1398/02/04
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:37 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:33 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در
استفاده از امکانات ملکی جهت ذخیره سازی و تحویل دانه های روغنی کلزا در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/02
10:59 ق.ظ
پروژه جابجایی حمل و استقرار و بیمه تمام خطر  مرحله فاز 7 جابجایی
پروژه جابجایی حمل و استقرار و بیمه تمام خطر مرحله فاز 7 جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/2/2 مهلت دار
1398/01/31
15:02 ب.ظ
اجرای عملیاتی فاز 4 پروژه جابجایی ترانسفورماتورهای
اجرای عملیاتی فاز 4 پروژه جابجایی ترانسفورماتورهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
بارگیری و حمل ترانس 63/20  KVو 125  MVA
بارگیری و حمل ترانس 63/20 KVو 125 MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
بارگیری و حمل ترانس 63/20  KVو 125  MVA
بارگیری و حمل ترانس 63/20 KVو 125 MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره ابتدایی و متوسط دوم
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره ابتدایی و متوسط دوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
دمونتاژ بارگیری و حمل ترانس 40MVA فوجی از پست 230
دمونتاژ بارگیری و حمل ترانس 40MVA فوجی از پست 230... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/30
09:13 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله 700 تن
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله 700 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:13 ب.ظ
تور سیاحتی کاشان
تور سیاحتی کاشان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:54 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین  صفافی روی کامیون با داخل انبار
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی روی کامیون با داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
نیاز انبارذخیزه سازی
نیاز انبارذخیزه سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره های ابتدایی متوسط دوم
تخلیه چیدمان و توزیع کتب درسی دوره های ابتدایی متوسط دوم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
15:52 ب.ظ
حمل 15 تن محموله از
حمل 15 تن محموله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اردو زیارتی سیاحتی مشهد
اردو زیارتی سیاحتی مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:50 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی 2000 تن کود فله
کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی 2000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:25 ب.ظ
تخلیه و بارگیری حدود 13000 تن برنج و قند و شکر و سایر کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری حدود 13000 تن برنج و قند و شکر و سایر کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
بسته بندی و حمل 156 عدد شی به موزه بزرگ
بسته بندی و حمل 156 عدد شی به موزه بزرگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:16 ب.ظ
تامین لوازم و نیروی مورد نیاز جهت ساماندهی انبار تجهیزات پروژه های
تامین لوازم و نیروی مورد نیاز جهت ساماندهی انبار تجهیزات پروژه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
فم تور طبیعت گردی منطقه
فم تور طبیعت گردی منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:37 ب.ظ
کیسه گیری کود فله ای در کیسه های 50 کیلوئی
کیسه گیری کود فله ای در کیسه های 50 کیلوئی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/1/20 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین  صفافی  و ردیف چینی مقدار 4000 تن کود فله
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی و ردیف چینی مقدار 4000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/1/20 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
عملیات تخلیه ، صفافی ، تنظیف ، نگهداری ،بارگیری و توزیع سالانه انبار کالاهای اساسی استان لرستان به مقدار 500 تن
لرستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
حمل محموله های امدادی به افغانستان با 2 دستگاه تریلر
حمل محموله های امدادی به افغانستان با 2 دستگاه تریلر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:07 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی4000 تن انواع کود فله در انبارهای سرکت
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی4000 تن انواع کود فله در انبارهای سرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:39 ب.ظ
حمل بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور63/230 کیلوولت از ازمون نیروی فرهنگ به پست230 کیلوولت لابن
حمل بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور63/230 کیلوولت از ازمون نیروی فرهنگ به پست230 کیلوولت لابن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
حمل گازوئیل از پالایشگاه  187 کیلومتر
حمل گازوئیل از پالایشگاه 187 کیلومتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:17 ب.ظ
سورت و جداسازی و دریف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی و اهن الات برجهای موجود در انبار برق
سورت و جداسازی و دریف چینی و باندل نمودن قطعات نبشی و اهن الات برجهای موجود در انبار برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/1/17 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
حمل و نقل لاستیک خودرو به مقصد
حمل و نقل لاستیک خودرو به مقصد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:33 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی توزین پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی توزین پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:44 ق.ظ
حمل بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 63/230 کیلو ولت
حمل بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 63/230 کیلو ولت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:57 ق.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی و بارگیری روی کامیون
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی و بارگیری روی کامیون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:37 ب.ظ
اردوی زیارتی از  200 نفر
اردوی زیارتی از 200 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:18 ق.ظ
خدمات حمل و نقل مواد سوختی
خدمات حمل و نقل مواد سوختی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:59 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
09:32 ق.ظ
کیسه گیری کود فله در کیسه های 50 کیلویی توزین سرکیسه دوزی 2000 تن
کیسه گیری کود فله در کیسه های 50 کیلویی توزین سرکیسه دوزی 2000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:26 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
15:06 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی ترانسفورماتور
عملیات بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 4 پروژه جابجایی ترانسفورماتور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
انجام سورت تفکیک و باندل نمودن دکل به دکل قطعات دکل در انبار
انجام سورت تفکیک و باندل نمودن دکل به دکل قطعات دکل در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
کیبسه گیری کود فله در گونی های 50 کیلویی سردوزی صفافی 2000 تن
کیبسه گیری کود فله در گونی های 50 کیلویی سردوزی صفافی 2000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:41 ب.ظ
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی و
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
کیسه گیری - توزین - سرکیسه دوزی
کیسه گیری - توزین - سرکیسه دوزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی
کیسه گیری توزین سرکیسه دوزی صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
بارگیری و حمل تخلیه و استقرار فاز 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها
بارگیری و حمل تخلیه و استقرار فاز 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/20 تاریخ گذشته