1397/10/27
13:57 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 مهلت دار
13:56 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 مهلت دار
13:44 ب.ظ
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/27 مهلت دار
13:27 ب.ظ
مشارکت در اصلاح و نگهداری حفظ و
مشارکت در اصلاح و نگهداری حفظ و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/10/27 مهلت دار
12:58 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی
خرید خدمات کارشناسی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/27 مهلت دار
12:57 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی
خرید خدمات کارشناسی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/27 مهلت دار
06:53 ق.ظ
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:24 ب.ظ
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/26 مهلت دار
20:24 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی
خرید خدمات کارشناسی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
مساعدت در احداث باغ متراکم  تولید محصولات
مساعدت در احداث باغ متراکم تولید محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
20:17 ب.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی-
پروژه مبارزه با افات همگانی-... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
20:15 ب.ظ
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
20:14 ب.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
13:58 ب.ظ
کود پاک گاو امسالی در
کود پاک گاو امسالی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
مساعدت در احداث باغ متراکم- تولید محصولات جدید در گلخانه
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
12:04 ب.ظ
کنجاله سویا  15 تن جهت گاوداری
کنجاله سویا 15 تن جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/26 مهلت دار
11:55 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی 3 نفر
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی 3 نفر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
11:55 ق.ظ
طرح IPM محصولات کشاورزی -
طرح IPM محصولات کشاورزی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
برداشت ذرت سیلویی با دستگاه چاپر + حمل به محل سیلو 17 هکتار
زنجان 1397/10/26 مهلت دار
10:19 ق.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:49 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن
نظارت و ارزیابی معادن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/10/25 مهلت دار
18:29 ب.ظ
ایجاد اتش بر در عرصه های
ایجاد اتش بر در عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/25 مهلت دار
18:29 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/25 مهلت دار
18:19 ب.ظ
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/25 مهلت دار
13:28 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/10/25 مهلت دار
13:28 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/10/25 مهلت دار
11:59 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی IPM
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی IPM... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/25 مهلت دار
11:26 ق.ظ
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
رز مینیاتوری و رز نسترن و رز مهندسی قرمز و سفید
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:02 ب.ظ
خریدنهال مثمره ـانار و به ) از نهالستان های مورد
گلستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
23:00 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:58 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 270متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 40 متر مکعب عملیات سنگی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 100 متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:56 ب.ظ
عملیات اجرای نظارت بر پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
22:56 ب.ظ
عملیات اجرای نظارت بر پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
مدیریت تلفیقی افات در سطح مزارع و باغات 900 هکتار
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کالا شامل : مکمل کود اسید هیومیک گالن - کود بذرمالی الی روی بطری - کود سولوپتاس
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
هرس باغات زیتون به مساحت 12 هکتار وپیوند17 اصله درخت زیتون
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
18:09 ب.ظ
احداث بند سنگی گایبونی حوزه
احداث بند سنگی گایبونی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
پروژه نگهداری و مراقبت از مناطق احیا شده و قرق در سطح 84هکتار
تهران 1397/10/23 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجر معدنی به منظور استفاده در گله های تحت پوششی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته