1397/08/24
13:58 ب.ظ
نگهداری و تجهیز و تولید بذر ایستگاه بذر
نگهداری و تجهیز و تولید بذر ایستگاه بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/24 مهلت دار
13:56 ب.ظ
عملیات مرتعکاری 33 هکتار --
عملیات مرتعکاری 33 هکتار --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
13:47 ب.ظ
گشت و مراقبت از اراضی ملی
گشت و مراقبت از اراضی ملی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/24 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تنسیوفیکس b8426
تنسیوفیکس b8426... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
فاز دوم ساماندهی تالاب
فاز دوم ساماندهی تالاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
تنسیو فیکس B7438نوع بسته بندی بشکه 20 کیلو گرم فاقد تجارتی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:15 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی تسطیح نسبی
تجهیز و نوسازی اراضی تسطیح نسبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/24 مهلت دار
13:05 ب.ظ
خرید کود شیمیایی اوره به مقدار 1000 کیلو گرم کود شیمیایی فسفات
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
13:03 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
12:48 ب.ظ
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 مهلت دار
12:48 ب.ظ
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 مهلت دار
12:31 ب.ظ
پروژه پایلوت پرورش ماهی سرخو 25000 عدد میش ماهی 25000 عدد-
هرمزگان 1397/8/24 مهلت دار
12:13 ب.ظ
بلوک خوراک اماده دام
بلوک خوراک اماده دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/24 مهلت دار
11:49 ق.ظ
خرید محصولات شیمیایی شامل فرمون مگس زیتون 1000عدد- فرمون مگس میوه
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
ابیاری و مراقبت و اصلاح تشتک ها و نگهداری از موتور پمپ
کرمان 1397/8/21 مهلت دار
08:01 ق.ظ
کپه کاری اراضی سه درخت
کپه کاری اراضی سه درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
08:01 ق.ظ
کاشت پنج مارک به طول دو کیلومتر
کاشت پنج مارک به طول دو کیلومتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
08:01 ق.ظ
احداث کمربند حفاظتی پنج مارک یک کیلومتر پلاک قیمت
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام عملیات کپه گذاری حوزه ابخیز
انجام عملیات کپه گذاری حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
ساماندهی و کنترل چرای دامدار مراتع ممیزی شده محدوده
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
تولید نهال گلدانی بیابانی --
تولید نهال گلدانی بیابانی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
07:46 ق.ظ
اصلاح و توسعه باغات زیتون شهرستان
اصلاح و توسعه باغات زیتون شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/24 مهلت دار
07:43 ق.ظ
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/24 مهلت دار
07:38 ق.ظ
اجرای قسمتی از سیل بند و لاگون جمع اوری
اجرای قسمتی از سیل بند و لاگون جمع اوری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
14:32 ب.ظ
مدیریت چرا و کنترل دام در سطح مراتع شمال استان
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
سم مالاتیون 100 لیتر - پروتئین هیدرولیزات 300 لیتر
يزد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
بذر بادام اسکوپاریا و بذر بنه و بذر بادام ارژن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید سم کلرور مس 99/5 درصد
خرید سم کلرور مس 99/5 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ابیاری و مراقبت از فضای سبز شهرستان
ابیاری و مراقبت از فضای سبز شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/23 مهلت دار
13:45 ب.ظ
نهالگذاری زیتون لیوردار
نهالگذاری زیتون لیوردار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/23 مهلت دار
13:43 ب.ظ
حفاظت از رویشگاه در سطح 1500 هکتار در منطقه
حفاظت از رویشگاه در سطح 1500 هکتار در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
ترمیم و بازسازی سد سنگی و ملاتی
ترمیم و بازسازی سد سنگی و ملاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
جنگلکاری - توسعه فضای سبز و احداث بوستان های روستایی --
هرمزگان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
طرح بهبود محصولات باغی و احیاء باغات دیم و تعذیه
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
طرح حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان
طرح حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و تسطیح نسبی زمینهای کشاورزی --
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید محصولات کشاورزی کود شیمیائی وسم
خرید محصولات کشاورزی کود شیمیائی وسم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
احداث هلالی ابگیر همراه با بذرکاری
احداث هلالی ابگیر همراه با بذرکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
11:47 ق.ظ
احداث هلالی ابگیر همراه با بذر کاری
احداث هلالی ابگیر همراه با بذر کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
11:47 ق.ظ
احداث بند خاکی + بذرپاشی --
احداث بند خاکی + بذرپاشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
11:47 ق.ظ
احداث بند خاکی + بذرپاشی --
احداث بند خاکی + بذرپاشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
10:22 ق.ظ
اجرای 3400 متر مکعب عملیات خاکی و 250 متر مکعب
اجرای 3400 متر مکعب عملیات خاکی و 250 متر مکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
سم فسفر دوزنگ با فرمولاسیون 80 درصد P به مقدار 3 تن تحویل در
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمابی و آمور گرمابی و خوراک ترکیبی اکسترود ماهی کپور
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
ذرت مرغوب برای تغذیه گاو های شیرده 15000 کیلو گرم
زنجان 1397/8/23 مهلت دار