1397/11/01
20:20 ب.ظ
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/1 مهلت دار
12:49 ب.ظ
مطالعه فسیلهای تنه درختان
مطالعه فسیلهای تنه درختان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/28
09:43 ق.ظ
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:49 ب.ظ
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
انتخاب مشاور  جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست
انتخاب مشاور جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:28 ب.ظ
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:39 ب.ظ
قرارداد نمک زدایی از اب دریا
قرارداد نمک زدایی از اب دریا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:43 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
بررسی روشهای ایمن سازی مدارس غرب استان در مقابل خطرات گاز رادون
مازندران 1397/10/15 مهلت دار
1397/10/12
20:14 ب.ظ
لوازم مصرفی ایستگاه های پایش الودگی هوا SA
لوازم مصرفی ایستگاه های پایش الودگی هوا SA... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:57 ق.ظ
مطالعات تعیین حریم کیفی اب های زیرزمینی
مطالعات تعیین حریم کیفی اب های زیرزمینی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:22 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:35 ق.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:47 ق.ظ
راهبری و نگهداری تجهیزات مقابله با الودگی
راهبری و نگهداری تجهیزات مقابله با الودگی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:35 ق.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها و انجام رده بندی حفاظتی انها
قزوين 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی  در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:24 ب.ظ
خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی شهرهای
کرمانشاه 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انالیز پارامترهای بنزین مجموعه اروماتیک ها و محتوای گوگرد در
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
الاینده سنجی محیط کار
الاینده سنجی محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:43 ق.ظ
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی منطقه حفاظت شده
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
10:12 ق.ظ
بروزرسانی مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه ناحیه ثنعتی 200 هکتاری
مركزي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:41 ب.ظ
مطالعاه و شناسایی غارها
مطالعاه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مطالعه و شناسایی غارها
مطالعه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:56 ب.ظ
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:24 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:05 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه شناسنامه غارهای استان
تهیه شناسنامه غارهای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:08 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:42 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:16 ب.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته