1398/09/17
19:09 ب.ظ
سرویس و نگهداری ایستگاههای سنجش الودگی استان 12 ماهه
سرویس و نگهداری ایستگاههای سنجش الودگی استان 12 ماهه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
19:02 ب.ظ
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
18:54 ب.ظ
بهره برداری پشتیبانی واسنجی تامین تجهیزات و دریافت امار از ایستگاههای الکترونیکی سنجش منابع اب سطحی
بوشهر 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تجدید مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده
تجدید مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/17 مهلت دار
14:14 ب.ظ
خرید ونصب حرارت سنج سیلوی شماره یک
خرید ونصب حرارت سنج سیلوی شماره یک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/9/17 مهلت دار
14:13 ب.ظ
خرید پمپ روغن کمپرسور تکنو فریکو سایرو
خرید پمپ روغن کمپرسور تکنو فریکو سایرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
14:00 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم
اتوماسیون بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
13:23 ب.ظ
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرایت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
12:04 ب.ظ
ست کامل PLC
ست کامل PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/9/17 مهلت دار
11:01 ق.ظ
انجام خدمات تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویسهای شرکت برق
انجام خدمات تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویسهای شرکت برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:13 ب.ظ
سیستم قرائت از راه دور کنتور
سیستم قرائت از راه دور کنتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/16 مهلت دار
19:00 ب.ظ
عملیات اصلاح سیم کشی فرمان و قدرت نصب تابلو کنترل اتوماتیک و هوشمند مجهز به برد کنترل دیجیتال با قابلیت انلاین
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
بازرسی فنی تجهیزات
بازرسی فنی تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
14:03 ب.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
خرید 7 دستگاه مودم اسکادا جهت مرکز کنترل دیسپاچینگ
خرید 7 دستگاه مودم اسکادا جهت مرکز کنترل دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/16 مهلت دار
10:57 ق.ظ
بهره برداری پشتیبانی واسنجی و تامین تجهیزات و دریافت امار از ایستگاه های الکترونیکی سنجش منابع اب سطحی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
10:40 ق.ظ
دستگاه ارزیابی تهویه
دستگاه ارزیابی تهویه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/9/16 مهلت دار
10:37 ق.ظ
تبدیل سیستم حرارت سنج انالوگ به دیجیتال
تبدیل سیستم حرارت سنج انالوگ به دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
07:51 ق.ظ
خرید پانل اپراتوری مرکزی CTC
خرید پانل اپراتوری مرکزی CTC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/14 مهلت دار
07:36 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق SC2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
20:01 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر در شهر
راهبری تعمیر و نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر در شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
خرید دستگاه
خرید دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
4 دستکاه دوربین حرارتی
4 دستکاه دوربین حرارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/9/13 مهلت دار
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
19:00 ب.ظ
راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی 20 Kw
راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی 20 Kw... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/12 مهلت دار
18:42 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق sc2
خرید نصب راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق sc2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
نصب کنتورهای سنجش دقیق مصرف داخلی نیروگاه شهید
نصب کنتورهای سنجش دقیق مصرف داخلی نیروگاه شهید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
پوزیشنر
پوزیشنر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید 6 عدد اسلیو رگولاتور
خرید 6 عدد اسلیو رگولاتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
خرید پمپ روغن کمپرسور تکنو فریکو سابرو
خرید پمپ روغن کمپرسور تکنو فریکو سابرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/12 مهلت دار
10:39 ق.ظ
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:52 ب.ظ
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:25 ب.ظ
بازسازی کنترل پنل
بازسازی کنترل پنل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
دستگاه تست کنتور قابل حمل و نقل خانگی
دستگاه تست کنتور قابل حمل و نقل خانگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تستر شبکه فلوک
تستر شبکه فلوک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
خرید 2 دستگاه مقاومت عایقی
خرید 2 دستگاه مقاومت عایقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید پمپ روغن کمپرسور
خرید پمپ روغن کمپرسور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تبدیل سیستم حرارت سنج انالوگ به دیجیتال
تبدیل سیستم حرارت سنج انالوگ به دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:23 ب.ظ
ترمینال پی ال سی
ترمینال پی ال سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
دستگاه درایو کنترل راه دور اینورتر 355 کیوولت
دستگاه درایو کنترل راه دور اینورتر 355 کیوولت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تهیه اسناد مناقصه مانیتورینگ تجهیزات ابزار دقیق و رفتارنگاری سد
انتخاب مشاور جهت تهیه اسناد مناقصه مانیتورینگ تجهیزات ابزار دقیق و رفتارنگاری سد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
خرید دستگاه تست اب مقطر
خرید دستگاه تست اب مقطر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
انالایزر کیفی اب جهت اندازه گیری کلر باقیمانده  و کدورت و ماژول ارسال کنده انلاین اطلاعات
انالایزر کیفی اب جهت اندازه گیری کلر باقیمانده و کدورت و ماژول ارسال کنده انلاین اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید کارت های یدک پی ال سی
خرید کارت های یدک پی ال سی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه  EQUOTIP 2
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه EQUOTIP 2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
انتخال مشاور جهت تهیه دستور العمل اتوماسیون و مانیتورینگ تجهیزات
انتخال مشاور جهت تهیه دستور العمل اتوماسیون و مانیتورینگ تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/10 مهلت دار
12:42 ب.ظ
خرید 2 دستگاه مقاومت عایقی
خرید 2 دستگاه مقاومت عایقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
رابط دیتا لاگر لوگوسنس
رابط دیتا لاگر لوگوسنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته