1398/01/27
19:55 ب.ظ
خدمات ایستگاه پایش کیفی هوای شهر
خدمات ایستگاه پایش کیفی هوای شهر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1398/1/27 مهلت دار
1398/01/25
20:52 ب.ظ
فرهنگ سازی حوزه حفاظت محیط زیست
فرهنگ سازی حوزه حفاظت محیط زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
مطالعات مکان یابی و تهیه نقشه های اجرایی
مطالعات مکان یابی و تهیه نقشه های اجرایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 مهلت دار
19:32 ب.ظ
انجام پروتکل پاپش کیفی
انجام پروتکل پاپش کیفی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 مهلت دار
10:18 ق.ظ
تدوین و اجرای طرح های توجیهی تفضیلی مناطق حفاظت شده
ايلام 1398/1/25 مهلت دار
1398/01/22
14:38 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/1/22 مهلت دار
11:01 ق.ظ
خرید ،نصب و راه اندازی یک عدد ایستگاه پایش ذرات هوایی محیط PM10-PM2.5
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:08 ق.ظ
اصلاح و حذف مداخلات فیزیکی در بستر تالاب هامون
اصلاح و حذف مداخلات فیزیکی در بستر تالاب هامون... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/21
18:57 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری تجهیزات  ایستگاه های
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
سنجش عوامل زیان اور محیط کار سال 1397
سنجش عوامل زیان اور محیط کار سال 1397... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اجرای پروژه rvr فرودگاه
اجرای پروژه rvr فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:37 ب.ظ
نمونه برداری و اندازه گیری الاینده های محیط کار در سطح ستاد
خوزستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
طرح ارتقا سود زیست محیطی در محلات و مدارس
طرح ارتقا سود زیست محیطی در محلات و مدارس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:47 ب.ظ
تعمیر مرمت حفاظت نگهداری ایستگاههای هواشناسی حوزه ابریز
لرستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
19:59 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
مدیریت زیست محیطی اب و خاک و پایش  کنترل الودگی هوای شهر
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
درراستای مدیریت محیط زیستی آب و خاک تبریز وپایش و کنترل آلودگی هوای
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:53 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
16:09 ب.ظ
مبارزه مکانیکی با گیاه مهاجم سنبل ابی در
مبارزه مکانیکی با گیاه مهاجم سنبل ابی در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:26 ق.ظ
1397/12/11
19:41 ب.ظ
تکمیل مطالعات ارزیابی زیست محیطی سامانه جایگزین  انتقال اب
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
تکمیل مطالعات ارزیابی زیست محیطی سامانه جایگزین  انتقال اب
البرز 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:31 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور بیمارستان اندازه گیری صدای
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:14 ب.ظ
بررسی روش های نوین و کاربردی جهت تصفیه پساب
بررسی روش های نوین و کاربردی جهت تصفیه پساب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
يزد 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
انجام بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه
انجام بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه
بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
انجام پروتکل پایش کیفی تالاب های
انجام پروتکل پایش کیفی تالاب های... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
انجام مطالعه جامع پسماندهای صنعتی استان
انجام مطالعه جامع پسماندهای صنعتی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
11:59 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور
اندازه گیری عوامل زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/12/7 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/12/7 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار مجتمع
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار مجتمع... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:21 ب.ظ
تعیین حق ابه زیست محیطی بخشی از حوزه ابریز
تعیین حق ابه زیست محیطی بخشی از حوزه ابریز... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/12/2 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
راهبری یکساله ایستگاه اندازه گیری الاینده های زیست محیطی
هرمزگان 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:35 ب.ظ
عملیاتی نگه داشتن سامانه فرودگاهی catiiفرودگاه شهید
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
قطعات یدکی ایستگاههای هواشناسی خودکار فرودگاهی وابسالا
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
16:07 ب.ظ
تهیه گزارش توجیهی ریست محیطی به منظور رفع محدودیت استقرار
فارس 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:33 ب.ظ
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
دستگاه تصفیه دود و قلع
دستگاه تصفیه دود و قلع... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
10:14 ق.ظ
مشاوره جهت اجرای مدیریت پایش زیست محیطی
مشاوره جهت اجرای مدیریت پایش زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
07:06 ق.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:43 ب.ظ
طرح پژوهشی بررسی اثرات و خسارت ها ناشی از پدیده گرد و غبار و ریزگردها بر
ايلام 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:47 ب.ظ
دستگاه لومینسانس ازمایشگاهی
دستگاه لومینسانس ازمایشگاهی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:47 ب.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک استان
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک استان
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
طرح پژوهشی بررسی اثرات و خسارتهای ناشی از پدیده گرد و غبار  و ریزگردها بر محیط زیست استان
ايلام 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار پستهای 400
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار پستهای 400... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:35 ب.ظ
انتخاب مشاور بررسی نتایج اندازه گیری دوره های قبلی و ارائه گزارش تحلیلی به سازمان
هرمزگان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:18 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:21 ب.ظ
انتخاب مجری ذی صلاح به منظور مطالعات تهیه شناسنامه HsEE شهرک صنعتی سنقر
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته