1397/08/29
09:27 ق.ظ
عملیات تخلیه بارگیری
عملیات تخلیه بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/27
13:23 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/23
13:18 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:54 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:08 ب.ظ
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان
جابجایی و حمل اتاق فلزی به ابعاد 6*2 از انبار شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -
حمل و بارگیری و تخلیه مالچ و سنگریزه ای مکرش -... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:50 ق.ظ
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی
بسته بندی بارگیری حمل و نقل و تخلیه سه دستگاه انتن مخابراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 3600 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:02 ب.ظ
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه
جمع اوری و حمل با جرثقیل تا انبار ترانس 3 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:06 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های قدرت وکمپکت و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بازکردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر
تهیه و حمل مصالح سنگی بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی
بارگیری حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:47 ب.ظ
حمل و نقل کامیون و تریلی
حمل و نقل کامیون و تریلی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت
حمل دارو توسط یک دستگاه 20 فوت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:27 ب.ظ
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن
حمل نمک از دریاچه مهار لو به مقدار400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:54 ب.ظ
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه
حمل و نقل 4 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلو لت امپر و 4 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:47 ب.ظ
حمل کالا از مبدا گمرک منطقه
حمل کالا از مبدا گمرک منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
حمل کالا از گمرک مطقه ازاد
حمل کالا از گمرک مطقه ازاد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
نظارت کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه محصولات کشاورزی
نظارت کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه محصولات کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
باز کردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات
باز کردن بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
حمل مصالح از روستای
حمل مصالح از روستای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/7/30 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
بارگیری حمل و دپوی مخلوط - بارگیری حمل و تخلیه مخلوط در کوچه ها و معابر
بارگیری حمل و دپوی مخلوط - بارگیری حمل و تخلیه مخلوط در کوچه ها و معابر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی ایستگاه
بارگیری و حمل تجهیزات و ماشین الات ماسه شویی ایستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:02 ق.ظ
حمل نمک از معدن
حمل نمک از معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:15 ق.ظ
بارگیری و عودت 2 دستگاه بوشینگ
بارگیری و عودت 2 دستگاه بوشینگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:47 ب.ظ
حمل نخاله و خاک
حمل نخاله و خاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
بارگیری تا تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری پست 63/230kv
بارگیری تا تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 160 مگاولت امپری پست 63/230kv... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:18 ق.ظ
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
استعلام کرایه محل مصالح
استعلام کرایه محل مصالح... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:58 ب.ظ
جابجایی 2 دستگاه ترانس کمپکت
جابجایی 2 دستگاه ترانس کمپکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:59 ب.ظ
حمل و نقل نمک از معدن
حمل و نقل نمک از معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:27 ب.ظ
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/13
21:26 ب.ظ
حمل شمش الومینیوم
حمل شمش الومینیوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:04 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/08
16:01 ب.ظ
حمل و تخلیه ترانسفورماتور 160 از
حمل و تخلیه ترانسفورماتور 160 از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:18 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:51 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع
مدیریت امور انبار واقع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
انتقال یک محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم یک کانتینر 20 فوتی به کشور مالی
انتقال یک محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم یک کانتینر 20 فوتی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
حمل ترانس 120mva واحد دو بخار با ترانس 140mva در نیروگاه
حمل ترانس 120mva واحد دو بخار با ترانس 140mva در نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:02 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی طبق ضمائم
حمل و نقل مرسولات پستی طبق ضمائم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:45 ق.ظ
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:27 ب.ظ
حمل و جابجایی ترانس 120 MVA
حمل و جابجایی ترانس 120 MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:47 ب.ظ
حمل و نقل با یکی از شرکتهای حمل و نقل
حمل و نقل با یکی از شرکتهای حمل و نقل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
حمل مقدار 10 هزار متر مکعب اب
حمل مقدار 10 هزار متر مکعب اب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:35 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/6/21 تاریخ گذشته