1398/05/31
18:30 ب.ظ
تهیه ناهار زرشک پلو با مرغ
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
جذب نیرو فنی سامانه
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
مرحله 6 جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
مبادله مرسولات ویژه بین استانی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:22 ب.ظ
توزیع امانات شهرستان
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:21 ب.ظ
خرید خدمت
اردبيل 1398/5/31 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای تابعه
کردستان 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
انجام امورات سرویس دهی خودروها جهت خدمات درون شهری و برون شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
تامین خودرو استیجاری
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
13:48 ب.ظ
تعداد 3 دستگاه مینی بوس
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تایپ دانشکده
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
11:51 ق.ظ
انجام سرویس ایاب وذهاب پزشکان بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری مله گل و دره خشک
چهارمحال بختياري 1398/5/31 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
ابرسانی سیار به مناطق عشایری - اردل
چهارمحال بختياري 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:10 ب.ظ
19:06 ب.ظ
19:04 ب.ظ
قطع درختان واقع در حریم خطوط 230 کیلو ولت مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
19:03 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور خوابگاهها
همدان 1398/5/30 مهلت دار
18:57 ب.ظ
قطع درختان در مسیر و حریم خطوط 400 کیلوولت  مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
18:53 ب.ظ
خودرو 405 با راننده با حقو ماهیانه 20/000/000 ریال
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی با یک دستگاه نیسان از گرمسار
سمنان 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
انجام فعالیتهای ساختمانی در بخشهای مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
ایاب  و ذهاب  و تامین سوخت و اب شرب سایت رادار
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
18:45 ب.ظ
مدیریت و حراست از مجموعه ورزشی دهکده المپیک
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
فعالیتهای پستی و تحویل روزانه بسته ها و امانات پستی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تحویل روزانه بسته ها و امانات پستی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
انجام خدمات خودرویی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
18:41 ب.ظ
انجام فعالیت های ساختمانی در بخش های مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
انجام فعالیت های ساختمانی در بخش مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
بار زدن  و حمل نخاله ساختمانی توسط نیروی انسانی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
15:15 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
بوشهر 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
حق مدیریت نیروی انسانی
بوشهر 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
واگذاری امور نقلیه سازمان به تعداد 8 دستگاه
آذربايجان غربي 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
بابت خدمات نقلیه اداره کل بهزیستی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
درخواست تامین جا برای جانبازان و ایثارگران
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
اتوبوس دربستی جهت اردو تفریحی
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
جمع اوری مرسولات پستی سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
تامین کالا و انجام امور خدمات
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
تامین کالا و انجام امور خدمات
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تامین نیرو خدماتی
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تفکیک و باسکول زباله عفونی و غیر عفونی و شیمیایی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
بار زدن و حمل نخاله ساختمانی به وسیله کارگر
تهران 1398/5/30 مهلت دار