسترش سواد ابی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
00:02 ق.ظ
تکالیف سند تحول
تکالیف سند تحول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:02 ق.ظ
مبادله فقهی ایین دادرسی کیفری
مبادله فقهی ایین دادرسی کیفری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:02 ق.ظ
لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی
لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:02 ق.ظ
مطالعه تطبیقی جهت لایحه داوری
مطالعه تطبیقی جهت لایحه داوری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:02 ق.ظ
مطالعه تطبیغی جهت تهیه لایحه میانجی گری
مطالعه تطبیغی جهت تهیه لایحه میانجی گری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
لایحه جامع تروریسم
لایحه جامع تروریسم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
لایحه جامع تروریسم
لایحه جامع تروریسم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
پلیس اطفال دستورالعمل مراکز مراقبت پس از خروج
پلیس اطفال دستورالعمل مراکز مراقبت پس از خروج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:19 ب.ظ
خرید بیمه بدنه دو دستگاه خودرو سمند پلاک دولتی
خرید بیمه بدنه دو دستگاه خودرو سمند پلاک دولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/11/1 مهلت دار
22:02 ب.ظ
لایحه جامع تروریسم
لایحه جامع تروریسم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
22:01 ب.ظ
تحلیل و اظهار نظر راجع به استعلامات به عمل امده از اداره کل حقوقی قوه قضایه راجع به ایین دادرسی کیفری
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:54 ب.ظ
پلیس اطفال دستورالعمل مراکز مراقبت پس از خروج
پلیس اطفال دستورالعمل مراکز مراقبت پس از خروج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:53 ب.ظ
تکالیف سند تحول
تکالیف سند تحول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:49 ب.ظ
پژوهش و تحقیق در خصوص تدوین لایحه جامع کودکان و جوانان-
پژوهش و تحقیق در خصوص تدوین لایحه جامع کودکان و جوانان-... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:24 ب.ظ
مشاوره جهت مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی فاز صفر
مشاوره جهت مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی فاز صفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/11/1 مهلت دار
21:23 ب.ظ
اموزش صنایع دستی در
اموزش صنایع دستی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
21:23 ب.ظ
اموزش صنایع دستی در روستاهای
اموزش صنایع دستی در روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
20:35 ب.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/11/1 مهلت دار
20:15 ب.ظ
مبانی فقهی ایین دادرسی کیفری
مبانی فقهی ایین دادرسی کیفری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
نشت های رویدادهای تعاون - نورهای اموزشی و ترویجی
نشت های رویدادهای تعاون - نورهای اموزشی و ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
20:05 ب.ظ
مطالعه تطبیغی جهت تهیه
مطالعه تطبیغی جهت تهیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
20:05 ب.ظ
مطالعه تطبیقی جهت تهیه لایحه میانجی گری
مطالعه تطبیقی جهت تهیه لایحه میانجی گری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
19:58 ب.ظ
برگزاری 68 کارگاه اموزشی کشاورزی در زمینه های کاشت داشت و برداشت محصولات کشاورزی
کرمان 1398/11/1 مهلت دار
18:06 ب.ظ
بیمه عمر و حپادث گروهی
بیمه عمر و حپادث گروهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/11/1 مهلت دار
14:29 ب.ظ
صدور 44 فقره بیمه نامه
صدور 44 فقره بیمه نامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
14:26 ب.ظ
بیمه ساختمان
بیمه ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/11/1 مهلت دار
13:16 ب.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری عملیات اجرایی سازه نگهبان
بیمه تمام خطر پیمانکاری عملیات اجرایی سازه نگهبان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/11/1 مهلت دار
13:09 ب.ظ
بیمه تمام خطر اجرا سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه شاهد خط  2 قطار شهری
بیمه تمام خطر اجرا سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه شاهد خط 2 قطار شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/11/1 مهلت دار
13:05 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه اموال منقول  و غیر منقول
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه اموال منقول و غیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/11/1 مهلت دار
12:46 ب.ظ
انجام فعالیتهای اموزشی ترویجی
انجام فعالیتهای اموزشی ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/11/1 مهلت دار
12:44 ب.ظ
دوره سواد اموزی- دوره انتقال- دوره تحکیم
دوره سواد اموزی- دوره انتقال- دوره تحکیم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/11/1 مهلت دار
12:42 ب.ظ
بابت هزینه بیمه تاسیسات
بابت هزینه بیمه تاسیسات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/11/1 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اموزش عمومی صنایع دستی شهرستان
اموزش عمومی صنایع دستی شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اموزش عمومی صنایع دستی شهر
اموزش عمومی صنایع دستی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اموزش عمومی صنایع دستی شهرستان
اموزش عمومی صنایع دستی شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اموزش عمومی صنایع دستی شهر
اموزش عمومی صنایع دستی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
12:22 ب.ظ
اموزش عمومی صنایع دستی
اموزش عمومی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
00:26 ق.ظ
اجرای نوروزگاه
اجرای نوروزگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/30
23:47 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/10/30 مهلت دار
22:10 ب.ظ
خدمات اموزشی شامل پذیرایی و ثبت نام
خدمات اموزشی شامل پذیرایی و ثبت نام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
21:56 ب.ظ
بیمه تمام خطر عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه اصلی و سایر سازه
بیمه تمام خطر عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه اصلی و سایر سازه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/10/30 مهلت دار
21:56 ب.ظ
بیمه تمام خطر اجرا سازه نگهبان و خاکبرداری  سازه ایستگاه چهارسو
بیمه تمام خطر اجرا سازه نگهبان و خاکبرداری سازه ایستگاه چهارسو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/10/30 مهلت دار
21:40 ب.ظ
بیمه
بیمه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/10/30 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
برگزاری کلاس ترویجی شهر
برگزاری کلاس ترویجی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/10/30 مهلت دار
12:50 ب.ظ
پادگان اموزشی میدان تیر جهت اوزش تیراندازی
پادگان اموزشی میدان تیر جهت اوزش تیراندازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
صدور بیمه نامه اتش سوزی  انبارهای طرح شرکت
صدور بیمه نامه اتش سوزی انبارهای طرح شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/10/30 تاریخ گذشته