1397/08/28
13:51 ب.ظ
خرید دستگاههای پایش
خرید دستگاههای پایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
13:45 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری امواج موبایل
دستگاه اندازه گیری امواج موبایل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
13:45 ب.ظ
دستگاه الگاتورج برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری
دستگاه الگاتورج برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
12:51 ب.ظ
خرید HEAD SCAPE برای دستگاه GC
خرید HEAD SCAPE برای دستگاه GC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 مهلت دار
12:51 ب.ظ
خرید VGA برای دستگاه جذب اتمی
خرید VGA برای دستگاه جذب اتمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 مهلت دار
11:49 ق.ظ
خرید دستگاههای ازمایشگاهی جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی اب
خرید دستگاههای ازمایشگاهی جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
11:23 ق.ظ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فشارسنج لاگردار
فشارسنج لاگردار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر
تعمیر دستگاه اسپکتروم انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:56 ب.ظ
خرید 1 دستگاه دبی سنج پرتابل التراسونیک
خرید 1 دستگاه دبی سنج پرتابل التراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
تعدادی تجهیزات مصرفی :دسته اسکاریل - ابزار پاکسازی و استخراج فسیل
تعدادی تجهیزات مصرفی :دسته اسکاریل - ابزار پاکسازی و استخراج فسیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/27 مهلت دار
13:11 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال سنجش کیفیت توان
دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال سنجش کیفیت توان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/27 مهلت دار
12:15 ب.ظ
خرید کنترل گر شیر فشار شکن
خرید کنترل گر شیر فشار شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/27 مهلت دار
11:39 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/8/27 مهلت دار
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
دتالاگر - انگوباتور یخچال دار - سانتریفیوژ
دتالاگر - انگوباتور یخچال دار - سانتریفیوژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/27 مهلت دار
08:00 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
12:50 ب.ظ
خرید 300 عدد دماسنج جیوه ای
خرید 300 عدد دماسنج جیوه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 مهلت دار
12:47 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
دو دستگاه جی پی اس ایستگاهی مدل HT - TARGET V90دو عدد کنترلر اندروید
دو دستگاه جی پی اس ایستگاهی مدل HT - TARGET V90دو عدد کنترلر اندروید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سطح سنج و فشارسنج - بجستان فخراباد
سطح سنج و فشارسنج - بجستان فخراباد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 مهلت دار
12:28 ب.ظ
سطح سنج و فشار سنج -
سطح سنج و فشار سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 مهلت دار
12:21 ب.ظ
فشار سنج و سطح سنج -
فشار سنج و سطح سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/25
14:02 ب.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:25 ب.ظ
ردیابی افات سرخرطومی خرما
ردیابی افات سرخرطومی خرما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:35 ب.ظ
ترانسمیتر دما و رطوبت
ترانسمیتر دما و رطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
دستگاه الگاتورچ برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری
دستگاه الگاتورچ برای اندازه گیری کلروفیل و سیانوباکتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پروف مولتی چنگکی مدل هیوکی 10 عدد - مولتی متر چمگکی هیوکی
پروف مولتی چنگکی مدل هیوکی 10 عدد - مولتی متر چمگکی هیوکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
سرویس دستگاه انالایزر
سرویس دستگاه انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:49 ب.ظ
فلومتر التراسونیک
فلومتر التراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تله متری با نصب وراه اندازی
تله متری با نصب وراه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/23 مهلت دار
10:00 ق.ظ
جی پی اس گارمین 6*6
جی پی اس گارمین 6*6... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
سنسور PH دستگاه CTD مدل75M
سنسور PH دستگاه CTD مدل75M... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:05 ب.ظ
تهیه و نصب نشان دهنده دما و رطوبت
تهیه و نصب نشان دهنده دما و رطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/22 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فشارسنج جی اس ام و متعلقات
فشارسنج جی اس ام و متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:53 ب.ظ
کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ذرات محیطی
کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ذرات محیطی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
فشار سنج سطح سنج -
فشار سنج سطح سنج -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید 3 دستگاه بازخوان و ترمومتر لیزری تستو
خرید 3 دستگاه بازخوان و ترمومتر لیزری تستو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
سنسور فشار سنج خاک
سنسور فشار سنج خاک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:56 ق.ظ
ترانسمیتر فشار ایستگاه تقلیل فشار گاز
ترانسمیتر فشار ایستگاه تقلیل فشار گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
18:58 ب.ظ
میز تعمیرات و تست ابزار دقیق
میز تعمیرات و تست ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته