1398/09/16
19:23 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری
حمل 500 تن قیر راهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
18:47 ب.ظ
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/16 مهلت دار
13:58 ب.ظ
5 دستگاه اتوبوس
5 دستگاه اتوبوس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی  7000 تن کود در انبارهای سازمانی
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی 7000 تن کود در انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
14:28 ب.ظ
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
عملیات کیسه گیری سردوزی پارت چینی انواع کود شیمایی فله 1000 تن
عملیات کیسه گیری سردوزی پارت چینی انواع کود شیمایی فله 1000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
12:34 ب.ظ
اجرای کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی و صفافی 2000 تن انواع کود شیمیایی فله درانبارهای سازمانی شرکت
خراسان شمالي 1398/9/13 مهلت دار
11:49 ق.ظ
اقامت 1500 نفر در هتل 4 ستاره به مدت 3 روز
اقامت 1500 نفر در هتل 4 ستاره به مدت 3 روز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
18:25 ب.ظ
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/12 مهلت دار
13:34 ب.ظ
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:47 ب.ظ
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در سایان سال 98
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در سایان سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/10
12:07 ب.ظ
باربری ارسال کتاب کل کشور
باربری ارسال کتاب کل کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تور 1 روزه قم جمکران جهت همکاران و خانواد ه های ایشان
تور 1 روزه قم جمکران جهت همکاران و خانواد ه های ایشان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:56 ب.ظ
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
حمل گازوئیل
حمل گازوئیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/9 مهلت دار
14:41 ب.ظ
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه  پست برق
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه پست برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برنج و شکر
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برنج و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
انجام جابجایی و روانسازی کود فله در انبار
انجام جابجایی و روانسازی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:55 ب.ظ
کیسه گیری کود فله 5000 تن و توزین سردوزی صفافی در انبار روی کامیونها
کیسه گیری کود فله 5000 تن و توزین سردوزی صفافی در انبار روی کامیونها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
ضد عفونی کالاهای گندم  و برنج انبارهای سطح استان
ضد عفونی کالاهای گندم و برنج انبارهای سطح استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اجاره لودر با راننده جهت برف رویی و بارگیری جهت تخلیه
اجاره لودر با راننده جهت برف رویی و بارگیری جهت تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:52 ب.ظ
انجام عملیات جابجایی و روان سازی و کیسه گیری کود فله
انجام عملیات جابجایی و روان سازی و کیسه گیری کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:42 ب.ظ
تور نمایشگاهی بازدید یک روزه 20 واحد صنعتی
تور نمایشگاهی بازدید یک روزه 20 واحد صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
راهبری سیلو 40/000 تن شهر
راهبری سیلو 40/000 تن شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
حمل یک دستگاه ترانس 400 کیلو ولت از
حمل یک دستگاه ترانس 400 کیلو ولت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
16:28 ب.ظ
انتقال و پردازش  مواد زائد  نفتی و غیرنفتی کشتیها
انتقال و پردازش مواد زائد نفتی و غیرنفتی کشتیها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار1500 تن انواع نهاده های
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار1500 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
حمل زباله عفونی به
حمل زباله عفونی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
چهارمحال بختياري 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:18 ب.ظ
پرواز یکطرفه از تهران به ابوظبی
پرواز یکطرفه از تهران به ابوظبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اقامت در مشهد مقدس نزدیک به حرم مطهر
اقامت در مشهد مقدس نزدیک به حرم مطهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
برگزاری گل گشت های 1 روزه تهرانگردی 294 نفر
برگزاری گل گشت های 1 روزه تهرانگردی 294 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:00 ق.ظ
دسته بندی 900 تن نبشی  در انبار شرکت برق منطقه
دسته بندی 900 تن نبشی در انبار شرکت برق منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:31 ب.ظ
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی شده
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه یک دستگاه ترانس 230کیلوولت به وزن 118 تن از بندرعباس به مقصد پست سیریک
عملیات بارگیری حمل و تخلیه یک دستگاه ترانس 230کیلوولت به وزن 118 تن از بندرعباس به مقصد پست سیریک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
اجاره انبار 3000 تنی ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر
اجاره انبار 3000 تنی ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:50 ب.ظ
حمل گازوییل
حمل گازوییل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 12000 تن کودهای شیمیایی در انبارها
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 12000 تن کودهای شیمیایی در انبارها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:08 ب.ظ
تخلیه از کشتیهای واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای
تخلیه از کشتیهای واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
تعهدی مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان های مختلف
تعهدی مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از استان های مختلف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از اسکله
مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالا از اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
تخلیه و بارگیری بارشماری برنج وارداتی کیسه ای در انبار
تخلیه و بارگیری بارشماری برنج وارداتی کیسه ای در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
هوایی بلیط رفت و برگشت از
هوایی بلیط رفت و برگشت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
انجام ارائه کلیه سفرهای زیارتی اعم از ایاب و ذهاب پذیرایی مکان اقامت و اسکان
انجام ارائه کلیه سفرهای زیارتی اعم از ایاب و ذهاب پذیرایی مکان اقامت و اسکان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
برگزاری 4 تور 1 روزه
برگزاری 4 تور 1 روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
اسکان دو تخته و سه تخته به تعداد 12 نفر
اسکان دو تخته و سه تخته به تعداد 12 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
انجام خدمات شناسایی کالاهای موجود در انبار نیروگاه
انجام خدمات شناسایی کالاهای موجود در انبار نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
بهینه سازی انبار استان
بهینه سازی انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/8/29 تاریخ گذشته