1397/08/25
13:58 ب.ظ
مطالعات زمین شناسی پروژه خط 63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ازمایش پمپاژ اب یک حلقه چاه به قطر 12 اینچ و عمق 150 متر
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:48 ب.ظ
عملیات حفاری لوله گذاری و پمپاژ چاه شهرک صنعتی
زنجان 1397/8/24 مهلت دار
13:48 ب.ظ
13:14 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی با کمپرسور در زمین سخت شهر
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
کف شکن و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
حفر چاه دستی دهانه گشاد روستای تاریک ماه 300
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:29 ق.ظ
حفر دو حلقه چاه زهکش اداره استاندارد
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
20:44 ب.ظ
ازمایش پمپاژ 2 حلقه چاه شهرک صنعتی
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
حفر یک فقره چاه اب به متراژ 60 متر
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
حفر چاه اب صنعتی رودبار جنوب 60 متر
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
حفر چاه دستگاهی با لوله جدار 12
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
حفاری یک حلقه چاه دستی حدود 55 متر میله
مركزي 1397/8/23 مهلت دار
12:16 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی اعم از بتن فولاد جهت پروژه
تهران 1397/8/23 مهلت دار
09:55 ق.ظ
طرح حفاری دستی چاه اب شرب روستای کوه سفید
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:41 ب.ظ
حفر چاه دستگاهی با لوله جدار 12
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات حفاری ونصب انشعابات فاضلاب
اردبيل 1397/8/22 مهلت دار
09:01 ق.ظ
حفر چاه به متراژ 145 متر شامل 10 متر میله 135 متر انباری
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
عملیات حفاری و نصب انشعابات اب شهر
اردبيل 1397/8/22 مهلت دار
08:33 ق.ظ
عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب
اردبيل 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
13:16 ب.ظ
انجام خدمات ازمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132 کیلوولت
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
حفاری و لوله گذاری چاه اب شرب
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
عملیات حفاری و نصب و استانداردسازی انشعاب اب
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
عملیت حفاری و نصب انشعابات فاضلاب شهر
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
عملیتت حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد اب اشامیدنی
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
حفر چاه دستی ابرفتی اهک مارنی گوسنگان
فارس 1397/8/21 مهلت دار
10:39 ق.ظ
عملیات حفر دو حلقه چاه دستگاهی واقع در
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
عملیات حفر دو حلقه چاه دستگاهی
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
حفرچاه نیمه عمیق بصورت دستی
خراسان شمالي 1397/8/21 مهلت دار
08:43 ق.ظ
حفاری چاه شهرک صنعتی
حفاری چاه شهرک صنعتی... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:19 ب.ظ
پروژه حفر چاه دستی پراشکفت و خرم راه سیلاب کلوار
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/20 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
حفر چاه دهانه گشاد دستی روستای تاریکماه به متراژ 120 متر - 30 متر عمق خشکی
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دهانه گشاد اب شرب روستای
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
بهنگام سازی داده امایی و ژئوتکنیک -
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیکی مجتمع قضایی شماره
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
حفاری 1 حلقه چاه جایگزین به روش روتاری
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
حفاری و لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
حفاری سه گمانه به عمقهای 10-20-40 متری در بستر دریا
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:40 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه ارت شهرستان
حفر 2 حلقه چاه ارت شهرستان... ژئوتکنیک و حفاری
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
حفر چاه اضطراری
حفر چاه اضطراری... ژئوتکنیک و حفاری
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
حفاری چاه عمیق اب در نیروگاه ترکیبی
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
حفاری چاه با دستگاه جدار 12 به عمق 60 متر در روستای
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی 70 متر طول
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
حفر چاه دهانه گشاد و حفر گالری روستای
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته