1397/08/28
11:52 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
11:33 ق.ظ
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:36 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سامانه گرد و غبار و گازهای الاینده
لرستان 1397/8/27 مهلت دار
11:29 ق.ظ
خرید دیتالاگر باران سنجی
خرید دیتالاگر باران سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:02 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری الکترونیکی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالاب
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مطالعه مدل سازی تغییرات ناشی از نوسانات اب دریای خرز
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:39 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:29 ق.ظ
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تعمیر و کالیبراسیون و تعویض قطعات مصرفی ایستگاه سنجش الودگی هوا
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی در 16 ردیف شامل صاعقه گیر و فیوز و...
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:37 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام مورد نیاز ایستگاه های سنجش الودگی
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:56 ب.ظ
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی اهم متر
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی اهم متر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:54 ب.ظ
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوای استان
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:45 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی
ارزیابی زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
راهبری 5 ایستگاه سنجش کیفیت اب در استان
راهبری 5 ایستگاه سنجش کیفیت اب در استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:56 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و حراست پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و پمپ محلی فاضلاب
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:23 ب.ظ
مکان یابی سایت رادار هواشناسی
مکان یابی سایت رادار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
17:55 ب.ظ
خرید اقلام شامل: کنترل کننده سیستم پایش محیطی - سنسور فشار دستگاه هواساز - کابل رابط سنسور
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:15 ب.ظ
ارزیابی اثرات زیست محیطی ناحیه 150 هکتاری
ارزیابی اثرات زیست محیطی ناحیه 150 هکتاری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:28 ب.ظ
خرید ادوات هواشناسی استان
خرید ادوات هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:39 ب.ظ
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:34 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:27 ق.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:24 ب.ظ
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و
انلاین سازی ایستگاه هواشناسی-بارانسنجی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید اقلام شامل: سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد و پیرانومتر هواشناسی تشعشع خورشید
خراسان جنوبي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:06 ب.ظ
خرید اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
خرید اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:39 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه 2000 هکتاری
سمنان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/20
16:59 ب.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:25 ق.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار بارانسنحی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:33 ق.ظ
گراف آفتاب نگار اصلی لمبرشت
گراف آفتاب نگار اصلی لمبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:29 ب.ظ
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی
خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکار باران سنجی هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/7/8 تاریخ گذشته