1399/03/18
10:01 ق.ظ
تجهیز بخش منابع کتاب کتابخانه های عمومی
تجهیز بخش منابع کتاب کتابخانه های عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1399/3/18 مهلت دار
1399/03/17
19:34 ب.ظ
زونگن سه گوش
زونگن سه گوش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/17 مهلت دار
19:25 ب.ظ
12 عدد صندلی چرخدار کارمندی
12 عدد صندلی چرخدار کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1399/3/17 مهلت دار
16:28 ب.ظ
زونکن بومر اصلی
زونکن بومر اصلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1399/3/17 مهلت دار
16:27 ب.ظ
پوشه روغنی
پوشه روغنی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1399/3/17 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
خرید مصالح اجرت ساخت نصب رنگ امیزی حمل و نقل
خرید مصالح اجرت ساخت نصب رنگ امیزی حمل و نقل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1399/3/17 مهلت دار
13:23 ب.ظ
درخواست سرویس تجهیزات ویدئو کنفرانس
درخواست سرویس تجهیزات ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/17 مهلت دار
13:19 ب.ظ
پوشه مقوایی 280 گرمی
پوشه مقوایی 280 گرمی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/17 مهلت دار
13:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی و تنظیمات تجهیزات ویدئو کنفرانس
نصب و راه اندازی و تنظیمات تجهیزات ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/17 مهلت دار
1399/03/13
20:18 ب.ظ
میز کارمندی
میز کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید میز پارتیشن دار
خرید میز پارتیشن دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
صندلی کارشناسی طبی داتیس
صندلی کارشناسی طبی داتیس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
صندلی کارشناسی طبی
صندلی کارشناسی طبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
صندلی کارمندی
صندلی کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
کتاب
کتاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
17:42 ب.ظ
تابلو هوشمند
تابلو هوشمند... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
صندلی با روکش پارچه ای مشکی
صندلی با روکش پارچه ای مشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
کتابچه اموزشی بهداشتی ویژه زوجین
کتابچه اموزشی بهداشتی ویژه زوجین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
پوشه
پوشه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1399/3/13 مهلت دار
13:05 ب.ظ
سیستم صوتی گیشه
سیستم صوتی گیشه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1399/3/13 مهلت دار
13:03 ب.ظ
پوشه زرد مخصوص مدارک پزشکی سایز a4
پوشه زرد مخصوص مدارک پزشکی سایز a4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1399/3/13 تاریخ گذشته
1399/03/12
20:35 ب.ظ
پوشه دان فلزی
پوشه دان فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1399/3/12 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
کتاب مجموعه قوانین مالیاتی سال 99
کتاب مجموعه قوانین مالیاتی سال 99... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1399/3/12 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
خرید 100 عدد صندلی ثابت شرکت پژواک
خرید 100 عدد صندلی ثابت شرکت پژواک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1399/3/12 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
گروپ ویدئو کنفرانس برای سالن جلسات
گروپ ویدئو کنفرانس برای سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1399/3/12 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
کاغذ تحریر- ماژیک وایت برد و غیر وایت برد
کاغذ تحریر- ماژیک وایت برد و غیر وایت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1399/3/12 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
صندلی اداری کارمندی
صندلی اداری کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/12 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
زونکن فلزی گالوانیزه ابعاد طول 37 س-عرض 10 س-ارتفاع 23 سانتی متر-سه گوش ورقه گالوانیزه به قطر 2 میل
البرز 1399/3/12 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ساخت بایگانی اسناد و پرونده ساختمان
ساخت بایگانی اسناد و پرونده ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1399/3/12 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی قایل ریلی متحرک ایستاده فلزی
خرید نصب راه اندازی قایل ریلی متحرک ایستاده فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/12 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
نصب و راه اندازی ارتقا و بهینه سازی و
نصب و راه اندازی ارتقا و بهینه سازی و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/12 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
پوشه پلاستیکی ایدین 2000 عدد
پوشه پلاستیکی ایدین 2000 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
20:52 ب.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
خرید و نصب بایگانی ریلی
خرید و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
پوشه و کاغذ a5 با چاپ
پوشه و کاغذ a5 با چاپ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
صندلی
صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
ساخت و نصب میز کنفرانس فرمانداری
ساخت و نصب میز کنفرانس فرمانداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
پوشه رنگی مطابق نمونه از هر رنگ
پوشه رنگی مطابق نمونه از هر رنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
زونکن 3 گوش فانتزی
زونکن 3 گوش فانتزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
زونکن 7/5 سانتی
زونکن 7/5 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پوشه فنردار
پوشه فنردار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
زونکن - خودکار
زونکن - خودکار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
03:55 ق.ظ
پاکت حبابدار 31 طرح اختصاصی
پاکت حبابدار 31 طرح اختصاصی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/10
21:57 ب.ظ
تجهیزات اداری و تحصیلی جهت مدارس حاشیه شهر
تجهیزات اداری و تحصیلی جهت مدارس حاشیه شهر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1399/3/10 تاریخ گذشته
21:50 ب.ظ
صندلی ازمایشگاهی
صندلی ازمایشگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
کتابچه اموزش زوجین
کتابچه اموزش زوجین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
پوشه تریاژ دورو چاپ تسویه مدتدار فقط
پوشه تریاژ دورو چاپ تسویه مدتدار فقط... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
پوشه درمانگاه دو رو چاپ
پوشه درمانگاه دو رو چاپ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
پوشه درمانگاه دورو چاپ تسویه مدتدار فقط
پوشه درمانگاه دورو چاپ تسویه مدتدار فقط... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید دیتا پرژکتور و پرده نمایش و اسمارت برد
خرید دیتا پرژکتور و پرده نمایش و اسمارت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1399/3/10 تاریخ گذشته