1398/10/29
12:09 ب.ظ
08:25 ق.ظ
کف شکنی و حفر گالری چاه اب شرب روستا مزرعه نو  شهر
يزد 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
12:51 ب.ظ
لایروبی و افزایش عمق چاه عمیق دستی ایستکاه تحقیقاتی
اردبيل 1398/10/28 مهلت دار
12:45 ب.ظ
حفاری 210 متر ازمایشگاهی نمونه برداری در حومه
خراسان شمالي 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی
حفر یک حلقه چاه دستی... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی روستا
حفر 1 حلقه چاه دستی روستا... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستی واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
حفاری چاه عمیق روستا محمودیان به روش روتاری عمق 180 متر شهر
قزوين 1398/10/28 مهلت دار
10:30 ق.ظ
حفر چاه فاضلاب
حفر چاه فاضلاب... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
18:42 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دهانه گشاد روستاه
کرمان 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق روستا بش
کرمانشاه 1398/10/26 مهلت دار
13:57 ب.ظ
اجرا حفر 1 حلقه چاه عمیق با دستگاه در مجتمع
کرمان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:55 ب.ظ
کف شکنی واحداث گالری دو حلقه چاه دستی شهر
خراسان رضوي 1398/10/25 مهلت دار
20:55 ب.ظ
حفر و لوله گذاری و ازمایش پمپاژ
خراسان رضوي 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:41 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب شماره یک کوی جانبازان مسکن
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:39 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد در روستای
هرمزگان 1398/10/25 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
حفاری دو حلقه چاه دستی
حفاری دو حلقه چاه دستی... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
اجرا حفاری میله چاه و ایجاد گالری چاه جدید
چهارمحال بختياري 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:59 ب.ظ
انجام انالیز 5000 عدد نمونه اکتشافی طلا
البرز 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
حفر چاه اب ایستگاه بم و تجهیزات ان
کرمان 1398/10/24 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجرا حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای سد مخزنی
خراسان جنوبي 1398/10/24 مهلت دار
14:09 ب.ظ
حفاری یک  حلقه چاه دستی در روستای
چهارمحال بختياري 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/10/24 مهلت دار
13:47 ب.ظ
حفر چاه عمیق
حفر چاه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
بوشهر 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاهی پروژه تعمیرات شبکه های ابیاری ورودشت و ابشار
اصفهان 1398/10/24 مهلت دار
12:14 ب.ظ
حفاری دستی چاه ده ته
حفاری دستی چاه ده ته... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:41 ب.ظ
ازمایش بتن مقاومت مصالح و ژئوتکنیک مخازن
کرمان 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
حفاری چاه اب اشامیدنی به روش ضربه ای به
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
حفاری در انواع زمین ها جهت اجرای کابل گذاری شامل حفاری به
قزوين 1398/10/23 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
اجرای حفر چاه مکانیکی ضربه ای روستای
همدان 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
حفاری یک حلقه چاه آب به روش ماشینی ضربه ای
خراسان شمالي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
23:58 ب.ظ
بازسازی چاه دستی در منطقه زرشک دره
سمنان 1398/10/22 تاریخ گذشته
21:21 ب.ظ
اجرا حفر چاه عمیق 72 متری مجتمع تکرم شهر
گيلان 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
حفاری 7 گمانه  30 متری ازمایشگاه با
خراسان شمالي 1398/10/22 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
عملیات پمپاژ ویدیو متری یک حلقه
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تحلیل و آزمایش فنی خاک
تحلیل و آزمایش فنی خاک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/10/22 تاریخ گذشته
00:28 ق.ظ
راه اندازی چاه عمیق پارک جنگلی
خراسان رضوي 1398/10/21 تاریخ گذشته
00:22 ق.ظ
راه اندازی چاه عمیق پارک جنگلی شهید عظیمی
خراسان رضوي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
21:31 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستا شه مراداباد ش
سيستان و بلوچستان 1398/10/21 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
حفر چاه عمق 250 متر رو ش روتاری
کرمان 1398/10/21 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
لایروبی چاه مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انالیزده اکسید اصلی فلزی و اندازه گیری feo
يزد 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
19:38 ب.ظ
اجرای حفاری 1 حلقه چاه عمیق با دستگاه در روستا
کرمان 1398/10/19 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
مشاوره مطالعات ژئوتکنیک
مشاوره مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان شمالي 1398/10/19 تاریخ گذشته