1397/08/28
14:49 ب.ظ
جدولگذاری و موزاییک فرش سطح شهر
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مامور سرای گمرک
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
تکمیل مرکز قرانی باهنر -- فرش کردن پارکینگ و رنگ امیزی و..
يزد 1397/8/28 مهلت دار
14:38 ب.ظ
اماده سازی و نصب و اجرای فونداسیون سازه شبیه ساز حوادث طبیعی
گيلان 1397/8/28 مهلت دار
14:11 ب.ظ
عملیات ساخت انباری
عملیات ساخت انباری... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:10 ب.ظ
تعمیرات محوطه و نصب بالابر و تعمیر نرده
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:08 ب.ظ
عملیات اجرایی اطاق کالبد گشایی
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:08 ب.ظ
ساخت و نصب درب ورودی سرایداری یا مصالح و کارگری ایزوگام
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
13:56 ب.ظ
احداث کانال زیرگذر دفع ابهای سطحی پیرامون میدان
همدان 1397/8/28 مهلت دار
13:55 ب.ظ
تعیین عرصه و حریم تپه
تعیین عرصه و حریم تپه... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:53 ب.ظ
اجرای نرده فلزی دیوار پایگاه امدادی منبع اب
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:51 ب.ظ
تکمیل و بهسازی ساختمان های راهداری
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
13:51 ب.ظ
تعمیر و بهسازی خانه های بهداشت
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
13:51 ب.ظ
تکمیل ساختمان و تکمیل محوطه
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
13:48 ب.ظ
نگهداری ساختمان و تاسیسات اداره کل
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تعمیر و تجهیز مراکز
تعمیر و تجهیز مراکز... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:40 ب.ظ
حصارکشی و تکمیل بخشی از کتابخانه درجه 2 سلسله
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:39 ب.ظ
بتن ریزی و محوطه سازی مجموعه ورزشی
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
زمین چمن شماره 3 ورزشگاه تختی
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
اجرای چمن طبیعی زمین چمن طبیعی ورزشگاه
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:37 ب.ظ
اجرای عملیات روکش اسفالت حیاط مدرسه به متراژ550 مترمربع
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:37 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
سیمان پرتلند و بلوک دیواری سفالی
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
تکمیل ساختمان اداری --
تکمیل ساختمان اداری --... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی زیراساس و اسفالت بیندر
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:35 ب.ظ
فنس کشی دور چاه اب شهرک
فنس کشی دور چاه اب شهرک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:35 ب.ظ
تعمیرات انبار کالای اساسی
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:35 ب.ظ
پروژه جدول گذاری و دال گذاری شهرک
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:33 ب.ظ
13:29 ب.ظ
بهسازی و نوسازی بنای ارزشمند
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:28 ب.ظ
قیر پاشی و پخش اسفالت با غلطک 2 تن 1500 متر مربع
زنجان 1397/8/28 مهلت دار
13:27 ب.ظ
قیرپاشی و پخش اسفالت با غلطک- کنده ماری و حمل نخاله
زنجان 1397/8/28 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تعمیرات ساختمان اداری سیلوی
فارس 1397/8/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
عملیات مرمت ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 مهلت دار
13:15 ب.ظ
13:15 ب.ظ
ترمیم نمای ساختمان کامپوزیت
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
مرمت اضطراری اثارتاریخی
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
ساخت سر ریز بتنی بر روی کانال انتقال اب به تالاب
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی (
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:12 ب.ظ
احداث دو فقره انبار
احداث دو فقره انبار... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
حصارکشی منابع اب شرب روستاهای
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
حصار کشی منابع اب شرب روستاهای شهرستان
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
سنگ مالون 25*25 و سیمان پاکتی 50 کیلویی
خراسان شمالي 1397/8/28 مهلت دار
13:06 ب.ظ
دیوار چینی استر زنی کاشی کاری ایزوگام کاری و کنده کاری
خراسان جنوبي 1397/8/28 مهلت دار
13:04 ب.ظ
درب و پنجره UPVC
درب و پنجره UPVC... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/8/28 مهلت دار