1398/09/21
18:38 ب.ظ
رنگ کاری پکیج تصفیه خانه
رنگ کاری پکیج تصفیه خانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
توپی انسداد اب و فاضلاب لاستیکی
توپی انسداد اب و فاضلاب لاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
500 متر ایزوگام شرق
500 متر ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
مخزن آب شرب 5 لایه پیش ساخته
مخزن آب شرب 5 لایه پیش ساخته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:33 ب.ظ
لوازم تاسیساتی و ساختمانی اقبیا
لوازم تاسیساتی و ساختمانی اقبیا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
13:04 ب.ظ
نقاشی ساختمان اداری دیوار و سقف
نقاشی ساختمان اداری دیوار و سقف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
12:57 ب.ظ
خرید و نصب ایزوگام
خرید و نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
کیسه برنج دسته دار و زیپ دار
کیسه برنج دسته دار و زیپ دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
12:22 ب.ظ
پلاستیک زباله زرد و بی رنگ
پلاستیک زباله زرد و بی رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
10:38 ق.ظ
5 عدد مخزن اب
5 عدد مخزن اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
20:11 ب.ظ
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان سینا وصدرا
رنگ امیزی ساختمان سینا وصدرا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
18:33 ب.ظ
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
15:21 ب.ظ
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:06 ب.ظ
ایزوکام شرق و دلیجان
ایزوکام شرق و دلیجان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
ابزار الات
ابزار الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید ایزوگام مرکز
خرید ایزوگام مرکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ساخت مخزن اب اتشنشانی
ساخت مخزن اب اتشنشانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:46 ب.ظ
مخزن زمینی اب GRP
مخزن زمینی اب GRP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:12 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
11:04 ق.ظ
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:44 ب.ظ
تهیه رنگ اکریلیک سرد دو جزئی با کیفیت مرغوب و اجرای رنگ امیزی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
کپسول co2-20لیتری
کپسول co2-20لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
تهیه ساخت صندوق صدقات کوچک خانگی جنس ABS
تهیه ساخت صندوق صدقات کوچک خانگی جنس ABS... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
کیسه پستی
کیسه پستی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ایزوگام بام گستر 117 دولایه
ایزوگام بام گستر 117 دولایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ایزوگام 1500 مترمربع
ایزوگام 1500 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ایزوگام  500 متر پشت بام بیمارستان
ایزوگام 500 متر پشت بام بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/19 مهلت دار
11:30 ق.ظ
خرید تانکر
خرید تانکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تهیه و خرید رنگ و رنگ امیزی سرعتگیر
تهیه و خرید رنگ و رنگ امیزی سرعتگیر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
میتره و اکسیژن زدا
میتره و اکسیژن زدا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:37 ب.ظ
رنگ پلاستیک 2850 مترمربع
رنگ پلاستیک 2850 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
رنگ پلاستیک 2850 مترمربع
رنگ پلاستیک 2850 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
ایزوگام ضخامت 4 م م
ایزوگام ضخامت 4 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
تینررنگ پوشش دوم- دانه شیشه ای  روپاش
تینررنگ پوشش دوم- دانه شیشه ای روپاش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
250 مترمربع روکش الومینیوم
250 مترمربع روکش الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 مهلت دار