1398/05/28
11:30 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی  صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
10:50 ق.ظ
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:15 ب.ظ
جابجایی تجیهزات پست سراب به پست نیروگاه سهند بناب
جابجایی تجیهزات پست سراب به پست نیروگاه سهند بناب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
14:17 ب.ظ
حمل کتب درسی
حمل کتب درسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:52 ب.ظ
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
15:37 ب.ظ
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تور زیارتی مشهد 160 نفر
تور زیارتی مشهد 160 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:39 ق.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/24 مهلت دار
10:37 ق.ظ
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:33 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 مهلت دار
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:19 ب.ظ
اجاره سوله جهت نگه داری شکر
اجاره سوله جهت نگه داری شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:17 ب.ظ
تجدید حمل محموله های باری
تجدید حمل محموله های باری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:47 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:08 ب.ظ
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/5/17 مهلت دار
1398/05/15
19:11 ب.ظ
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:01 ب.ظ
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال ان به سیلوهای مجاور
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال ان به سیلوهای مجاور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه شهید
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه شهید... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
سوئیت 2-3-4-5 تخته 40 نفر
سوئیت 2-3-4-5 تخته 40 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
بلیط قطار رفت تهران به کرمانشاه
بلیط قطار رفت تهران به کرمانشاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 500 تن کود اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 500 تن کود اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن کرمان
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن کرمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:46 ب.ظ
انجام عملیات تخلیه و بارگیری حدود500 تن برنج در انبارهای شهرستان سبزوار
انجام عملیات تخلیه و بارگیری حدود500 تن برنج در انبارهای شهرستان سبزوار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
حمل نقل تخلیه بارگیری 1800 تن انواع نهاده کاشورزی از انبار
حمل نقل تخلیه بارگیری 1800 تن انواع نهاده کاشورزی از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:59 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاه
حمل قیر از پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:33 ب.ظ
برگزاری تور صنعتی یک روزه
برگزاری تور صنعتی یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:13 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی کود سوپر فیفات تریپل فله به مقدار 1687 تن
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی کود سوپر فیفات تریپل فله به مقدار 1687 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
اجرای جابجای ردیف چینی و شمارش و تهیه و تنظیم لیست قطعات لهن الات و برجهای موجود در انبار
اجرای جابجای ردیف چینی و شمارش و تهیه و تنظیم لیست قطعات لهن الات و برجهای موجود در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:19 ب.ظ
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های در سطح شهرستان های استان
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های در سطح شهرستان های استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
برگزاری تور تهرانگردی
برگزاری تور تهرانگردی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
روانسازی کود کلوخه اوره بوسیله لودر 1400 تن
روانسازی کود کلوخه اوره بوسیله لودر 1400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
برگزاری تور خبر نگاران شامل تامین وسیله ایاب و ذهاب
برگزاری تور خبر نگاران شامل تامین وسیله ایاب و ذهاب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
بلیط رفت و برگشت هواپیما از
بلیط رفت و برگشت هواپیما از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بهبود و ساماندهی سیستم انبار
بهبود و ساماندهی سیستم انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
15:08 ب.ظ
تور زیارتی مشهد مقدس قطار 6 تخته درجه یک هتل سه ستارزه نزدیک حرم
تور زیارتی مشهد مقدس قطار 6 تخته درجه یک هتل سه ستارزه نزدیک حرم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تورزیارتی مشهد 43 نفر
تورزیارتی مشهد 43 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:41 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
انجام عملیات بوجاری حدود 1600 تن بذور گندم و جو
انجام عملیات بوجاری حدود 1600 تن بذور گندم و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/5/5 تاریخ گذشته