1398/01/29
13:24 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
20:05 ب.ظ
میکروسکوپ ازمایشگاهی
میکروسکوپ ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/1/28 مهلت دار
20:04 ب.ظ
سیستم فلوتر بیسیم 10 کیلومتر و تجهیزات سلول خورشیدی و باطری
سیستم فلوتر بیسیم 10 کیلومتر و تجهیزات سلول خورشیدی و باطری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/28 مهلت دار
20:03 ب.ظ
دوربین ترمو گرافی
دوربین ترمو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/28 مهلت دار
19:41 ب.ظ
کمک ذوب دستگاه لکو
کمک ذوب دستگاه لکو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/28 مهلت دار
19:03 ب.ظ
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
سنسور ec,do,ph
سنسور ec,do,ph... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 مهلت دار
13:21 ب.ظ
تاسیسات تله متری
تاسیسات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 مهلت دار
12:48 ب.ظ
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/1/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
مانیتورینگ سرور رکمونت با مشخصات پیوست و نگهداری از سامانه ها به مدت 12 ماه مصب راه اندازی و اخذ تخلف دوربین ها از پلیس راهور
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
قطعه دستگاه XRF
قطعه دستگاه XRF... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/28 مهلت دار
09:21 ق.ظ
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
کلرسنج دیجیتال
کلرسنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 مهلت دار
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 مهلت دار
19:25 ب.ظ
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی دزج + پنل خورشیدی
تهیه و نصب ارتفاع سنج خازنی 4 متری جهت مخزن 800 مترمکعبی دزج + پنل خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/27 مهلت دار
19:15 ب.ظ
دستگاه کنترل گر شیر فشار شکن
دستگاه کنترل گر شیر فشار شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/1/27 مهلت دار
11:04 ق.ظ
باران سنج هواشناسی
باران سنج هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/1/27 مهلت دار
11:00 ق.ظ
خرید گیرنده GNSSسه فرکانسه ایرانی
خرید گیرنده GNSSسه فرکانسه ایرانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
کلرسنج دیجیتال
کلرسنج دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
لوازم ازمایشگاهی بمپو نمونه برداری غلات 1/5 و 2 متری برنجی و رطوبت سنج غلات
لوازم ازمایشگاهی بمپو نمونه برداری غلات 1/5 و 2 متری برنجی و رطوبت سنج غلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:47 ب.ظ
دستگاه تست کنتور پرتابل
دستگاه تست کنتور پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
خرید کنترل دور
خرید کنترل دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
جی پی اس 3 فرکانسه
جی پی اس 3 فرکانسه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/26 مهلت دار
12:16 ب.ظ
کیت اندازه گیری ارسنیک
کیت اندازه گیری ارسنیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
ترمسات بادسان دما
ترمسات بادسان دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:14 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش دستگاه های انلاین جهت اندازه گیری کلر باقیمانده
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش دستگاه های انلاین جهت اندازه گیری کلر باقیمانده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خریدو نصب سنسور 02
خریدو نصب سنسور 02... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
ابزار الات و لباس رنگ کاری
ابزار الات و لباس رنگ کاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
شیر پنیوماتیک فستو
شیر پنیوماتیک فستو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید لوازم برقی : سطح سنج بی سیم برد بلند -پاورمتر - منبع تغذیه 24 ولت سویچینگ
خرید لوازم برقی : سطح سنج بی سیم برد بلند -پاورمتر - منبع تغذیه 24 ولت سویچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
دستگاه سنجش فرسایش بادی با سرعت باد20 متر بر ثانیه مولد بادجت فن
دستگاه سنجش فرسایش بادی با سرعت باد20 متر بر ثانیه مولد بادجت فن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
رطوبت سنج خاک به روش  TDR دیجیتال و پرتابل
رطوبت سنج خاک به روش TDR دیجیتال و پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
باران سنج هواشناسی
باران سنج هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:34 ب.ظ
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
کیت اندازه گیری ارسنیک
کیت اندازه گیری ارسنیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
یخچال ازمایشگاهی
یخچال ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
الکترود دستگاه PH سنج 744
الکترود دستگاه PH سنج 744... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
ترانسدیو دما (pt  - mu serie 916 g)
ترانسدیو دما (pt - mu serie 916 g)... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/1/24 مهلت دار
12:40 ب.ظ
پوزیشنر زیمنس مخصوص فرمان اکچوئیتور پنوماتیک
پوزیشنر زیمنس مخصوص فرمان اکچوئیتور پنوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فشار سنج لاگردار برقی و باطری دار
فشار سنج لاگردار برقی و باطری دار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 مهلت دار
11:14 ق.ظ
کپسول ترموستات دمای روغن
کپسول ترموستات دمای روغن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
14:19 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع  و عرضه گاز مایع
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
2 مورد دیتالاگر
2 مورد دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
پارومتر کلمپی سه فاز
پارومتر کلمپی سه فاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته