1397/11/01
20:14 ب.ظ
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 مهلت دار
20:14 ب.ظ
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 مهلت دار
20:14 ب.ظ
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 مهلت دار
20:14 ب.ظ
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 مهلت دار
20:03 ب.ظ
تخلیه کود فله و کیسه به مقدار 3000 تن در
تخلیه کود فله و کیسه به مقدار 3000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
انبارگردانی پایان سال 97 نیروگاه
انبارگردانی پایان سال 97 نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/1 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اداره امور انبار استیجاری
اداره امور انبار استیجاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
19:44 ب.ظ
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/29 مهلت دار
19:44 ب.ظ
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/29 مهلت دار
18:57 ب.ظ
کیسه گیری توزین و پارت چینی کود فله به مقدار 6000 تن در
کیسه گیری توزین و پارت چینی کود فله به مقدار 6000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
تخلیه کود و کیسه به مقدار 6000 تن در
تخلیه کود و کیسه به مقدار 6000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله در انبار
عملیات کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام عملیا کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی مقدار3000 تنکود موجود
انجام عملیا کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی مقدار3000 تنکود موجود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/27
12:09 ب.ظ
تخلیه کود فله  به مقدار 2000 تن در انبار های سازمانی
تخلیه کود فله به مقدار 2000 تن در انبار های سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله 2000 تن درانبارهای سازمانی
کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله 2000 تن درانبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:29 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
خدمات انبارگردانی انبارهای
خدمات انبارگردانی انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:06 ب.ظ
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:06 ب.ظ
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی
ارسال یک محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
ارسال یک محموله دارویی و لوازم مصرفی پزشکی
ارسال یک محموله دارویی و لوازم مصرفی پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
یک محموله به وزن 2437 کیلو گرم توسط یک دستگاه کانتینتر
یک محموله به وزن 2437 کیلو گرم توسط یک دستگاه کانتینتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:10 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
14:22 ب.ظ
حمل و نقل یک دستگاه دیزل ژنراتور از
حمل و نقل یک دستگاه دیزل ژنراتور از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:33 ب.ظ
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:12 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار
حمل 2000 تن جو از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:36 ب.ظ
عملیات کیسه گیری 2000تن کود شیمیایی فله شامل کیسه گیری توزین
عملیات کیسه گیری 2000تن کود شیمیایی فله شامل کیسه گیری توزین... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
بارگیری و حمل 1 دستگاه پست سیار 20/132 از انبار به پست
بارگیری و حمل 1 دستگاه پست سیار 20/132 از انبار به پست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
13:39 ب.ظ
عملیات انبارگردانی موجودی کالای انبارهای
عملیات انبارگردانی موجودی کالای انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
حمل قطعات یدکی خودرو از انبار مرکزی شرکت عظام به درب نمایندگیهای استان
حمل قطعات یدکی خودرو از انبار مرکزی شرکت عظام به درب نمایندگیهای استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
15:01 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی
حمل فراورده های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:37 ق.ظ
حمل فراورده های نفتی
حمل فراورده های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:43 ب.ظ
خدمات انبار گردانی انبارهای
خدمات انبار گردانی انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
انبار گردانی موجودی  کالای انبارهای شرکت واقع در انبار مرکزی
انبار گردانی موجودی کالای انبارهای شرکت واقع در انبار مرکزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:21 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار
حمل 2000 تن جو از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:43 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:22 ق.ظ
عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی ، و صفافی کود فله
عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی ، و صفافی کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی
تخلیه و بارگیری و صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:09 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری و اجاره لیفتراک -
قرارداد تخلیه و بارگیری و اجاره لیفتراک -... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:55 ب.ظ
انبارگردانی پایان سال 1397 انبارهای
انبارگردانی پایان سال 1397 انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
بارگیری ،حمل و تخلیه ترانس پست
بارگیری ،حمل و تخلیه ترانس پست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:21 ب.ظ
خرید حمل حدود 400 تن ذرت  از شهرستان
خرید حمل حدود 400 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
عملیات روانسازی  کیسه گیری - سرکیسه دوزی -توزین و پارت چینی
عملیات روانسازی کیسه گیری - سرکیسه دوزی -توزین و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
حمل 1000 تن ذرت از
حمل 1000 تن ذرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
حمل 900 تن ذرت
حمل 900 تن ذرت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:10 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفاف و پارت چینی
کیسه گیری توزین سردوزی صفاف و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
عملیات حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن
عملیات حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته